Rozhodčí doložka vám může a nemusí zkomplikovat život

19.03.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Rozhodčí doložky jsou hojně využívány v pojistných smlouvách nebo ve smlouvách o úvěru. Jejich použití je ale často problematické, neboť se hovoří o jejich zneužívání na úkor spotřebitele.

Rozhodčí doložka by měla představovat jakousi alternativu k eventuelní soudní při. Jde o to, aby kvůli nákladům na soudní řízení a jeho průtahům, nepozbylo řešení sporu smysl. Rozhodčí řízení předpokládá dohodu sporných stran o tom, že jejich spor rozhodne nikoliv soud, ale rozhodce. Jedná se většinou o rychlý a elegantní způsob řešení sporu, který je navíc úsporný z hlediska času i nákladů.

 


Mezi podniky jsou rozhodčí doložky velmi užitečné


V obchodní praxi je rozhodčí doložka jistě rychlou a efektivní možností, jak vyřešit spory mezi podnikatelskými subjekty. Rozhodčí řízení je vhodným způsobem řešení sporů mezi podnikateli jak na národní úrovni, tak i v rámci mezinárodních obchodních vztahů. Odpadají tak složitá řešení sporů s aplikací mezinárodního práva.


Ve vztahu podnikatele a spotřebitele může nastat problém


Jisté nebezpečí ovšem spočívá v uplatnění rozhodčích doložek ve smlouvách, kde vystupují samotní spotřebitelé, tedy ve vztahu podnikatele a spotřebitele. V praxi spotřebitel častokrát ani neví, že v případě potíží, může být jeho spor s institucí řešen právě formou rozhodčího řízení. Neznalost samozřejmě neomlouvá a je věcí každého, zda si smlouvu potažmo všeobecné podmínky přečte.


Může nás instituce omezovat rozhodčí doložkou?


Problém spočívá v tom, je-li použití rozhodčí doložky ve smlouvě, kde figuruje subjekt podnikatele a spotřebitel přípustné. Občanský zákoník hovoří o tzv. nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Ve směrnici 93/13/ES v čl. 3 se pak podle Tomáše Pally, právníka SOS (Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.), uvádí: „Smluvní podmínka, která nebyla individuálně sjednána, je považována za nepřiměřenou, jestliže v rozporu s požadavkem přiměřenosti způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele.“ Příloha směrnice pak obsahuje i výčet podmínek, které jsou považovány za nepřiměřené a jednou z nich je i podmínka jejímž důsledkem by bylo „zbavení spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek“ (Zdroj: epravo.cz).


Řešení se zdá jednoduché


Je možné se rozhodčím doložkám ve spotřebitelských smlouvách nějak vyhnout? V zákoně o rozhodčím řízení v § 2, odst. 3 je stanoveno, že rozhodčí smlouva se může týkat buď jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). Podle Tomáše Pally je řešení jednoduché.

Řešení ovšem nabízí samotný zákon o rozhodčím řízení. Druhou formou rozhodčí smlouvy, se kterou zákon výslovně počítá, je smlouva o rozhodci, která se týká již vzniklého sporu. Spotřebitel začíná problém rozhodčí doložky stejně řešit až ve chvíli, kdy vznikne problém. Proto v případě, že by byla rozhodčí doložka považována za neplatnou, nic nebrání spotřebiteli a podnikateli v tom, aby uzavřeli smlouvu o rozhodci, popř. využili jinou variantu ADR. V takovém případě už by si totiž spotřebitel dal velký pozor na to, jaké jsou podmínky vedení rozhodčího či jiného řízení, kdo bude daný spor rozhodovat apod., takže jeho skutečný a informovaný souhlas by zde byl na rozdíl od současné praxe nezpochybnitelný“, jak uvádí Mgr. Tomáš Palla, právník SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. (Zdroj: epravo.cz).


Kámen úrazu: Spotřebitelský úvěr


Nový zákon o spotřebitelském úvěru výrazně zlepšuje postavení spotřebitele vůči jeho věřiteli. Zároveň však neřeší některé nedostatky, které mohou spotřebitele mnohdy poškodit. Upozorňuje na to Sdružení obrany spotřebitelů (SOS). SOS především v novém zákoně postrádá změnu v úpravě rozhodčích doložek, které jsou právě v oblasti spotřebitelského úvěru vůči spotřebiteli úvěrovými společnostmi ve vysoké míře zneužívány. „Rozhodčí doložky se bohužel budou moci, i přes veškerou snahu SOS, ve smlouvách nadále objevovat, a to zcela bez omezení,“ říká Mgr. Tomáš Palla, právník SOS. Zákon tak nezabrání situacím a sporům, ve kterých je rozhodce napojen na společnost a rozhoduje neobjektivně a zaujatě v neprospěch spotřebitele.


V pojistných smlouvách je situace lepší


V poradně sekci jsme se setkali s otázkou, zda rozhodčí doložka v pojistné smlouvě nemůže představovat nějaké riziko pro spotřebitele. Podle Václava Králíka, ze společnosti SATUM CZECH, s.r.o. je institut rozhodčí doložky je využíván téměř všemi licencovanými pojistiteli v ČR k řešení majetkových sporů vzniklých z pojištění. Tento institut je úzce vázán na spory ve věcech nezaplacení běžného nebo jednorázového pojistného. V této oblasti je jeho jediná využitelnost ze strany smluvních stran (pojistitele a pojistníka). V tomto případě již není možné využít soudní řízení a institut rozhodčího řízení nahrazuje soudní spor v plném rozsahu. Toto však musí být předmětem příslušných pojistných podmínek pojistitele.

Podle všeho se klienti pojišťoven nemusí obávat rozhodčích doložek ve svých smlouvách. „Z téměř třináctileté praxe naší pojišťovací makléřské společnosti nemáme jedinou zkušenost s tím, že by ze strany pojistitele došlo k uplatnění rozhodčího řízení. Dá se tedy stručně konstatovat, že rozhodčí řízení není rozhodně instrumentem, který by byl ze strany českého pojistného trhu zneužíván směrem ke klientům“, uvádí k této problematice Ing. Václav Králík, obchodní ředitel společnosti SATUM CZECH, s.r.o.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.