Rozdílná situace na trzích spotřebitelských úvěrů ve střední Evropě

23.06.2010 | , GE Money Bank
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


23.6. 2010 Zájem o spotřebitelské úvěry mírně roste v Polsku a České republice. Ukazují to interní statistiky společností ze skupiny GE Money ve střední Evropě. Maďarsko naopak zažívá výrazný pokles v poptávce po úvěrech. V rámci regionu střední Evropy se přitom sjednávají spotřebitelské půjčky nejčastěji na renovaci bydlení nebo nákup automobilu. Poměrně častou investicí na dluh je i vybavení domácnosti nábytkem nebo spotřebiči.

„Maďarsko se ve srovnání s ostatními zeměmi odlišuje častými půjčkami za účelem cestování nebo zdravotních výdajů. Češi si v porovnání s ostatními zeměmi půjčují častěji, ale menší částky. Průměrná výše spotřebitelského úvěru od GE Money dosahuje v České republice 3 076 euro v Polsku 4 718 euro a v Maďarsku dokonce 13 360 euro,“ říká Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money Bank.

Co se týká celkového zadlužení na jednoho obyvatele, jsou na tom Česká republika a Maďarsko velmi podobně. V České republice aktuálně dosahuje 3 846 euro a v Maďarsku 3 650 euro. Úroveň celkového dluhu je i přes aktuální růstovou tendenci nejnižší v Polsku (2 805 euro). I přes rychlý růst v posledních letech dosahuje zadlužení středoevropských domácností, v porovnání s průměrem Evropské unie, relativně nízkých hodnot.

Typický klient sjednávající si spotřebitelský úvěr má ve všech třech středoevropských zemích podobný profil. „Ve všech srovnávaných zemích dominují půjčkám muži. V České republice jsou klienti GE Money s úvěrem z 57 % muži. V Polsku pak mají 55% podíl a v Maďarsku dokonce 61% podíl z celkového počtu klientů se spotřebitelským úvěrem,“ dodává Markéta Dvořáčková.

Nejčastěji si lidé sjednávají spotřebitelské půjčky ve věku mezi 25 až 45 let. V obou zemích mimo ČR jasně převládají klienti ženatí nad svobodnými, nejvíce v Polsku (70 %).

ČR Polsko Maďarsko
Průměrná výše spotřebitelské
půjčky u GE Money (euro)
3 076 4 718 13 360
Celkové zadlužení
na 1 obyvatele (euro)
3 846 2 805 3 650
Podíl mužů v rámci sjednaných
spotřebitelských půjček (klienti GE Money)
57% 55% 61%
Podíl klientů ve věku 26 až 45 let v rámci
sjednaných spotřebitelských půjček
53% 47% 64%