V Česku je HDP na obyvatele už vyšší než v Portugalsku

04.01.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Nejvyšší HDP na jednoho obyvatele je v EU opětovně v Lucembursku, Irsku a Nizozemí, nejnižší v Bulharsku. Česká ekonomika je výkonnější než všechny východoevropské země, ale i než Portugalsko.

Rok 2009 znamenal pokles HDP ve většině vyspělých zemích světa. Pro rok 2010 však OECD již očekává ekonomické oživení ve všech světových regionech. Nejvíce se bude dařit ekonomikám, které nejvíce zjednodušují a zlepšují podmínky pro byznys.

Pro čínskou ekonomiku byl však úspěšný i rok 2009, růst HDP se odhaduje ve výši 8,3 %. Čína se dokonce stala světovým exportérem číslo jedna, když sesadila z trůnu Německo. Čína je zemí, kde se masivní vládní finanční intervence na domácí ekonomice projevily nejpozitivněji, pomohly ji i značné investice domácích firem.


HDP na jednoho obyvatele v Česku je 80 % EU

Hrubý domácí produkt (HDP) je měřítkem ekonomické činnosti jednotlivých zemí. Definuje se jako hodnota veškerého vyprodukovaného zboží a služeb. V přiložené tabulce jsou údaje o HDP na jednoho obyvatele porovnány v paritě kupní síly a vyjádřeny v procentech, kdy HDP celé Evropské unie (tj. všech 27 zemí) je rovno 100 %.

HDP jednotlivých zemích je porovnáno v paritě kupní síly. Toto srovnání je podstatně přesnější než na základě normální měny. Pokud by se totiž neprovedl převod na paritu kupní síly, bylo by HDP na jednoho obyvatele zemí s vysokými cenami zboží a služeb (tj. západní Evropy) oproti zemím s nízkými cenami zboží a služeb (tj. východní Evropy) podstatně vyšší. Za rok 2008 činí HDP na jednoho obyvatele v Česku 80 % průměru Evropské unie a je vyšší než např. v Portugalsku (76 %), Slovensku (72 %) nebo Maďarsku (64 %) a Polsku (56 %).


Nejvíce ztrácí Pobaltské země

Nejvyšší HDP na jednoho obyvatele je z členských zemí Evropské unie již několik let za sebou v Lucembursku, Irsku, Nizozemí a zemích Skandinávie. Krize však dolehla i na tyto země. Jaký se očekává pokles HPD v těchto zemích za rok 2009? V Lucembursku o 3,9 %, v Nizozemí o 4,3 % a v Irsku dokonce o 7,5 %. Irsko ve snaze pomoci domácí ekonomice snížilo pro rok 2010 daňové zatížení (např. základní sazba DPH se snižuje z 21,5 % na 21 %). Obdobně snižuje základní sazbu DPH i Velká Británie (ze 17,5 % na 15 %) nebo Finsko (z 24 % na 23 %). Naproti tomu Česko DPH o jedno procento zvýšilo (z 9 % na 10 % a z 19 % na 20 %), další zemí kde dochází ke zvýšení DPH je např. Island (z 24 % na 25 %).

Nejvíce však hospodářská krize dolehla na Pobaltské země (Lotyšsko, Litvu a Estonsko). Pokles HDP za rok 2009 se v těchto zemích očekává vyšší než 15 %. Ekonomické problémy těchto zemí se samozřejmě odrazily i na trhu práce, když míra nezaměstnanosti se každý měsíc zvyšuje a přesahuje 15 %. Současně se zvyšuje počet firem v insolvenci, klesají ceny nemovitostí (během roku 2009 klesly o desítky procent) a zhoršuje se finanční situace domácností.


Jaký bude rok 2010?

Pro porovnání dynamiky hospodářského vývoje v čase se používá ukazatel reálný růst HPD v procentech. Dle ekonomické prognózy OECD z listopadu roku 2009 (Economic Outlook No. 86) poroste v roce 2010 nejvíce opět čínská ekonomika (HDP reálně poroste o 10,2 %). Dařit se bude i dalším asijským zemím Indii (růst o 7,3 %), Indonésii (růst o 5,3 %) a Koreji (o 4,4 %). Optimistická je předpověď ohledně reálného růstu HDP i v ostatních mimoevropských zemích (Kanada o 2,5 %, USA o 2 %, Brazílie 4,8 %, JAR 2,7 %, Chile 4,1 %, Mexiko 2,7 %).

Tabulka: HDP na jednoho obyvatele v zemích EU v paritě kupní síly (údaje za rok 2008, EU27 = 100 %)

Země HDP 2008
Lucembursko 276
Irsko 135
Nizozemí 134
Rakousko 123
Dánsko 120
Švédsko 120
Finsko 117
Velká Británie 116
Německo 116
Belgie 115
Francie 108
Španělsko 103
Itálie 102
Kypr 96
Řecko 94
Slovinsko 91
Česko 80
Malta 76
Portugalsko 76
Slovensko 72
Estonsko 67
Maďarsko 64
Litva 62
Lotyšsko 57
Polsko 56
Rumunsko 47
Bulharsko 41

Zdroj: Eurostat, Statistics in Focus 95/2009 from 15. 12. 2009