Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Smlouvy podle obchodního zákoníku

K dispozici máte popisky smluv dle obchodního zákoníku (například kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování), některé z nich mají vzor ke stažení.

Obsah

Smlouvou o prodeji podniku se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu.
Smlouva vyžaduje písemnou formu.

Práva a povinnosti smluvních stran

Na kupujícího přecházejí všechna práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, které se týkají podnikatelské činnosti prodávaného podniku. Přecházejí na něho i práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům podniku. Pohledávky přecházejí jejich postoupením. Jestliže dochází k přechodu závazku, pak se k němu nevyžaduje souhlas věřitele.
Ke dni účinnosti smlouvy je povinen prodávající předat a kupující převzít věci zahrnuté do prodeje. O převzetí se sepíše zápis podepsaný oběma stranami. Kupující je pak povinen bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazků a prodávající dlužníkům přechod pohledávek na kupujícího.
Co se týče kupní ceny, má se za to, že je stanovena na základě údajů o souhrnu věcí, práv a závazků uvedených v účetní evidenci prodávaného podniku ke dni uzavření smlouvy a na základě dalších hodnot uvedených ve smlouvě, pokud nejsou zahrnuty do účetní evidence. Pokud je smlouva účinná k pozdějšímu datu, mění se výše kupní ceny s přihlédnutím ke zvýšení nebo snížení jmění, ke kterému došlo v tomto mezidobí.

Další důležitá ustanovení

Převzetím věcí přechází nebezpečí škody na těchto věcech z prodávajícího na kupujícího.

Vzor

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo