Co nabízí Seychelské ostrovy a Nizozemí?

21.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Před týdnem jsme se zabývali daňovými výhodami přesunutí sídla na Kypr. Nyní porovnáme zřízení kyperské společnosti s možnostmi, které nám dávají další světové lokality – Seychelské ostrovy a Nizozemí.

Porovnejme tuto situaci v dalších světových lokalitách, které jsou veřejností označovány jako „daňové ráje“. Samozřejmě modelová situace by byla obdobná jako na příkladu kyperské společnosti. Více v článku Proč přesídlit na Kypr - srovnání daňové zátěže. Avšak je třeba vnímat rozdíly v sazbách daně a právní podmínky té dané jurisdikce.


Seychelské ostrovy

První zemí, která nás v této souvislosti napadne, jsou Seychelské ostrovy v Indickém oceánu poblíž východního pobřeží Afriky a skládají se z více než sta pojmenovaných ostrovů. Svou nezávislost na Velké Británii vyhlásila dne 29. června roku 1976.

Ekonomika je založena převážně na turistice. V posledních letech však Seychely povzbuzovaly růst finančního sektoru skrz přijetí progresívních zákonů, včetně International Business Companies Act z roku 1994, který reguluje off-shore společnosti. Tím tato jurisdikce usnadňuje organizaci off-shore sektoru. Seychely nabízejí off-shore společnostem politickou stabilitu, od daně osvobozené výnosy a zisky, žádná devizová omezení, žádný kontrolní režim a podporu z komunikační infrastruktury.

Právní forma společností na Seychelách se označuje zkratkou IBC (International Business Company) a tento druh společnosti je vyhledáván pro svou diskrétnost a anonymitu. Obchodní rejstřík neposkytuje informace o společnostech třetím osobám.

Zdanění

IBC jsou vyňaty ze všech daní z příjmu plynoucích z podnikání mimo Seychely, pokud však vyhoví několika pravidlům. Povinné jsou pouze vládní poplatky placené každý rok ke dni založení společnosti. Hlavním požadavkem je, aby IBC neměla žádné výnosy ze zdrojů uvnitř Seychel. Častou součástí podnikání mezinárodních majetkových struktur jsou půjčky uvnitř i mimo skupinu. Sazba zdanění pro takové případy, tedy zdanění úroků přijatých z půjček poskytnutých do zahraničí je 40%. V případě výplaty dividend pro společníky je třeba uvažovat se srážkovou daní 15%.


Nizozemsko

Další zemí, kterou lze zařadit do tzv. off-shore lokalit a mnohé to překvapí, je Nizozemsko.

Nizozemsko je často využíváno jako sídlo holdingových společností a jako "tranzitní země" při převodu dividend, úroků, licenčních poplatků a kapitálových zisků na offshore společnost, která je jejich konečným vlastníkem. To umožňuje jak rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojího zdanění a členství v EU (podle direktivy EU upravující vztah mateřské a dceřiné společnosti se na dividendy placené společnostmi z různých členských států nevztahuje srážková daň), tak i příznivá domácí úprava, tj. především osvobození výše uvedených druhů příjmů od zdanění.

Nejčastěji využívanou formou podnikání je tzv. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zkratka BV, která je obdobou českého s.r.o. Základní kapitál musí dosáhnout výše minimálně 18 000 EUR a přičemž při založení společnosti musí být splacenu minimum 20 % vkladu. Nejsou stanoveny žádné požadavky na státní příslušnost či místo pobytu zakladatelů.

Opět se pro přehled podívejme stručně na zdanění podnikatelských aktivit:

  • Daň ze zisku právnických osob je zde progresivní, se třemi pásmy. Zisk do výše 40 000 EUR zdaněn 20%, zisk v rozmezí 40 001–200 000 EUR je zdaněn 23 % a zisk převyšující 200 000 EUR je zdaněn 25,5%.
  • Daň z převodu nemovitostí – 6 % z tržní ceny nemovitosti.
  • Daň z pojistného – 7,5 % z pojistného; od této daně jsou mj. osvobozeny pojištění životní, úrazové, zdravotní, v nezaměstnanosti a na invaliditu.
  • Daň z majetku je stanovena obecními úřady a je obvykle stanovena na 0,1–0,3 % z tržní hodnoty majetku.
  • Daň z přidané hodnoty (BTW), její základní sazba je na úrovni 20 %. V Nizozemí na rozdíl od mnoha jiných zemí neexistuje limitní výše příjmu pro registraci k DPH, plátci DPH jsou tak všechny podnikatelské subjekty v Nizozemsku.
  • Spotřební daně jsou plně v souladu s nařízeními Rady EU, týkající se harmonizace spotřebních daní vnitřního trhu EU.

Nižší daně pomáhají ekonomickému rozvoji dané země. Účinným nástrojem je přehledný a jednoduchý daňový systém, který tak přímo podporuje vznik nových projektů a zakládání nových společností v zemi, přísun kapitálu nových investorů a zároveň udržení renomovaných domácích firem v zemi.

Autor pracuje pro společnost TRUST Services.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.