Důvěra v ekonomiku se v červnu zvýšila o 0,6 bodu

24.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Důvěra v domácí ekonomiku se v červnu meziměsíčně mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se zvýšil o 0,6 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v červnu 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 14,9 bodu vyšší.

Indikátor důvěry podnikatelů se v červnu oproti květnu nepatrně snížil o 0,2 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla jen v průmyslu. Ve stavebnictví, v obchodě i ve vybraných službách mírně klesla. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 16,2 bodů vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti květnu zvýšil o 3,5 bodu, ve srovnání s nízkou hodnotou v červnu 2009 je o 9,5 bodů vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v červnu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají zlepšení celkové ekonomické situace a mírné zhoršení své finanční situace. Vysoký podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v červnu oproti minulému měsíci snížil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se snížil také.

V průmyslu se v červnu hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti květnu mírně zvýšilo stejně jako hodnocení celkové i zahraniční poptávky. Zásoby se podle mínění respondentů nezměnily.

Zpráva převzata z ČSÚ.