Banky a český podnikatelský sektor v roce 2010

04.01.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jak si povede český podnikatelský sektor v krizí ovlivněné ekonomice v novém roce? Tak zní jedna z otázek, kterou si kladou nejen ekonomové a analytici, ale také jednotlivé podniky na počátku roku 2010.

Řada ekonomů se na situaci dívá velmi pozitivně. Růst, který byl zaznamenán na konci roku 2009 však není možné považovat za směrodatný pro optimistická tvrzení. Je nutné si uvědomit, že se česká ekonomika dostala díky celosvětové krizi na konci roku 2008 do značného propadu, a tedy růst, který byl na konci roku 2009 zaznamenán, je relativní.


Finanční krize a české banky


Je zřejmé, že celosvětová finanční krize český bankovní sektor ovlivnila, nezasáhla ho ovšem tak zásadním způsobem jako zahraniční finanční instituce. Českým bankám se daří dobře a jsou nadále ziskové. Nižší výše zisků je ovlivněna obezřetnostnější úvěrovou politikou finančních institucí, kdy banky požadují u všech klientů bez výjimky splnění všech požadovaných podmínek pro poskytnutí úvěru, včetně kvalitního zajištění. Zisky bank jsou nižší také díky dodatečným nákladům a zhoršené finanční situaci zahraničních mateřských společností bank. Na straně nákladů jsou banky nuceny hledat úspory mj. v personální a mzdové oblasti.


Politika finančních institucí brzdí růst ekonomiky


České banky se finanční krizi v podstatě vyhnuly, dopady krize pociťují zejména české podniky a občané. Horší přístup k úvěrům omezuje možnost investic, což se projevuje na zpomalení růstu ekonomiky. Podle některých odborníků by mohlo pomoci snížení úrokových sazeb, o kterém 16.12.2009 rozhodla Bankovní rada České národní banky. (Během jednoho roku tak došlo ze strany centrální banky již po čtvrté ke snížení úrokových sazeb) 

Tabulka: Úrokové sazby ČNB (podle stavu platného od)

Měnové nástroje ČNB 6.2.2009 11.5.2009 7.8.2009 17.12.2009
2T repo sazba 1,75 % 1,5 % 1,25 % 1 %
Diskontní sazba 0,75 % 0,5 % 0,25 % 0,25 %
Lombardní sazba
2,75 % 2,5 % 2,25 % 2 %

Pramen: Oficiální webové stránky České národní banky

Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) byla snížena na 1,00 %, lombardní sazba byla snížena na 2,00 %, diskontní sazba pak byla ponechána na 0,25 %. Takto nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 17. 12. 2009. Jde o nejnižší úroveň úrokových sazeb, kterou Česká národní banka ve své historii vyhlásila.

Změna úrokových sazeb centrální bankou znamená vždy menší či větší vliv na chování subjektů trhu, přináší sebou určité efekty.


  • Úrokové sazby vyhlášené centrální bankou nastavují výši úroků na mezibankovním trhu a mají velmi často vliv na úroky bankovních vkladů a úvěrů. Díky krizi toto pravidlo ovšem příliš neplatí. Prosincové snížení úrokových sazeb se tak na cenách úvěrů dosud v podstatě neprojevilo a velmi pravděpodobně ani neprojeví. Řada firem a domácností se v nejbližší době levnějších úvěrů jednoduše nedočká.

Tabulka: Nezaměstnanost v Česku a na Slovensku

Stát Česká republika Slovensko
Průměrná roční míra
nezaměstnanosti v roce 2008
4,4 % 9,6 %
Průměrná roční míra
nezaměstnanosti v roce 2009
6,9 % 11,6 %
Predikce průměrné roční
nezaměstnanosti pro rok 2010
8,4 % 12,7 %

Pramen: OECD


  • Dalším efektem snížení úrokových sazeb bývá ovlivnění - oslabení - koruny. Většina analytiků se domnívá, že se v dlouhodobém horizontu tento efekt neprojeví a že v průběhu roku 2010 bude koruna spíše posilovat. Předpokládané posilování koruny by nemělo představovat pro české vývozce zásadní problém.

Poslední snížení úrokových sazeb české ekonomice zatím nijak nepomohlo, banky jsou opatrné a po dobu zvyšující se nezaměstnanosti budou i nadále při poskytování úvěru velmi obezřetné.

Opětovný nárůst úrokových sazeb ze strany centrální banky se očekává ve druhé polovině tohoto roku. Tedy v době, kdy ekonomové předpokládají, že se křivka výše nezaměstnanosti pohne směrem dolů.


Malé a střední podniky v roce 2010


V předešlém roce podniky šetřily, kde se dalo. V lepším případě přišli lidé o odměny, v horším pak o zaměstnání.

Situace malých a středních podniků je v roce 2010 nejistá. Důvodem je zejména skutečnost, že je jen velmi obtížné odhadnout, jakým směrem se bude ekonomika v roce 2010 ubírat. Většina českých firem očekává, že se jejich finanční situace v průběhu roku 2010 nezmění nebo se zhorší. Průzkumy ukazují, že dojde k dalšímu snižování počtu pracovních míst, zvyšování mezd nepřipadá u řady firem vůbec v úvahu. Téměř pětina podniků hovoří dokonce o tendenci snižovat platy zaměstnanců.


Problémem je závislost na zahraničním kapitálu


Jedním z problémů, na který tuzemské firmy narážejí je skutečnost, že v okamžiku snížení produkce řada zahraničních investorů stahuje výrobu do domovských podniků v zahraničí. Kapacity tuzemských poboček jsou pak nadbytečné a je nutné je redukovat.

Firmy nepředpokládají, že by došlo v průběhu roku 2010 k nárůstu počtu zakázek ani k výraznějšímu růstu vnější poptávky. Z toho vyplývá také opatrná a poměrně pesimistická prognóza.

Je zřejmé, že je česká ekonomika do velké míry závislá na zahraničním kapitálu. Česká republika je také téměř z 80 % závislá na exportu. Významnou exportní zemí pro Českou republiku je Německo. To jak se povede firmám v dalším období záleží tedy i na tom, jak se povede našim exportním partnerům.

Podle slov manažerů je hlavním cílem především přečkat rok 2010. Dál se uvidí.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT