Axmannová: Podnikatelé mohou využít stejné cestovní pojištění jako občané

14.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Podnikatel si může sjednat cestovní pojištění, kdy každou cestu pojišťovně hlásí, nebo má variantu bezohláškovou, kdy se domluví na cestovním plánu, říká Hana Axmannová, ředitelka korporátního pojištění a členka představenstva Evropské Cestovní Pojišťovny.


S Hanou Axmannovou, ředitelkou korporátního pojištění a členkou představenstva Evropské Cestovní Pojišťovny, jsme si povídali o cestovním pojištění pro OSVČ a zaměstnance.

Existují pro podnikatele-fyzické osoby speciální pojistné produkty nebo podnikatelé mohou použít produkty, které pojišťovny nabízejí pro občany?

Podnikatelé samozřejmě mohou využít stejné produkty, jako občané. Záleží na účelu zahraniční cesty. Pokud podnikatel jede na pracovní cestu nebo na ně vysílá své zaměstnance, je však lepší, aby s pojišťovnou sjednal speciální pojištění zaměstnanců na pracovní cesty.

Může i podnikatel takové pojištění sjednat online?

Pokud má podnikatel sjednáno výše popsané pojištění pracovních cest, rozhodne se již při uzavírání pojistné smlouvy na variantě administrace. Buď každou pracovní cestu pojišťovně hlásí (může nahlásit on-line), nebo má variantu bezohláškovou (s pojišťovnou se domluví na cestovním plánu a zaplatí vyměřené pojistné za celý rok).

Vstupují do výpočtu ceny pojištění i jiné faktory jako například předmět činnosti? Podle čeho všeho se vůbec počítá cena pojistného pro podnikatele?

Samozřejmě, že do stanovení pojistného vstupují i faktory předmětu činnosti. Jiné riziko představuje podnikatel, který vyráží do zahraničí na schůzku, a jiné zaměstnanec na montáži. Obecně se pojistné vypočítává dle pojistně-matematických metod, které jsou dost těžko vysvětlitelné.

Jak může firma ušetřit na cestovním pojištění pro své zaměstnance? Je pojištění podniků s lepšími podmínkami práce levnější?

V první řadě by na pojištění nikdo šetřit neměl. Ušetřit se ale dá na tom, že Evropská Cestovní Pojišťovna nabízí pro podnikatele produkt na bázi jakési stvebnice. To znamená, že si podnikatelé navolí přesně ta rizika, která chtějí pojistit, a zvolí si i limity pojistného plnění. Není jim tedy pojišťovnou předepsán konkrétní rozsah pojistné ochrany.

Občané si pomalu začínají uvědomovat význam cestovního pojištění. Je podobný trend vidět i u podnikatelů nebo byli podnikatelé svědomití i dříve?

Troufám si říci, že podnikatelé byli v pojišťování svědomitější. Problém, který ale přetrvává, a to i u občanů, je v tom, že se stále primárně rozhodují jen podle ceny pojištění a nepátrají po tom, na co jsou pojištěni.

Jaké jsou v nabídce produkty cestovního pojištění pro firmy, kteé takto chtějí pojistit své zaměstnance? Existují nějaké balíčky?

Evropská Cestovní Pojišťovna nenabízí pro pojištění zaměstnanců „balíčky“, ale jak jsem již zmiňovala, produkt je postaven na stavebnicovém modelu. Samozřejmě, že naši prodejci nebo makléři mohou navrhnout již nějakou „hotovou stavebnici“, ale je to vždy na zvážení zaměstnavatele, který si sám může pojištění dle typů rizik navolit.

Jak se vyvíjí v poslední době výše pojistného?

Evropská Cestovní Pojišťovna nechává pojistné ve stejné výši. Nabízí kvalitní pojištění za férovou cenu. I když rostou ceny za veškeré náklady, pojištění nezdražujeme. Snažíme se do pojištění více zainteresovat klienta a tím může cenu za pojištění snížit.

Jak by měl postupovat podnikatel-fyzická osoba při vzniku pojistné události?

Zde záleží na tom, co se klientovi přihodilo. Pokud jde o ambulatní ošetření, hradí se výlohy za poskytnutou péči standardně na místě. Po návratu zašle klient účty spolu se škodním protokolem do pojišťovny. Stejný postup je např. u nákupu náhradních věcí při zpoždění zavazadel. V případě větší škody, obecně lze řící nad 200€, je vhodné kontaktovat asisteční službu. Tu je také třeba kontaktovat vždy v případě hospitalizace, lékařského převozu, repatriace či potřeby zajištění opatrovníka nebo v případě, že klient způsobil další osobě škodu na majetku nebo na zdraví.

Např. při krádeži zavazadel by měl klient také kontaktovat policii, která sepíše protokol, při zpoždění nebo poškození zavazadel musí doložit dokument P.I.R. z letiště apod.

A jak by měl na pojistnou událost reagovat zaměstnanec, kterého pojistil zaměstnavatel?

Zaměstnanec je pojištěnou osobou, tudíž musí reagovat tak, jak je posáno výše. Pojišťovna pak jen informuje pojistníka (zaměstnavatele) o škodě a pojistném plnění.