Jak se hodnotí projekt, na který žádáte peníze z EU

15.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Předkládaný projekt do OPPI (Operační program podnikání a inovace) se hodnotí ve dvou fázích. Nejdříve je podána Registrační žádost (RŽ) a až po jejím schválení následuje podání Plné žádosti.

V rámci první fáze, tedy RŽ, se hodnotí především finanční zdraví žadatele o dotaci – tzv. „finanční rating“. A to na základě údajů z účetních závěrek za poslední 2 uzavřené roky. Vyzkoušejte kalkulačku ratingu nebo finanční situace podniku. V této fázi žadatel stručně osvětlí jeho konkrétní záměr s plánovaným rozpočtem projektu. Následuje Plná žádost, kde se hodnotí zejména přínos projektu pro žadatele a celou českou ekonomiku, tj. zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni.


Hodnocení plnění kritérií stanovených pro daný program

Předpokládejme, že již máte v hlavě projekt, který byste chtěli „zadotovat“. V tento moment podnikatelský subjekt podává žádost v příslušném programu podpory – ať už je to OPPI, PRV anebo ROP a OPŽP. Nejdříve jsou zhodnoceny formální náležitosti žádosti. Další hodnocení probíhá na základě stanovených kritérií pro jednotlivé dotační tituly. Výběrová kritéria mohou být jak (ta prvotní) vylučovací (ano/ne), tak následná projektová kritéria bodovací nastavená dle konkrétního programu podpory. U OPPI je stěžejním cílem většiny projektů zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků, což právě v žádosti o dotaci žadatel dokládá a popisuje. Vyzkoušejte naší dotační poradnu.

Nevíte si rady? Využijte naší dotační poradnu.


Hodnocení projektu komisí

Pakliže správně podáte žádost o dotaci, bude následovat samotný hodnotící proces. Pokud Váš projekt bude splňovat vylučovací kritéria a zároveň se v bodovacím hodnocení dostane nad hranici přijatelnosti, bude postoupen do dalšího hodnocení před hodnotitelskou komisi s návrhem doporučení anebo nedoporučení projektu k poskytnutí dotace. Komise může být tvořena jednak erudovanými zástupci poskytovatele dotace, tak externími hodnotiteli z oboru (pro program EKOENERGIE např. energetickými auditory). Hodnocení projektů probíhá jak kontinuálně, kdy je kupř. každé 3 měsíce komisí vyhodnoceno 50 projektů, tak kolově, kdy jsou po ukončení výzvy vyhodnoceny všechny projekty (kupř. po jednom roce 200 projektů) zaráz.


Počkáte si 3 až 9 měsíců

O poskytnutí dotace rozhoduje správce programu (pro OPPI je to MPO ČR). Rozhodovací proces resp. lhůta od podání plné žádosti po její vyhodnocení je program od programu velmi variabilní. Obecně se jedná o vyčkávání v řádu měsíců; od cca 3 do 9 měsíců. V případě schválení projektu jsou žadateli zaslány k podpisu tištěné Podmínky poskytnutí dotace (jako smlouva o dotaci), které žadatel podepíše a odešle zpět ke kontrole. Posléze je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. (Přiznanou dotaci pak obdržíte až po vynaložení posledních uznatelných nákladů; v případě etapizace už v průběhu projektu).


Schéma podání žádosti o dotaci v OPPI

Proces hodnocení dotačního projektu


Zdroj: www.czechinvest.cz


Jak správně realizovat projekt, na který jste získali dotaci, se dozvíte v příštím díle. Všechny díly seriálu najdete v sekci Seriály.

Autor pracuje pro společnost RENARDS.

RENARDS

Nevíte si rady? Využijte naší dotační poradnu.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.