Jaké daňové povinnosti nás čekají v květnu

04.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začátkem každého měsíce vám budeme přinášet přehled daňových povinností a to vždy na daný měsíc.

A proč si vlastně číst podobné přehledy daňových povinností? Většina daňových povinností se sice opakuje každý měsíc, ale termíny se mění, některé daňové povinnosti se opakují každé čtvrtletí a jsou i takové povinnosti, které mají termín jednou ročně. Navíc k termínům daňových povinností přikládáme stručné komentáře.


Pondělí 10. května

 • Spotření daň - splatnost daně za březen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

 • Sociální pojištění - doplatek pojistného OSVČ za rok 2009, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce

  Jedná se o doplacení pojistného vypočteného za rok 2009, za splnění podmínek, že byl přehled podán dne 30.3., tedy v poslední den lhůty. Pokud byl přehled podán dříve, je doplatek splatný do osmi dnů po podání přehledu. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za duben 2010

  Řádná záloha za duben vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1601 Kč. Maximální částka je 19 205 Kč. Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.


Čtvrtek 20. května

 • Daň z příjmu - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

  Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15 % ze superhrubé mzdy, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. Vyjde-li záporná částka, vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost. Více v sekci Daně podniku.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za duben 2010

   

 • Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za duben 2010,

  Řádná záloha za duben vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1731 Kč. Maximální částka je 27 693 Kč. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného za duben 2010

  Odvádí zaměstnavatel ve výši 25 % z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

 • Zdravotní pojištění - odvod pojistného za duben 2010

  Odvádí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 4,5% z hrubé mzdy. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.


Úterý 25. května

 • Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za duben 2010

  Podává se elektronicky, pokud bylo plnění. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben 2010

  Platba na základě podaného přiznání. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2010
 • Spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2010 (pokud vznikl nárok),

   

 • Spotřební daň - daňové přiznání za duben 2010,

   

 • Spotřební daň - splatnost daně za březen 2010 (pouze spotřební daň z lihu).

  Více v průvodci Spotřební daň.


Pondělí 31. května

 • Daň z nemovitostí - úhrada daně do 5.000 Kč nebo dobrovolně jednou částkou i vyšší daň, 1. splátka daně u poplatníků s daňovou povinností vyšší než 5.000 Kč, s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb. Více v průvodci Daň z nemovitosti.
 • Daň z příjmu - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2010.


Platby daní

Je nutné, aby platba byla připsána na účet příjemce v den uvedený na kalendáři. Doporučujeme tedy platbu převodem provést v den, který předchází dni uvedenému v kalendáři. Jak provést platbu daně, radíme v sekci Platba daně.

Autorem je Ing. Václav Hrnčíř, ředitel společnosti TaxPoint, s.r.o. TaxPoint