Jaké daňové povinnosti nás čekají v červenci

01.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začátkem každého měsíce vám přinášíme přehled daňových povinností, tentokrát na červenec 2010.

Čtvrtek 8. července

 • Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za červen 2010

  Řádná záloha za červen vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1601 Kč. Maximální částka je 19 205 Kč. Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.

 • Zdravotní pojištění - doplatek OSVČ za rok 2009

  Doplatek vypočítaný z přehledu podaného OSVČ za rok 2009 (podává se do 30.6.), pokud daňové přiznání zpracoval daňový poradce a daňové přiznání bylo podáno dne 30.6.2010. Jinak platí do osmi dnů po podání daňového přiznání. Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.


Pondělí 12. července

 • Spotřební daně - splatnost daně za květen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.


Čtvrtek 15. července

 • Daň silniční - záloha daně silniční za 2. čtvrtletí 2010

  Zálohy se počítají ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, nebo vznikla či zanikla daňová povinnost v rozhodném období. Více v průvodci Silniční daň.


Úterý 20. července

 • Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

  Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v červnu, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. Vyjde-li záporná částka vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost.

 • Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za červen 2010

  Řádná záloha za červen vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1731 Kč. Maximální částka je 27 693 Kč. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červen 2010

  Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za červen 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v červnu. Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy. Obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

 • Zdravotní pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za červen 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v červnu. Odvádí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 4,5% z hrubé mzdy. Obě tato částky odesílá zaměstnavatel na zdravotní pojišťovny. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.


Pondělí 26. července

 • Spotřební daň - splatnost daně za květen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

 • Spotřební daň - podání daňového přiznání za červen

  Více v průvodci Spotřební daň.

 • Spotřební daň - podání daňového přiznání při uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, ekologické nafty a ostatních benzinů za červen

  Podává se pouze pokud vznikne nárok na vrácení. Více v průvodci Spotřební daň.

 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2010
 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červen 2010 popřípadě u čtvrtletních plátců za 2. čtvrtletí roku.

  Platba na základě podaného přiznání. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za červen, popřípadě za 2. čtvrtletí roku.

  Souhrnné hlášení podává měsíčně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU formou prodeje zboží.

  Souhrnné hlášení podává čtvrtletně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU jen formou poskytnutí služeb, jakmile však prodá zboží podává SH již nadále do konce roku měsíčně. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.


Pátek 30. července

 • Sociální pojištění - podání přehledu OSVČ za rok 2009

  Pokud přiznání k dani z příjmů za rok 2009 zpracoval daňový poradce. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Zdravotní pojištění - podání přehledu OSVČ za rok 2009

  Pokud přiznání k dani z příjmů za rok 2009 zpracoval daňový poradce. Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.

  Je nutné aby platba byla připsána na účet příjemce v den uvedený na kalendáři. Doporučujeme tedy platbu převodem provést v den, který předchází dni uvedenému v kalendáři.

  Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naší daňovou poradnu.

  Autorem je Ing. Václav Hrnčíř, ředitel společnosti TaxPoint, s.r.o. TaxPoint