Důvěra v ekonomiku v květnu vzrostla o 0,2 bodu

24.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Důvěra v tuzemskou ekonomiku se v květnu meziměsíčně mírně zvýšila, souhrnný ukazatel důvěry ve srovnání s dubnem vzrostl o 0,2 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v květnu 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 14,4 bodu vyšší. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně snížila o 5,2 bodu.

Indikátor důvěry podnikatelů se v květnu proti dubnu zvýšil o 1,5 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu, ve stavebnictví, v obchodě i ve službách. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 16,8 bodů vyšší.

Důvěra v průmyslu

V průmyslu se v květnu hodnocení současné celkové ekonomické situace proti dubnu mírně zvýšilo. Hodnocení celkové i zahraniční poptávky se zlepšilo. Zásoby se podle mínění respondentů nepatrně zvýšily. "Očekávání respondentů ohledně vývoje výrobní činnosti pro příští tři měsíce jsou vyšší než v dubnu, očekávání zaměstnanosti jsou opatrná," uvedl ČSÚ.

Očekávání ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou vyšší než v dubnu. Celkově se důvěra v průmyslu v květnu meziměsíčně zvýšila o dva body; proti nízkým hodnotám v minulém roce je o 25,3 bodu vyšší.

Důvěra ve stavebních podnicích

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v květnu oproti minulému měsíci zlepšilo stejně jako hodnocení celkové poptávky, které však zůstává nízké. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s dubnem mírné zlepšení zaměstnanosti i vývoje stavební činnosti, zajištění práce zakázkami odhadují na 8,6 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v dubnu. Celkově se důvěra ve stavebnictví zvýšila o 3,5 bodu a je o dva body nižší než před rokem.

Důvěra v obchodu

V odvětví obchodu se v květnu ve srovnání s dubnem zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v květnu mírně snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v dubnu. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila o 0,6 bodu a je o 4,4 bodu nižší než v květnu 2009.

Důvěra ve službách

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v květnu ve srovnání s dubnem nepatrně snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se zvýšilo, její očekávání pro příští tři měsíce mírně kleslo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v dubnu. Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci zvýšila o 0,7 bodu a v meziročním srovnání je o 12 bodů vyšší.

Spotřebitelská důvěra

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti dubnu snížil o 5,2 bodu, ve srovnání s nízkou hodnotou v květnu 2009 je o pět bodů vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v květnu vyplynulo, že pro příštích 12 měsíců očekávají zhoršení celkové ekonomické situace i své finanční situace. "Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v květnu oproti minulému měsíci zvýšil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se snížil," uvedl ČSÚ.