Jaké daňové povinnosti nás čekají v červnu

02.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začátkem každého měsíce přinášíme přehled daňových povinností a to vždy na daný měsíc. Tentokrát na červen.

Úterý 8. června

 • Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za květen 2010

  Řádná záloha za květen vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1601 Kč. Maximální částka je 19 205 Kč. Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.


Středa 9. června

 • Spotřební daně - splatnost daně za duben 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.


Úterý 15. června

 • Daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň z příjmů

  Zálohy se platí podle poslední známé povinnosti. Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, a dále obce a kraje.

  Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

  Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.


Pondělí 21. června

 • Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

  Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. Vyjde-li záporná částka, vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost. Více v sekci Daně podniku.

 • Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za květen 2010

  Řádná záloha za duben vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1731 Kč. Maximální částka je 27 693 Kč.  Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za květen 2010

  Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za květen 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy. Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy. Obě částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

 • Zdravotní pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za květen 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy. Odvádí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 4,5% z hrubé mzdy. Obě částky odesílá zaměstnavatel na zdravotní pojišťovny. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.


Čtvrtek 24. června

 • Spotřební daň - splatnost daně za duben 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.


Pátek 25. června

 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen 2010, souhrnné hlášení za květen.

  Platba na základě podaného přiznání. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Spotřební daň - daňové přiznání za květen 2010

  Více v průvodci Spotřební daň.

 • Spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2010 (pokud vznikl nárok)

  Více v průvodci Spotřební daň.

 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2010


Středa 30. června

 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2010
 • Daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

  Více v sekci Daně a pojištění OSVČ.

Je nutné, aby platba byla připsána na účet příjemce v den uvedený na kalendáři. Doporučujeme tedy platbu převodem provést v den, který předchází dni uvedenému v kalendáři. Jak provést platbu daně, radíme v sekci Platba daně.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naší daňovou poradnu.

Autorem je Ing. Václav Hrnčíř, ředitel společnosti TaxPoint, s.r.o. TaxPoint