Aktuální výzvy mezi dotačními programy

21.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Nebývá často zvykem, aby v jeden okamžik měli podnikatelé tolik otevřených dotačních výzev jako právě v těchto týdnech. Nelze nevzpomenout na dobu několika měsíců, kdy nebylo možno podávat žádné projekty a žádosti o dotaci, kdy se vyčkávalo na jakoukoliv dotační mikrovýzvu.

A teď? Neskutečné množství dotačních příležitostí a zase je to špatně. Žadatelé hořekují na časový souběh výzev, na přetíženost energetických auditorů a projektantů, na dlouhé procesní doby na úřadech vystavující různá potvrzení, na chaos při přípravě několika vlastních dotačních žádostí zároveň. Přestože se tomu dalo předejít, shání se vše na poslední chvíli. Vlastně se není co divit. Tak to v této zemi chodí.


Velký zájem o Rozvoj a Inovace

Opravdu velký zájem je zejména o tituly podporující nákup technologií tedy programy Rozvoj a Inovace, které byly spuštěny na začátku května. Zejména v programu Rozvoj je několik výrazných novinek. Týká se to zejména podporovaných regionů, kdy se nově objevují celé okresy Blansko, Břeclav, Kroměříž, Tachov, Cheb, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a okolí Světlé nad Sázavou. Naopak vypadl okres Frýdek-Místek, dále okolí Bučovic a Bystřice nad Pernštejnem. Programy Rozvoj a Inovace vhodně doplnili mozaiku dotací pro modernizaci a ekologizaci podnikatelských objektů, kde již byly ukončena registrace projektů do programu Nemovitosti a v plném tempu je příprava registračních žádostí do programu Eko-Energie.


V hledáčku jsou i programy zaměřené na zaměstnance

Neutuchá ani zájem o výstavbu školicích středisek v rámci programu s originálním názvem Školicí střediska. Také projekty zaměřené na specifické vzdělávání zaměstnanců v rámci programu Educa čeká perné léto. Zájem o tento program, kde dotace dosahuje až 100% nákladů projektu je tradičně obrovský. Snad tomu bude odpovídat i infrastruktura na straně hodnotitele a poskytovatele dotací, aby se neopakovala situace z programu Školení je šance!, kdy některé proejkty nejsou i po téměř roce vyhodnoceny.


Nezaostávají ani programy pro vývoj a výzkum

Stejná situace se odehrává na poli průmyslového výzkumu a vývoje v programu Potenciál. Ten, ač je jeho ukončení plánováno až na září 2011, zažívá projektboom, kdy po měsících relativního klidu výrazně roste počet podaných žádostí každým týdnem. Určitě k tomu přispívá avizované vyhlášen programu TIP a finišující otevřená výzva novinky mezi dotačními tituly na podporu výzkumu a vývoje - programu ALFA.


Výzva v Programu rozvoje venkova

Nespí ani prvozpracovatelé zemědělských produktů - producenti potravin a krmiv. Jejich výzva v rámci Programu rozvoje venkova se kvapem blíží a vzhledem k její délce (velmi krátká) a klíčovým faktorům hodnocení projektů je zcela nezbytné připravovat podklady pro podání žádosti o dotace již v těchto dnech. Novinkou výzvy je výrazné zvýhodnění zpracovatelů mléka a masa. Pravděpodobně tak nenastane situace, kdy velká část finančních prostředků určených pro tento dotační titul skončila díky výrobcům vína z hroznů na jižní Moravě.

Připravenost podnikatelů na jednotlivé dotační příležitosti hraje v těchto hektických týdnech klíčovou roli v jejich úspěšnosti.

Pokud se chcete na něco zeptat, využijte naší dotační poradnu.

Autor pracuje pro společnost RENARDS.

RENARDS