Boj proti daňovým únikům na DPH

21.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Vzhledem k množícím se, často nepřesným, informacím rozhodlo se Ministerstvo financí uveřejnit návrh novely zákona o DPH, která by měla zabránit daňovým únikům na dani. Návrh novely nyní prochází připomínkovacím řízením v rámci jednotlivých resortů. Předpokládaný termín účinnosti novely je od 1. 1. 2011. Hlavními body novely jsou ručení za daň a přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění.

Ručení za daň

Ručení za daň znamená, že za odvod DPH ručí společně a nerozdílně příjemce plnění. Ručení nelze aplikovat automaticky na všechny případy. V novele jsou stanoveny podmínky pro uplatnění ručení vůči odběrateli, jedná se o tzv. „znalostní“ podmínku nebo podmínku ceny obvyklé. Ručení bude správce daně moci uplatnit, pokud v okamžiku uskutečnění plnění příjemce věděl například to, že daň nebude úmyslně zaplacena, nebo že se dodavatel záměrně dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit. Ručení za daň vůči příjemci plnění se bude moci uplatnit také, pokud bude úplata bez ekonomického opodstatnění odchylná od obvyklé ceny.

V zákoně o DPH se navrhuje toto znění § 109:

(1) Plátce, kterému je od jiného plátce poskytnuto zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo

c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

(2) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od obvyklé ceny.“


Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění

Zajímavý je také návrh na zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Příjemce plnění bude nově povinen daň přiznat a odvést v následujících případech:

  • dodání šrotu a odpadového materiálu
  • obchodování s emisními povolenkami
  • poskytnutí stavebních a montážních prací
  • dodání benzinu a nafty

V případě posledně jmenovaných komodit, bude nutné vyžádat souhlas EU s udělením výjimky pro Českou republiku. Režim přenesení daňové povinnosti znamená, že poskytovatel plnění nebude účtovat DPH na výstupu při poskytnutí vybraných plnění. DPH přizná a odvede příjemce. Ten si zároveň bude moci DPH nárokovat za zákonem stanovených podmínek. U plnění, která budou poskytována osobám nepovinným k dani, bude zachován „normální režim“ zdanění, DPH bude odvádět dodavatel. Plátce DPH zjistíte v databázi plátců DPH.

Podle Ministerstva financí je cílem zavedení tohoto opatření především snaha o zamezení těch situací, kdy dodavatel neodvede DPH z uskutečněného zdanitelného plnění, ale odběratel si nárokuje odpočet DPH v plné výši. U těchto komodit bylo přistoupeno k zavedení daného opatření nejenom z důvodu již současně existujících daňových podvodů, ale především také proto, že ostatní členské státy již režim přenesení daňové povinnosti zavedly nebo se ho chystají zavést a České republice by hrozil extrémní příliv podvodů s těmito komoditami.


Legislativní proces

V současné době je novela rozeslána v rámci externího (meziresortního) připomínkového řízení a po jeho vyhodnocení bude předložena vládě ČR a Legislativní radě vlády. Termín předložení je 31. červenec 2010. Následně bude novela postoupena Poslanecké sněmovně a Senátu k projednání.

Autorka pracuje pro společnost APOGEO.

Pokud si nevíte rady v daňových záležitostech, využijte naši daňovou poradnu.

 

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.