Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Smlouvy podle obchodního zákoníku

K dispozici máte popisky smluv dle obchodního zákoníku (například kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování), některé z nich mají vzor ke stažení.

Obsah

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnutá nebo v ní musí být alespoň stanovený způsob jejího dodatečného určení.

Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je povinen dodat zboží dne, který je určen ve smlouvě, ve smlouvě může být rovněž určen způsob jeho stanovení. Další možností je lhůta pro dodání zboží.
Prodávající je dále povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, kterou určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. Pokud smlouva neurčuje jakost nebo provedení zboží, pak je pro jakost a provedení určující účel stanovený ve smlouvě, nebo pokud není tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.
Kupující musí umožnit prodávajícímu dodat zboží, které je pak povinen převzít, pokud ze smlouvy nebo ze zákona nevyplývá, že jeho převzetí může odmítnout.
Pokud nevyplývá ze smlouvy něco jiného, je kupující povinen zaplatit kupní cenu, když prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím. Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny před předáním zboží nebo doklady. U zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má zvláštním právním předpisem stanovenou časově omezenou minimální dobu trvanlivosti, anebo jehož použitelnost nebo jakost je biologicky omezena, je kupující povinen zaplatit kupní cenu do 30 dnů.

Další důležitá ustanovení

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. Jestliže má kupující převzít zboží od jiné osoby, než je prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího teprve v okamžiku, kdy bylo kupujícímu umožněno nakládat se zbožím a kupující o této možnosti věděl.
Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením kupní ceny a převzetí zboží a zaplacení ceny se má uskutečnit současně, a prodávající má zboží u sebe nebo s ním může jinak nakládat, musí prodávající uchovat zboží. Prodávající je zároveň oprávněn zboží zadržovat, dokud mu kupující neuhradí přiměřené náklady, které při tom prodávajícímu vznikly.
Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

Vzor

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo