Největší zájem o rekvalifikace byl v roce 2009 v Moravskoslezském kraji, nejmenší v Praze

31.05.2010 | , MPSV
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


31.5. 2010 V roce 2009 úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořily rekvalifikaci 39 831 uchazečů a zájemců o práci. Nejvíc, 7 698, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zaznamenalo v Moravskoslezském kraji. Naopak nejméně jich bylo v Praze, a to 865. Největší vliv na počty účastníků v regionech měla místní míra nezaměstnanosti.

Počty rekvalifikantů dle krajů najdete v tabulce níže.

Počet podpořených osob dle krajů
Praha 865
Středočeský 2538
Jihočeský 2272
Plzeňský 1482
Karlovarský 1058
Ústecký 4094
Liberecký 1982
Královéhradecký 2284
Pardubický 1225
Vysočina 3388
Jihomoravský 5632
Olomoucký 2182
Zlínský 3131
Moravskoslezský 7698
Celkem ČR 39 831

Se světovou hospodářskou krizí a zvyšující se nezaměstnaností se poptávka po rekvalifikačních kurzech zvýšila. Rekvalifikace zabezpečují úřady práce v jednotlivých regionech individuálně a podle konkrétní situace na trhu práce. To znamená, že doporučují k rekvalifikaci podle aktuální nabídky volných pracovních míst. Na rekvalifikaci nevzniká právní nárok. Více informací o celkových počtech rekvalifikantů a financování rekvalifikačních kurzů naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/8704.

Uchazeče/zájemce o zaměstnání úřady práce zařazují do programu rekvalifikací neprodleně bez ohledu na to, jak dlouho jsou v jejich evidenci, a to v případě, že není vhodné zaměstnání, které by odpovídalo jejich dosavadní kvalifikaci. Upřednostňují při tom skupiny uchazečů, které jsou obtížně umístitelné na trhu práce. Tj. uchazeče o zaměstnání spadající do některé z kategorií uvedených v § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Těmi jsou například zdravotně postižení a lidé starší 50 let. Zvýšenou pozornost úřady práce věnují také absolventům škol a uchazečům o zaměstnání, kteří přišli o práci v důsledku ekonomické krize. V roce 2009 úřady práce podpořily rekvalifikaci 12 273 lidí do 29 let, z toho bylo 2 199 absolventů škol. Více informací o nezaměstnanosti absolventů škol si můžete přečíst na http://www.mpsv.cz/files/clanky/8547/31032010a.pdf.

Nejvíce lidí se v roce 2009 rekvalifikovalo v oblastech, které uvádí následující tabulka. Největší zájem byl o kurzy na PC. Statistiky typů pracovní činnosti se nevedou.

Obsluha osobního počítače
Svářečské práce
Řidičské průkazy – C, E, D
Profesní průkazy
Pracovník sociální péče
Účetnictví, administrativa, daně
Základy podnikání
Vysokozdvižné vozíky
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Všeobecný sanitář
Kuchařské práce
Obsluha hostů
Masér, manikúra, pedikúra, kosmetika

Při určování obsahu a rozsahu kurzů úřady práce rovněž zohledňují dosavadní kvalifikaci, zdravotní stav, schopnosti a zkušenosti uchazeče/zájemce o zaměstnání. Přednostně podporují kurzy s praktickou částí výuky a profesní rekvalifikace pro konkrétní uplatnění na trhu práce. Vychází při tom z Národní soustavy kvalifikací, kterou najdete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/default.aspx.

To, že rekvalifikace mají svůj význam, dokázala například Bohuslava Dvořáková, rekvalifikantka z Mladé Boleslavi. Vyhrála národní soutěž „Evropský týden IT dovedností 2010“ (více na http://www.ecdl.cz/aktuality_zajimavosti.php), kde mimo jiné využila zkušenosti z rekvalifikačního kurzu.

Autor článku

Tiskovka  

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT