Prodej podniku připravujte pečlivě

21.04.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Pokud firma věnuje přípravě prodeje zvýšenou pozornost, může počítat až s 24% nárůstem realizované ceny.

Jedním z důsledků hospodářského vývoje je zeštíhlování některých firem. Děje se tak jednak formou propouštění zaměstnanců, v závaznějších případech pak třeba prodejem části podniku.

Otázka, která je při prodeji části podniku na předním místě, zní: Jak neprodat pod cenou? Společnost Ernst & Young zpracovala analýzu, ve které bylo zahrnuto 100 největších prodejů společností soukromými investory v západní Evropě. Jaké jsou faktory zvyšující hodnotu podniku?


  • 25 % odborníků na oblast soukromého kapitálu považuje za klíčovou včasnou přípravu, vymezení hlavních okruhů rizik a včasné plánování variant prodeje. Při prodeji kupující v prvé řadě sleduje stabilitu klíčových ukazatelů výkonnosti podniku v průběhu jednotlivých let,  řízení pracovního kapitálu a cash-flow. Identifikace snadných úspor a implementace střednědobých projektů na efektivnější řízení pracovního kapitálu přináší zpravidla úspory přesahující 5 % tržeb.
  • 23 % klade důraz na silný management společnosti a odborné vedení celého prodejního procesu.
  • 14 % odborníků považuje za nutnost dobře sestavený plán založený na  robustním modelu, tzn. prognóza finančních výsledků podložená detailními provozními plány, neboť management často nemusí znát veškeré potřebné podrobnosti.
  • Pro 13 % odborníků jsou důležité plány snižování výdajů a závěry provozní předinvestiční prověrky, které slouží jako podklad zájemcům o koupi společnosti i úvěrujícím bankám.


Prodej si žádá specifické informace


"Prodávající zpravidla přehlížejí skutečnost, že míra a rozsah informací potřebných k uskutečnění prodeje společnosti se do značné míry liší od informací nutných k jejímu řízení,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice. Dle zkušeností odborníků Ernst & Young obsahují finanční modely společností často nepřesnosti, které vedou manažery k nedokonalým, příliš zjednodušeným nebo zcela chybným strategickým či obchodním rozhodnutím.

Obrázek: Zvýšené zaměření na prodejní proces = nadprůměrný výnos

EY.jpg


Pozor na příliš strategické zaměstnance


Důležitým faktorem, který vyžaduje zvýšenou pozornost managementu, je způsob implementace finančního modelování ve společnosti a s ním spojená rizika. Finanční plánování je obvykle soustředěno do rukou jediného člověka, který jako jediný zná celý systém a je schopen se v modelu orientovat a upravovat jej či aktualizovat. V případě jeho neočekávané absence či odchodu je firma vystavena riziku ztráty kontinuity ve tvorbě svých plánů i schopnosti jejich přípravy.

Tomuto riziku je vhodné se vyvarovat použitím transparentních modelů, jež umožní jejich použití větším spektrem uživatelů a zamezí tím přílišné koncentraci odpovědnosti,“ uvedl David Zlámal, senior konzultant Ernst & Young specializující se na finanční modelování.


Projektové řízení a výkaznictví


K maximalizaci hodnoty podniku, pro kontrolu prodejního procesu a v neposlední řadě ke zvýšení jistoty kupujícího je třeba využít správné kombinace nástrojů projektového řízení a výkaznictví včetně finančního modelování a předinvestiční prověrky. Samotný prodejní proces se odvíjí od prodejní strategie vlastníků, pravděpodobných zájemců, tržních podmínek a atraktivity aktiva,“ vysvětluje Petr Kříž, senior manažer poradenství v oblasti fúzí a akvizic, Ernst & Young.

Zdroj: Zpráva společnosti Ernst & Young

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.