Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Založení soukromé mateřské školky

Firemnifinance.cz

Poslední roky byly v Česku ve znamení boomu porodnosti, školek je přitom málo. Téma soukromých školek se tak stává stále aktuálnější.

 

Pokud uvažujete o založení mateřské školky, máte dvě možností. Buď ji zakládat jako čistě soukromou mateřskou školku, jejíž právní forma bývá s.r.o. nebo bude jejím zřizovatelem obec či kraj. V tomto článku se zaměříme na první případ, tedy na soukromé mateřské školky.


Odborná způsobilost

Nejprve je třeba zvážit, zda vůbec jako zřizovatel a majitel školky, mohu získat příslušné živnostenské oprávnění.

Děti do tří let věku

Pokud se jedná o dětí do tří let věku, pak se jedná o vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku. V případě vázané živnosti je zapotřebí kromě všeobecných podmínek (18 let, právní způsobilost a trestní bezúhonnost) také odborná způsobilost. A to odborná způsobilost k výkonu povolání:

  • všeobecné sestry (§ 5 zákona č. 96/2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče) nebo zdravotnického asistenta (§ 29) nebo ošetřovatele (§ 36) nebo porodní asistentky (§ 6) nebo záchranáře (§ 18),
  • sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zákona o sociálních službách (toto řeší § 110 odst. 4 a 6, § 116 odst. 5 a § 117 zákona č. 108/2006, o sociálních službách).

Pokud takové vzdělání nemáte, můžete využít institut odpovědného zástupce.

Individuální péče

Pokud bude školka nabízet i individuální péči. Je třeba uvažovat o volné živnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Volná živnost nevyžaduje žádné vzdělání, stačí splnit jen všeobecné podmínky (viz výše).

 

Děti od tří let věku

Tuto je možné provádět pod volnou živností Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Obsahem živnosti je výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení.

Obsahem živností je i výuka jazyků, výuku hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví atd., takže v rámci této živnosti lze nabízet i kroužky a různé zájmové aktivity.


Dotace

Pokud je MŠ čistě soukromým zařízením, které vzniklo na základě živnostenského oprávnění a nepodléhá síti Ministerstva školství ČR, nemá nárok na žádné dotace ani příspěvky tohoto ministerstva. V opačném případě se může zajímat o Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání.

Dotace je ale možné získat například z rozpočtu kraje nebo obce. Dále pak z programu ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry). Pokud je MŠ na venkově je možné usilovat o prostředky z Programu rozvoje venkova - III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.


Administrativa založení MŠ

Vázaná i volná živnost je tzv. ohlašovací, takže v tomto případě stačí živnost ohlásit, využijete k tomu například Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (ke stažení v sekci Užitečné nástroje). Tento formulář odevzdáte například na Czechpointu.


Vzdělávací program, provozní a školní řád

Výhodou soukromých mateřských školek je, že nemusí dodržovat přesně vzdělávací rámce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědní provozovatelé těchto školek ale bude čerpat z tohoto rámce a přizpůsobí si ji svým potřebám, jak by oni chtěli školku řídit. Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je ke stažení na stránkách MŠMT.

Každá školka by také měla mít svůj provozní a školní řád. V provozním rádu se určuje denním režim, tedy kdy děti mají přijít do školky a kdy musí odejít, kdy se podává dopolední a odpolední svačina a oběd, kdy začínají jaké aktivity atp. Zákon č. 14/2005, o předškolním vzdělávání umožňuje zřizovat mateřské školy s celodenním (déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně), polodenním (nejdéle 6,5 hodiny denně) a internátním provozem (vzdělávání i noční péči).

Školní řád pak hodně připomíná stanovy obchodní společnosti, definuje provozovatele, vymezuje proces schválení nástupu dítěte, práva a povinnosti rodičů, chování zaměstnanců, způsob placení školného atd.


Stravování

Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ta rozlišuje mezi školní jídelnou (vydává jídla, která sama připravuje) a výdejnou (vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb). Takže mateřská školka nemusí mít svoji vlastní kuchyni.


Počet dětí ve třídě

Podle vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání mateřská školka s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská školka se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Třída mateřské školky se přitom naplňuje do počtu 24 dětí. Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.


Hygienické normy

Hygienické požadavky na školky upravuje vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Především se řeší uspořádání stavby, vybavení nábytkem, zásobování vodou, úklid, regulace denního světla atp. Pro bližší poznání této problematiky je zapotřebí se detailně seznámit s příslušným zákonem.


Školné

V případě žádných příspěvků od MŠMT musí být školné o něco vyšší než ve „veřejných“ mateřských školkách. Měsíční poplatky se liší dle docházky, bohatosti výuky, počtu dětí atd. Měsíční poplatek za jedno dítě s docházkou pět dnů v týdnu bez speciální výuky cizího jazyka či jiné specifické aktivity se pohybuje od 4 do 7 tisíc korun.


Reference

Pokud se chcete zeptat na zcela konkrétní věc ohledně zřízení mateřské školky, můžete oslovit už fungující školku například z vašeho regionu.


Související zákony

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo