Firemní poradna: Jak financovat začátek podnikání

22.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Financování začátku podnikání je častý dotazem v naší firemní poradně. Přesto i v této fázi je možné získat nějaké finance.

Příspěvek od úřadu práce

Otázka: 10 let jsem OSVČ v oboru topenář. Pracuji s kamarádem, také topenářem a používám jeho nářadí. Nyní se odstěhoval (i s nářadím) a já musel pozastavit svou živnost. Jsem tak teď veden jako uchazeč na úřadu práce. Mohu požádat úřad práce o příspěvek do podnikání ve výši 100.000 Kč na pořízení nářadí a pokračování v činnosti jako OSVČ? Jakou mám šanci?

Odpověď: Tyto příspěvky jsou zaměřeny na začátek podnikání. Příspěvky nejsou primárně určeny k podpoře podnikání. Ale zkuste oslovit ÚP, protože každý ÚP má jiné podmínky včetně výše příspěvku. K žádosti je třeba tento formulář Příspěvek na SÚPM zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu SVČ. K dispozici je v sekci Formuláře ke stažení. Více informací najdete na stránkách MPSV.

Využijte naší firemní poradnu.


Financování nemovitosti - hypotéka?

Otázka: Se známým si chceme otevřít truhlářskou firmu, ale oba máme hypotéku a potřebujeme rekonstruovat truhlárnu, takže do začátku bychom potřebovali tak 600.000 Kč. Prosím vás o radu, jak a kde bychom mohli dostat tuto částku.

Odpověď:

1) doporučil bych Vám hypotéku, kterou zaručíte tento úvěr. Hypotéku je možné použít i na rekonstrukci nemovitostí. Navíc tyto úvěry nejsou tak drahé jako ostatní, protože mají přesně vymezený účel a jsou zajištěné nemovitostí. Můžete si domluvit takový plán čerpání, který bude odpovídat výdajům na rekonstrukci. U některých institucí nemusí být ani nemovitost ve Vašem vlastnictví, ale u většiny institucí se musí jednat o nemovitost ve Vašem vlastnictví s tím, že na ní není žádné zástavní právo. Přehled hypoték nabízíme v sekci Srovnání produktů.

2) Pokud budete uvažovat o jiném způsobu, bude to trochu problém, protože banky většinou požadují alespoň 6 měsíců, resp. 12 měsíců historie. Proto obecně doporučuji prvně začít podnikat a rozjet podnikání s vlastními prostředky a poté zajít do banky.

3) Další možností je získat záruky za investiční úvěr. Vaše oblast je dle klasifikace činností 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku. Tato oblast je podporována oběma programy Start a Záruka za investiční úvěry. V těchto programech je možné usilovat o zvýhodněné záruky za komerční úvěry (Českomoravská záruční a rozvojová banka se zaručí, že za Vás bude splácet v případě Vaší neschopnosti, a tím jste pro komerční banku "méně rizikový". Více v sekci Dotace.

Využijte naší firemní poradnu


Dotace EU na financování nemovitosti

Otázka: Potřebujeme zrekonstruovat truhlářskou firmu, počet zaměstnanců 5, potřebovali bychom tak 600,000, rekonstrukci bychom rádi provedli koncem tohoto nebo v průběhu příštího roku. Prosím vás o radu, zda-li bychom mohli žádat o nějaký dotační titul.

Odpověď: Na rekonstrukci truhlářské díly lze obecně využít dva tituly. V rámci Programu rozvoje venkova se jedná o dotaci na podporu drobných podnikatelů (do 10 zaměstnanců) na venkově, tedy v obcích do 2 tis. obyvatel. Pokud podnikáte ve větší obci, pak lze využít pro Vás v Operačním programu Podnikání a Inovace (OPPI) další výzvu programu Nemovitosti. Zde však zásadní podmínkou je, aby objekt po rekonstruci měl minimálně 500m2 podlahové plochy. To vzhledem k velikosti Vašeho odnikání a plánované investice může být překážkou. Ať už pro Vás bude vhodný kterýkoliv z uvedených titulů, budete muset rekonstrukci odložit až na příští rok. Dříve nebudete moci podat žádost o dotaci. Uznatelné náklady u obou titulů vznikají až po podání žádosti.

Využijte naší firemní poradnu


Investiční úvěr - OSVČ

Otázka: Chceme přeinvestovat investiční úvěr na kancelář v Praze, nová výstavba FINEP. 1.300.000 Kč úvěr a cena nemovitosti cca 2,2 mil, cena za m2 cca 40 000 kč s DPH (je to byt 2+kk 55 m2 orientovaný na sever, proto je to nebytový prostor) s garážovým stáním. Proběhli jsme dost bank a vždy nás vyhodili, že nemáme přiměřený zisk. Poslední dva roky jsme investovali, a proto jsme neměli zisk. Nynější úrok 6,39%, již skoro rok platíme úvěr bez zpoždění platby a nikomu nedlužíme, jeden leasing na auto 1,5 roku v pohodě. Existuje banka, která vezme rodinu jako ručitele, když OSVČ nemá zisk?

Odpověď:

1) Problém je v tom, že komerční banky nezajímá primárně Vaše platební morálka, ale zajímá ji především Vaše finanční situace - především zadluženost a s tím související riziko (pokud negenerujete zisk, je to problém). Banky zajímá především tzv. EBIT, tedy zisk plus nákladové úroky plus daň z příjmu, a pokud i ten je nízký, znamená to pro banku, že nejste schopný platit úroky.

2) Bohužel další problém spočívá v tom, že jste OSVČ a tedy ručíte veškerým majetkem. Takže pokud máte úvěry, tak se tyto úvěry (resp. riziko, že je nebudete schopen splácet) vztáhnou k veškerému majetku. Banka tak nemusí hodnotit tento majetek jako atraktivní a dostačující k zajištění, protože tímto majetkem de facto ručíte už od začátku podnikání za závazky, které Vám takto vzniknou. Navíc i kdyby jste atraktivní majetek měl, tak banka do toho nejspíš nepůjde, protože banka nechce získat předmět jištění, ona chce úroky a tedy klienta schopného tyto úroky platit.

3) A teď k Vaší otázce. Tím, že OSVČ ručí v podnikání veškerým svým majetkem, zahrnuje se tam tedy majetek Váš i manželky, který získala během manželství, tedy společné jmění manželů. Přesto tento majetek je použitelný pro případné ručení. Předpokládám, že Vaše výsledky nejsou natolik dobré, že se banky nechtějí pouštět do takového úvěru, kdy riziko, že bude tento majetek zatížen například nároky Vašich obchodních partnerů, je vysoké.

4) Poněvadž nejste pro banku dost atraktivní, můžete využít buď nabídku například družstevních záložen. Ty jsou často sdílnější u podnikatelů, kteří nejsou aktuálně ziskoví, ale mají potenciál do budoucna. Jejich seznam najdete v sekci Firmy a úřady.

5) Sice to není řešení ve Vaší situaci, ale právě dobrá platební morálka je primární pro factoringové společnosti. Jejich seznam je opět v sekci Firmy a úřady.

Využijte naší firemní poradnu

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT