Kde byla v roce 2009 nejvyšší ekonomická svoboda?

15.02.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dobré podmínky pro podnikání, nízká byrokracie, nízké daně či minimální korupce… - to vše se skrývá pod ekonomickou svobodou země.

Zvýšila ekonomická krize ekonomickou svobodu ve světě nebo naopak zvýšila? Jak vysoká je ekonomická svoboda v Česku?

Ekonomická svoboda je základní právo každého člověka svobodně pracovat, vyrábět, konzumovat a investovat. V ekonomicky svobodných zemích je úloha státu důležitá, aby občanům zajistila ochranu jejich svobody. V zemích s vyšší ekonomickou svobodou je vyšší životní úroveň. Svoboda totiž podporuje pokrok, včetně sociální oblasti.

První dvě místa se během čtrnácti let nezměnila. Patří Hongkongu a Singapuru, nejefektivnějším a nejliberálnějším ekonomikám světa. V těchto zemích neexistují žádné pobídky ani omezení. Ekonomiky obou zemí jsou až na drobné výjimky celé privátní. Obě země jsou s ohromným náskokem nejčastějším cílem zahraničních investic v přepočtu na jednoho obyvatele. V obou zemích není žádné omezení pro zahraniční kapitál. Efektivita obchodu a výkon obou ekonomik je obdivuhodný. Obě země navíc mají jedny z nejjednodušších daňových systémů na světě a daňové zatížení je minimální.


Jak se index sestavuje?

Od roku 1995 je index ekonomické svobody sestavován The Heritage Foundation ve spolupráci s Wall Street Journal. V publikaci „2010 Index of Economic Freedom“ bylo hodnoceno 179 zemí světa. Celkem bylo hodnoceno deset kritérií. Každá kategorie je ohodnocena procentem. Maximální hodnocení 100 %. Nejnižší 0 %. Výsledný index je potom průměrem jednotlivých dílčích hodnocení.


Hodnocení Česka za rok 2009

Za rok 2009 skončilo Česko na 34. místě, což je o tři příčky lepší umístnění než za rok 2008. Až za Českem skončily mnohé vyspělé západoevropské země jako Norsko, Španělsko, Itálie nebo Portugalsko. Výsledný index Česka se zvýšil o 0,4 bodu (z 69,4 na 69,8).


 • svoboda podnikání – 65,5

  V hodnocení svobody podnikání Česko zaostává především v rychlosti se založením nové společnosti, finanční a administrativní náročnosti. Uzavření podniku je oproti nejvyspělejším zemím značně náročné.

 • svoboda obchodu – 87,5

  Obchodní politika je v Česku obdobná jako v ostatních členských zemích EU. Svoboda obchodu je tedy hodnocena velmi dobře. Problémem zůstává netransparentní zadávání veřejných zakázek a problematické vymáhání práv k duševnímu vlastnictví.

 • fiskální svoboda – 80,1

  Daňové zatížení v Česku je při porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa mírně podprůměrné. Hodnocení v této oblasti je tedy velmi dobré.

 • státní správa – 45,6

  Celkové vládní výdaje, včetně spotřeby, jsou vysoké. Vládní výdaje dosahují cca. 43 % HDP. V této oblasti má Česko nejhorší hodnocení.

 • monetární svoboda – 75,6

  Inflace v Česku je dlouhodobě nízká, což je hodnoceno pozitivně. Kontrole však podléhají některé suroviny, energie, domácí nájemné či železniční a autobusová doprava. Maximální ceny jsou stanoveny pro poštu a telekomunikační tarify.

 • svoboda investování – 70,0

  Domácí i zahraniční investoři mají stejné podmínky, což je hodnoceno pozitivně. Neexistují žádná omezení plateb a běžných transferů. Problémem však nadále zůstává nerovné vymáhání smluvních závazků, byrokracie a korupce.

 • svoboda finančního trhu – 80,0

  Finanční sektor je hodnocen velmi dobře a patří mezi nejrozvinutější z východní Evropy. Dopad krize na finanční trhy byl malý. Kontrolní rámec finančního trhu je nastavený dobře. Nevýhodou je malý a netransparentní kapitálový trh.

 • korupce – 52,0

  Korupce v Česku je hodnocena jako významná. Česku patří až 45. místo v hodnocení korupce společností Transparency International. Jedná se o druhé nejhorší hodnocení Česka.

 • ochrana majetku – 65,0

  Vlastnická práva jsou v Česku chráněna zákonem. Soudnictví je nezávislé, ale zdlouhavé. Soudy trvají v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa příliš dlouho. Problematické je rovněž vynucování soudních rozsudků.

 • svoboda trhu práce – 76,4

  Pracovní předpisy jsou poměrně flexibilní a dobře nastavené.


Rok 2009 – pokles ekonomické svobody

Úroveň ekonomické svobody v loňském roce oproti předcházejícím létům mírně poklesla. Průměrná hodnota indexu pro rok 2010 má hodnotu 59,4 bodu (pro rok 2009 měl hodnotu o 0,1 bodu vyšší). Důvodem byla ekonomická krize, kdy mnoho vlád ve snaze zažehnat ekonomickou krizi zvýšilo svoji úlohu v domácí ekonomice. Zvýšení vládní intervence však nebyly často ku prospěchu věci. Výsledkem bylo omezení ekonomické svobody. Např. USA poprvé v historii sestavování indexu ekonomické svobody vypadly z první pětky (pokles indexu o 2 %). Není jistě bez zajímavosti, že v zemích, kde se index ekonomické svobody zvýšil, byl dopad celosvětové ekonomické krize nejmenší. Srovnejte výsledky s údaji před rokem.


EU: nejlepší hodnocení má Irsko, nejhorší Polsko

Mnoha evropským ekonomikám se v loňském roce dařilo. V první dvacítce nejsvobodnějších ekonomik je devět z Evropy. Nejlepší hodnocení má Irsko (5. místo), Švýcarsko (6. místo), Dánsko (9. místo). Dalšími zeměmi v první dvacítce jsou Velká Británie, Lucembursko, Nizozemí, Estonsko, Finsko a Island. Přesto se ekonomická svoboda zhoršila v zemích, které ekonomická krize citelně zasáhla (Irsko a Island). Nejhorší hodnocení z členských zemí Evropské unie má Bulharsko (75. místo). Následuje Itálie (74. místo), Řecko (73. místo) a Polsko (71. místo).

Nejvíce zvýšila výsledný index z evropských zemí Černá Hora (o 5,4 bodu). Další evropské země, kterým se dařilo jsou: Makedonie, Chorvatsko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina a Polsko. Oproti roku 2008 si pohoršily země Latinské Ameriky. Především Bolívie, Barbados, Ekvádor, Venezuela a Bahamy. Nejhorší hodnocení ze všech zemí má s velikým náskokem Severní Korea (179. místo). Těsně před Severní Koreou skončily tyto země: Zimbabwe, Kuba, Eritrea, Barma, Venezuela, Libye.

Pořadí Země Index ekonomické svobody ve světě (2010)
(prvních 60 zemí ze 179 hodnocených)
1 Hongkong 89,7
2 Singapur 86,1
3 Austrálie 82,6
4 Nový Zéland 82,1
5 Irsko 81,3
6 Švýcarsko 81,1
7 Kanada 80,4
8 USA 78,0
9 Dánsko 77,9
10 Chile 77,2
11 Velká Británie 76,5
12 Mauritius 76,3
13 Bahrain 76,3
14 Lucembursko 75,4
15 Nizozemí 75,0
16 Estonsko 74,7
17 Finsko 73,8
18 Island 73,7
19 Japonsko 72,9
20 Macau 72,5
21 Švédsko 72,4
22 Rakousko 71,6
23 Německo 71,1
24 Kypr 70,9
25 Svatá Lucie 70,5
26 Gruzie 70,4
27 Taiwan 70,4
28 Botswana 70,3
29 Litva 70,3
30 Belgie 70,1
31 Korea 69,9
32 Salvador 69,9
33 Uruguay 69,8
34 Česko 69,8
35 Slovensko 69,7
36 Španělsko 69,6
37 Norsko 69,4
38 Arménie 69,2
39 Katar 69,0
40 Barbados 68,3
41 Mexiko 68,3
42 Kuvajt 67,7
43 Omán 67,7
44 Izrael 67,7
45 Peru 67,6
46 Spojené Arabské Emiráty 67,3
47 Bahamy 67,3
48 Malta 67,2
49 Svatý Vincent 66,9
50 Lotyšsko 66,2

Pramen: The Heritage Foundation/Wall Street Journal Index of Economic Freedom 2010

 

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.