Galgonek: Zadavatelé reklamy mají zájem o specializované portály

07.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Význam internetu z pohledu zadavatelů reklamy roste. Zadavatelé se ale již nespokojí s klasickým přístupem v podobě plošného plánování kampaní na největších serverech typu seznam.cz, říká Jan Galgonek, CEO společnosti AdExpres.


S Janem Galgonkem, CEO společnosti AdExpres jsme si povídali o prodeji reklamy přes internet, trendech v zadávání reklamy i reklamy jako takové.

Reklamní tržiště je systém nabídky/poptávky v oblasti reklamních pozic. Čím vším se zabýváte? Je to jen prodej reklamních pozic na internetu?

Primárním cílem AdExpres.com je vytvořit skutečné tržiště s bannerovou reklamou. Tedy místo, kde se samovolně bude díky střetávání nabídky s poptávkou utvářet reálná cena bannerové reklamy. Nejsme ale pouhým přeprodejcem reklamy, nabízíme klientovi konzultace v oblasti online médií, připravujeme media plány, pomáháme klientům s tvorbou cen reklamy apod. Dnes jsme již schopni nabídnout klientovi kompletní realizaci celé kampaně. Kromě klasické konzultace při přípravě mediálního plánu a následného nákupu médií, zajistíme klientovi ve spolupráci s našimi partnery přípravu kreativy, komunikační strategie, PR nebo též guerilla marketingu.


Vysvětlete, prosím, jak reklamní tržiště funguje?

AdExpres.com funguje v podstatě dvěma směry. První je samostná existence tržiště jako samoobslužného nástroje pro nákup a prodej bannerové reklamy. To znamená, že klient má možnost si v tržišti reklamu sám naplánovat, nahrát banner, provést platbu, vyjednávat s webem o slevě, sledovat a vyhodnocovat úspěšnost kampaně atd. Druhý směr představuje existenci AdExpres.com jako online mediální agentury. V této rovině spolupracujeme převážně s většími klienty a s kreativnímu a PR agenturami. Inzerentům připravujeme mediální mix, provádíme nákup reklamy prostřednictvím tržiště, spravujeme kampaně, měníme bannery v případě potřeby a zajišťujeme obecně potřebnou komunikaci mezi klientem a portálem. Je samozřejmostí, že každý klient má přístup do svého účtu, ve kterém může sledovat úspěšnost bannerové kampaně na denní bázi.

Kolik máte v nabídce pozic? A od kolika portálů?

V současnosti nabízíme bannerovou reklamu na téměř 270 webech. S dalšími asi 150 spolupracujeme externě, tzn. nemáme je přímo v tržišti, ale pro klienta jsme schopni diverzifikovat a realizovat kampaň i na nich.

Jde spíše o nahodilé nabídky, když obchodní oddělení nedokáže pozice prodat, nebo se jedná o dlouhodou spolupráci s portály, kteří toto používají jako standardní distribuční kanál?

Snažíme se, aby portálům peníze přitékaly pravidelně. Za čtyři měsíce provozu jsme webům donesli kampaně za téměř 13 milionů korun. V dnešní době představuje AdExpres.com pro registrované portály jednu z možností alternativního zdroje příjmů za bannerovou reklamu. Do budoucna je naším záměrem, aby se AdExpres.com stal pro portály řekněme standardním distribučním kanálem.

Pohybujete se každý den v oblasti prodeje reklamy. Jaké jsou trendy? O co mají firmy zájem?

Obecným trendem v oblasti reklamy je neustále rostoucí význam internetu z pohledu zadavatelů reklamy. Co se týká výběru medií, klienti oceňuji pestřejší přístup při přípravě mediálních plánů. Klient se již nespokojí s klasickým přístupem v podobě plošného plánování kampaní na největších serverech typu seznam.cz. Naopak, vyžaduje značné vertikální cílení v daném segmentu. Inzerent vyhledává portály s vysokou afinitou, tedy portály s významným průsečíkem mezi návštěvníkem a cílovou skupinou klienta.

Setkává se vždy představa firem, kteří chtějí reklamu na internetu, s představou samotných portálů?

Jako na každém jiném trhu dochází mezi zadavateli reklamy a provozovateli portálů k cenové konfrontaci. Do procesů nákupu a prodeje reklamy navíc zasahuje mnoho dalších subjektů, které způsobují ještě významnější rozdíly v cenových představách inzerentů. Právě tržištní mechanismy se osvědčují při narovnávání cenových deformací a prezentaci reálné ceny produktu nebo služby – jednak díky cenovému vyjednávání a konkurenčnímu prostředí. Věříme, že třžiště AdExpres.com by mohlo do budoucna ztransparentnit situaci, ve které se teď trh s online médii nachází.

Ve Vaší nabídce jsou nejvíc zastoupené „free“ portály v kategoriích jako životní styl, zábava, cestování, zdraví a krása. Jsou to tyto oblasti, kde se reklama prodává nejsnadněji? Jak je to v jiných oblastech?

Nemyslím si, že právě vysoký počet webů ve zmiňovaných kategoriích koreluje s jednoduchostí jejich prodeje. Když si vezmeme ostatní kategorie tržiště jako jsou například IT & Komunikace, Bydlení, Sport nebo třeba i Hry, je zde zastoupeno kolem 20 webů v každě. Naším dlouhodobým cílem je mít všechny kategorie v tržišti naplněny tak, abychom mohli každému klientovi nabídnout právě jeho cílovou skupinu.

Děkuji za odpovědi,
Ing. Karel Pospíšilík