Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Obsah
  Úvod   Hlavička zákona  
  Část I.   Všeobecná ustanovení  
  Hlava 1. § 1 - § 5 Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů  
  Hlava 2. § 6 - § 12 Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů  
  Hlava 3. § 13 - § 15 zrušena  
  Hlava 4. § 16 - § 17 Rovné zacházení a zákaz diskriminace  
  Hlava 5. § 18 - § 29 Některá ustanovení o právním jednání  
  Část II.   Pracovní poměr  
  Hlava 1. § 30 - § 32 Postup před vznikem pracovního poměru  
  Hlava 2. § 33 - § 39 Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru  
  Hlava 3. § 40 - § 47 Změny pracovního poměru  
  Hlava 4. § 48 - § 73a Skončení pracovního poměru  
  Část III. § 74 - § 77 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
  Část IV.   Pracovní doba a doba odpočinku  
  Hlava 1. § 78 - § 80 Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby  
  Hlava 2. § 81 - § 87 Rozvržení pracovní doby  
  Hlava 3. § 88 - § 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka  
  Hlava 4. § 90 - § 92 Doba odpočinku  
  Hlava 5. § 93 - § 93a Práce přesčas  
  Hlava 6. § 94 Noční práce  
  Hlava 7. § 95 Pracovní pohotovost  
  Hlava 8. § 96 - § 99 Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku  
  Hlava 9. § 100 Zmocňovací ustanovení  
  Část V.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
  Hlava 1. § 101 - § 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci  
  Hlava 2. § 103 - § 106 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance  
  Hlava 3. § 107 - § 108 Společná ustanovení  
  Část VI.   Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu  
  Hlava 1. § 109 - § 112 Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod  
  Hlava 2. § 113 - § 121 Mzda  
  Hlava 3. § 122 - § 137 Plat  
  Hlava 4. § 138 Odměna z dohod  
  Hlava 5. § 139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce  
  Hlava 6. § 140 Odměna za pracovní pohotovost  
  Hlava 7. § 141 - § 144a Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně za pracovní pohotovost  
  Hlava 8. § 145 - § 150 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu  
  Část VII.   Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce  
  Hlava 1. § 151 - § 155 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce  
  Hlava 2. § 156 - § 172 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3  
  Hlava 3. § 173 - § 181 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3  
  Hlava 4. § 182 - § 189 Společná ustanovení o cestovních náhradách  
  Hlava 5. § 190 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce  
  Část VIII.   Překážky v práci  
  Hlava 1. § 191 - § 205 Překážky v práci na straně zaměstnance  
  Hlava 2. § 206 Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance  
  Hlava 3. § 207 - § 210 Překážky v práci na straně zaměstnavatele  
  Část IX.   Dovolená  
  Hlava 1. § 211 Základní ustanovení  
  Hlava 2. § 212 - § 214 Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny  
  Hlava 3. § 215 Dodatková dovolená  
  Hlava 4. § 216 - § 223 Společná ustanovení o dovolené  
  Část X.   Péče o zaměstnance  
  Hlava 1. § 224 - § 226 Pracovní podmínky zaměstnanců  
  Hlava 2. § 227 - § 235 Odborný rozvoj zaměstnanců  
  Hlava 3. § 236 Stravování zaměstnanců  
  Hlava 4. § 237 - § 247 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců  
  Část XI.   Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  
  Hlava 1. § 248 - § 249 Prevence  
  Hlava 2. § 250 - § 264 Povinnosti zaměstnance k náhradě škody  
  Hlava 3. § 265 - § 271 Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody  
  Hlava 4. § 272 - § 274 Společná ustanovení  
  Hlava 5. § 275 Zrušena  
  Část XII.   Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
  Hlava 1. § 276 - § 277 Základní ustanovení  
  Hlava 2. § 278 - § 280 Informování a projednání  
  Hlava 3. § 281 - § 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
  Hlava 4. § 286 - § 287 Působnost odborové organizace  
  Hlava 5. § 288 - § 299 Přístup k nadnárodním informacím  
  Část XIII.   Společná ustanovení  
  Hlava 1. § 300 Množství práce a pracovní tempo  
  Hlava 2. § 301 - § 304 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti  
  Hlava 3. § 305 - § 306 Vnitřní předpis  
  Hlava 4. § 307 Mzdová, platová a ostatní práva  
  Hlava 5. § 308 - § 309 Agenturní zaměstnávání  
  Hlava 6. § 310 - § 311 Konkurenční doložka  
  Hlava 7. § 312 - § 315 Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek  
  Hlava 8. § 316 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance  
  Hlava 9. § 317 - § 319 Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie  
  Hlava 10. § 320 - § 323 Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích  
  Hlava 11. § 324 zrušena  
  Hlava 12. § 325 - § 328 Smrt zaměstnance  
  Hlava 13. § 329 - § 333 Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby  
  Hlava 14. § 334 - § 337 Doručování  
  Hlava 15. § 338 - § 345 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  
  Hlava 16. § 346 Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí  
  Hlava 17. § 346a - § 350 Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů  
  Hlava 18. § 351 - § 362 Průměrný výdělek  
  Hlava 19. § 363 Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit  
  Část XIV.   Přechodná a závěrečná ustanovení  
  Hlava 1. § 364 - § 394 Přechodná ustanovení  
  Hlava 2. § 395 - § 396 Závěrečná ustanovení  
  Příloha   Charakteristiky platových tříd  
  Poznámky   Poznámky pod čarou  


finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo