Kostlán: Šanci získat dotace mají i začínající podnikatelé

10.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Některé operační programy se radikálně změnily a na rozdíl od dřívějších papírových válek se nyní skoro všechno děje elektronicky, říká Pavel Kostlán, ředitel Divize podpory podnikání společnosti RENARDS dotační, s.r.o.


S Pavlem Kostlánem jsme si povídali o dotačním financování i o tom, zda mohou začínající podnikatelé získat nějaké dotace.

Jak jsou na tom nyní podnikatelé s čerpáním evropských dotací? Jsou úspěšnější než dřív, co se týče procenta schválených dotací?

 

Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Jsou opatření, kde úspěšnost dlouhodobě klesá. Jedná se zejména o programy, kde dotace může dosáhnout až 100 % nákladů, tedy zejména projekty vzdělávání zaměstnanců. Naopak v některých programech celková úspěšnost roste, zde můžu jmenovat např. program Nemovitosti, kde se projevily dopady hospodářského ochlazení snad nejvíce a zájem o tyto dotační peníze nebyl zdaleka tak velký, jak se na počátku zdálo.

Jaké chyby se nejčastějí objevují? Jsou to stále tytéž - některé přílohy nejsou přiloženy, formální chyby, příliš obecný popis projektu atp.?

Tak to byste se musel zeptat poskytovatelů dotace, kteří projekty posuzují. K nám se dostanou občas neúspěšní žadatelé se svými projekty, abychom jim je pomohli přepracovat. Obvykle jsou ty projekty nedostatečně zpracované, ačkoliv jsou formálně dobře.

Mají začínající podnikatelé šanci získat dotace z EU nebo musí mít nějakou historii? Je to jenom program Start?

Samozřejmě mají. Jsou dotační tituly, kde není vyžadována historie žadatelů. Nejde jen o Start, který to má ve svém jméně, ale také o některá opatření v Programu rozvoje venkova, ale také v jiných operačních programech. Je však pravdou, že nejvíce využívaný a známý program pro podnikatele (OPPI) vyžaduje 2 roky historie žadatele (nebo mateřské společnosti) téměř u všech opatření.

Pomohla Vašemu businessu krize a následná recese, která přiškrtila podnikům bankovní zdroje?

Pavel Kostlán pracuje od roku 2005 ve skupině RENARDS jako ředitel Divize podpory podnikání. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, zaměření regionální rozvoj.

Jednoznačně pomohla. Mnozí podnikatelé, kteří před krizí měli přístup k levným bankovním úvěrům, o tyto zdroje přišli. Pak jsou dotace prvním cizím zdrojem, na který spoléhají. A obrací se na nás se svými projekty s dotazem, zda by právě na ně nemohli získat peníze z EU.

Podnikatelé používali pro překlenutí období, než dostanou dotaci, bankovní úvěr. Poskytují banky podobné úvěry i nyní?

Ano poskytují. Ale jsou opatrnější a takto získané peníze jsou dražší. Nicméně revolvingové financování dotačních projektů v průběhu jejich realizace je již standardem a téměř 2/3 projektů se takto financují.

Velká nabídka je v různých „školících programech“. Například Vzdělávejte se! nebo Školení je šance. Dále pak program Educa, kterým mohou být podpořeny projekty specifického vzdělávání zaměstnanců. Mají podnikatelé o tyto programy zájem?

Jak jsem již uvedl dříve, je v těchto programech možno získat až 100 % dotace. To je pro podnikatele docela lákadlo. Zájem o tyto programy je tak veliký, že administrace a hodnocení projektů se z několika týdnů protáhla na mnoho měsíců. Jsou projekty, které na vyhodnocení čekají již skoro rok.

Vedle programů, které spravuje Czechinvest, ČMZRB a další podobné instituce, existují i dotační programy krajů. Čím jsou tyto programy specifické a čím se řídí poskytování dotací z těchto programů?

Regionální operační programy (tzv. ROPy) jsou v současné době specifické tím, že v nich už nejsou žádné peníze. Tedy ne docela, ale už se jedná spíše o poslední záchvěvy. Snahou představitelů krajů je však dodatečně další peníze získat z operačních programů, které nejsou příliš čerpány. Jestli se to povede, je zatím ve hvězdách, určitě se na to spoléhat nedá.

Velmi zajímavým je i program Marketing. Přibližte, prosím, na co přesně ho mohou podniky použít?

Program marketing je určen na podporu exportu malých a středních firem. Dotovoat z něho lze účast na zahraničních veletrzích, tisk propagačních materiálů pro tyto akce a dopravu exponátů na místo, kde se veletrh či výstava odehrává. Zajímavý je program zejména kvůli tomu, že předchozí výzva byla vyhlášena na konci roku 2007 a pak se velmi dlouho čekalo na výzvu další. O tu je poměrně nízký zájem, což pravděpodobně souvisí právě s nově zavedenou povinností aktivně se účasnit veletrhu, tedy vystavovat na takové akci.

Na závěr, snížila se nějakým způsobem administrativa, nebo je žádost spojená i nadále s velkou mírou papírování?

Zde je potřeba zdůraznit, že některé operační programy se změnily zcela radikálně a na rozdíl od dřívějších papírových válek se nyní skoro všechno děje elektronicky a dokonce i s nižšími požadavky na doložení povinných příloh. To mluvím zejména o OPPI. Na druhou stranu existují i operační programy, kde se elektronická verze pouze přidala k verzi papírové, která zůstala prakticky beze změn. V praxi to znamená velký objem papíru, který by šlo využít určitě lépe. Třeba na předvolební kampaň.

Děkuji za odpovědi,
Ing. Karel Pospíšilík

Se společností RENARDS jsme připravili seriál nazvaný Dotační kuchařka. Společnost se stane i naším partnerem dotační poradny.