Většina české veřejnosti se staví k finanční pomoci Evropské unie Řecku odmítavě

12.05.2010 | , STEM/MARK
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


STEM/MARK se ve svém květnovém on-line výzkumu zaměřil na aktuální téma finanční pomoci EU a MMF zadluženému Řecku. Výzkum byl proveden na online panelu prostřednictvím internetového dotazování na vzorku 610 respondentů. Výsledný soubor reprezentuje názory internetové populace ČR ve věku 15 až 59 let.

10. května 2010 Praha Za správný krok považuje schválení pomoci Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu Řecku pouze třetina dotázaných. Opačného názoru je 68 % lidí, z toho 25 % uvedlo “rozhodně to není správné řešení”. Většina lidí je skeptická k tomu, že by schválená finanční pomoc států EU a MMF vyvedla Řecko z krize a pomohla stabilizovat společnou evropskou měnu. Záporně odpověděly tři pětiny lidí, souhlasně odpovědělo pouze 17 % respondentů.

V rámci průzkumu byl zkoumán i souhlas s výroky týkajícími se této bezprecedentní finanční pomoci jednomu z členů eurozóny. Nejvyšší míra souhlasu byla zaznamenána s výrokem “finanční a rozpočtové problémy Řecka by měly být poučením i pro představitele naší země” – s výrokem souhlasí 91 % respondentů. Rozhodující část dotázaných souhlasí i s výrokem “členské státy EU by neměly doplácet na štědrou finanční politiku, či na podvody řecké vlády a úřadů” - zaznamenána míra souhlasu 85 %.

Oproti tomu kritický postoj tj. že “Řecko by mělo být vyloučeno z EU, solidarita v této situaci již není možná...” zastává méně než polovina lidí (42 %). 37 % lidí se domnívá že “v současné situaci, kdy je stabilita eura ohrožena, není možné jiné řešení” (než Řecku finančně pomoci).