Příspěvky na volný čas pomáhají ke spokojenosti a životní pohodě

14.06.2010 | , GfK Czech
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


9.6. 2010 88 % Čechů, kteří jako benefit v zaměstnání dostávají příspěvky na volný čas, tvrdí, že to má pozitivní vliv na jejich spokojenost. Podle více než osmdesáti procent zaměstnanců volnočasové benefity přispívají k celkové životní pohodě a pomáhají budovat rovnováhu mezi životem a prací. Vyplynulo to z výzkumu společnosti GfK Czech.

Ti zaměstnanci, kteří volnočasové benefity dostávají, je nejčastěji využívají na dovolenou, na kulturní akce jako je divadlo nebo koncerty, na nákup v lékárně, návštěvy bazénů, masáží nebo fitness center. Lidé, kterým zaměstnavatel příspěvky na volný čas poskytuje, dostávají v průměru 3783 Kč za rok.

Průzkum odhalil, že volnočasové benefity mají významný vliv na snižování nespokojenosti zaměstnanců. Plných 32 % zaměstnanců, kteří příspěvky na volný čas nedostávají, je nespokojeno se svou prací, přičemž mezi těmi, kteří příspěvky dostávají, je to pouze 16 %. Z průzkumu také vyplývá, že zatímco u parametru celková životní pohoda vyjadřuje nespokojenost každý třetí zaměstnanec z těch, kteří příspěvky na volný čas nepobírají, z druhé skupiny, tj. těch, kteří benefity spojené s volným časem dostávají, je to pouze každý šestý.

"Volnočasové benefity velmi podporují loajalitu zaměstnance vůči firmě. Podstatnou roli ale hraje i to, jaký benefit zaměstnavatel svým zaměstnancům nabídne," komentuje výsledky průzkumu Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting, a dodává: "Důležitou součástí benefitů, kterou vnímáme jako velmi účinnou, je dnes péče o zdraví zaměstnanců. Velmi pozitivně zaměstnanci hodnotí také akce pořádané společností. Pokud zaměstnavatel prokáže vůči svým pracovníkům osobní přístup, podpoří tím velmi jejich motivaci."

Průzkum dále ukázal, že volnočasové benefity ovlivňují aktivní trávení volného času. Zatímco mezi těmi, kteří benefity nemají, si udržuje postavu ve fitness pouze desetina zaměstnanců, mezi zaměstnanci s benefity je to každý pátý. Do sauny nebo na rehabilitační masáže chodí dvakrát více těch, kteří dostávají příspěvky na volný čas, než těch bez příspěvků. Každý pátý zaměstnanec bez volnočasových benefitů nejede ani jednou za rok na dovolenou oproti každému desátému z těch, kteří benefity mají.

Dle průzkumu jsou příspěvky na volný čas atraktivní pro 94 % zaměstnanců a 84 % se domnívá, že by stát měl poskytování volnočasových benefitů podporovat.

Průzkum se zabýval i tím, které volnočasové benefity jsou pro zaměstnance nejatraktivnější. Zvítězily příspěvky na dovolenou, dále příspěvky na kulturní akce, masáže a příspěvky do bazénů a aquaparků. Preference zaměstnanců jsou velmi různorodé, proto 91 % z nich oceňuje, pokud mají možnost výběru z široké škály benefitů.