Jak podat žádost o dotaci

02.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Žádost o dotaci je formálním krokem, ve kterém poskytovateli dotace předkládáte podrobný popis vašeho plánovaného projektu s konkrétními požadavky na získání podpory jeho spolufinancování. Než se odhodláme pustit do přípravy žádosti o dotaci, musíme dobře zvážit všechny možnosti a vybrat vhodný dotační program (viz článek Jak poznat správný dotační titul?), ze kterého chceme podporu čerpat. Vycházíme z předpokladu, že takový program jsme našli, a že splňujeme jeho základní podmínky a jsme tedy vhodným a legitimním žadatelem.

Dobře si prostudujte podmínky programu a pokyny

Zcela zásadní je prostudování podmínek konkrétního dotačního programu a jejich konfrontace s naším záměrem. Aby žádost o dotaci byla úspěšná, musí respektovat celou řadu podmínek a pravidel nastavených poskytovatelem dotace. Při přípravě žádosti záměr „tvarujeme“ tak, aby se nedostal do konfliktu s některými podmínkami, které můžou snížit jeho šanci na schválení nebo přímo můžou vést k zamítnutí žádosti o dotaci. Orientace v podmínkách programu a dalších pokynech pro žadatele je zásadním předpokladem determinujícím úspěšnost žádosti v následném hodnocení.


Využijte služeb renomovaných společností

Protože různých podmínek, pravidel a výjimek, kterými se žadatel musí řídit, je celá řada, může být optimálním řešením oslovení některé poradenské agentury. Jak již bylo v minulém díle řečeno, renomované agentury vám konzultace poskytnou bezplatně. Zároveň Vám jako svou službu nabídnou zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně souvisejících dokumentů. Kromě úspory času a energie, které byste do studia dotačního programu museli nutně investovat, tak získáte i jistou záruku kvality zpracované žádosti. Renomované agentury se v prostředí dotací pohybují již řadu let a jejich přidanou hodnotou jsou zejména zkušenosti s dotačními programy a desítkami obdobných projektů. Díky tomu dokážou navrhnout optimální řešení i pro váš projekt a mnohdy nalézt doposud nevyužitý potenciál pro dotace.

Nevíte si rady? Využijte naší dotační poradnu.


Žádost se už většinou podává elektronicky

V době digitálního věku již většina poskytovatelů přistoupila k řízení podávání žádostí o dotaci elektronickou cestou. Nemusí vás tedy děsit představa pyramidy formulářů, kterou s vypětím všech sil dotáhnete na podvalníku před budovu konkrétního ministerstva. Jedná se o webové aplikace a portály jako např. Portál farmáře (MZ-SZIF), program Benefit (MPSV), aplikace eAccount (MPO-CzechInvest) atd. Veškerá agenda související s podáním žádostí je vyřizována elektronicky prostřednictvím těchto interaktivních rozhraních. Abyste žádost mohli takto podat, je nutné si v takovýchto aplikacích zřídit uživatelský účet, ve kterém poté provádíte nezbytné operace. Velmi často je nutné disponovat certifikátem digitálního podpisu, díky němuž autorizujete dokumentaci vkládanou do těchto aplikací.

Podnikatelský záměr neboli studie proveditelnosti

Základním předpokladem pro získání dotace je u naprosté většiny dotačních titulů podnikatelský záměr neboli studie proveditelnosti. Rozsah tohoto stěžejního dokumentu, který je hlavním měřítkem pro posouzení vaší žádosti o dotaci, se může velice lišit. Od „malé slohové práce“ o velikosti 2 A4 (např. program Marketing) až po „slušnou diplomovou práci“ čítající 80 stran (např. žádosti v Regionálních operačních programech). A co má vlastně obsahovat? Tak to už záleží na jednotlivých dotačních programech, kde se dozvíte základní osnovu a také potřebný rozsah. Zpravidla to bývá stručná charakteristika žadatele, popsání technické proveditelnosti projektu, definování a popis jednotlivých nákladů, rozpočet a ekonomická stránka projektu. Důležité z tohoto hlediska je držet se osnovy a věcně a dostatečně popsat váš záměr. Nedílnou součástí celé žádosti jsou také přílohy, které je potřeba doložit. Opět je to individuální, kdy např. v souvislosti se stavební činností je potřeba doložit územní rozhodnutí, výpis z katastru nemovitostí apod.

Vše si důkladně promyslete, abyste nemuseli vracet dotaci

Je důležité si také uvědomit, že cíle, ke kterým se v žádosti o dotaci zavážeme (počet pořízených strojů, technologií, či počet navštívených veletrhů), je nutné splnit, jinak nám nebude dotace proplacena, nebo nám může být odebrána již profinancovaná část projektu. Je důležité nepřecenit své síly a ke zpracovávání žádosti o dotaci přistupovat s rozmyslem a zodpovědně s ohledem na možná rizika budoucího vývoje na trhu.

Jak se hodnotí dotační projekt se dozvíte v dalším dílu našeho seriálu. Všechny díly seriálu najdete v sekci Seriály.

Autoři pracují pro společnost RENARDS.

RENARDS

Nevíte si rady? Využijte naší dotační poradnu.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT