Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Obsah
  Úvod   Hlavička zákona  
  Část I.   Všeobecná ustanovení  
  Hlava 1. § 1 - § 5 Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů  
  Hlava 2. § 6 - § 12 Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů  
  Hlava 3. § 13 - § 15 zrušena  
  Hlava 4. § 16 - § 17 Rovné zacházení a zákaz diskriminace  
  Hlava 5. § 18 - § 29 Některá ustanovení o právním jednání  
  Část II.   Pracovní poměr  
  Hlava 1. § 30 - § 32 Postup před vznikem pracovního poměru  
  Hlava 2. § 33 - § 39 Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru  
  Hlava 3. § 40 - § 47 Změny pracovního poměru  
  Hlava 4. § 48 - § 73a Skončení pracovního poměru  
  Část III. § 74 - § 77 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
  Část IV.   Pracovní doba a doba odpočinku  
  Hlava 1. § 78 - § 80 Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby  
  Hlava 2. § 81 - § 87 Rozvržení pracovní doby  
  Hlava 3. § 88 - § 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka  
  Hlava 4. § 90 - § 92 Doba odpočinku  
  Hlava 5. § 93 - § 93a Práce přesčas  
  Hlava 6. § 94 Noční práce  
  Hlava 7. § 95 Pracovní pohotovost  
  Hlava 8. § 96 - § 99 Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku  
  Hlava 9. § 100 Zmocňovací ustanovení  
  Část V.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
  Hlava 1. § 101 - § 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci  
  Hlava 2. § 103 - § 106 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance  
  Hlava 3. § 107 - § 108 Společná ustanovení  
  Část VI.   Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu  
  Hlava 1. § 109 - § 112 Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod  
  Hlava 2. § 113 - § 121 Mzda  
  Hlava 3. § 122 - § 137 Plat  
  Hlava 4. § 138 Odměna z dohod  
  Hlava 5. § 139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce  
  Hlava 6. § 140 Odměna za pracovní pohotovost  
  Hlava 7. § 141 - § 144a Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně za pracovní pohotovost  
  Hlava 8. § 145 - § 150 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu  
  Část VII.   Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce  
  Hlava 1. § 151 - § 155 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce  
  Hlava 2. § 156 - § 172 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3  
  Hlava 3. § 173 - § 181 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3  
  Hlava 4. § 182 - § 189 Společná ustanovení o cestovních náhradách  
  Hlava 5. § 190 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce  
  Část VIII.   Překážky v práci  
  Hlava 1. § 191 - § 205 Překážky v práci na straně zaměstnance  
  Hlava 2. § 206 Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance  
  Hlava 3. § 207 - § 210 Překážky v práci na straně zaměstnavatele  
  Část IX.   Dovolená  
  Hlava 1. § 211 Základní ustanovení  
  Hlava 2. § 212 - § 214 Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny  
  Hlava 3. § 215 Dodatková dovolená  
  Hlava 4. § 216 - § 223 Společná ustanovení o dovolené  
  Část X.   Péče o zaměstnance  
  Hlava 1. § 224 - § 226 Pracovní podmínky zaměstnanců  
  Hlava 2. § 227 - § 235 Odborný rozvoj zaměstnanců  
  Hlava 3. § 236 Stravování zaměstnanců  
  Hlava 4. § 237 - § 247 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců  
  Část XI.   Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  
  Hlava 1. § 248 - § 249 Prevence  
  Hlava 2. § 250 - § 264 Povinnosti zaměstnance k náhradě škody  
  Hlava 3. § 265 - § 271 Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody  
  Hlava 4. § 272 - § 274 Společná ustanovení  
  Hlava 5. § 275 Zrušena  
  Část XII.   Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
  Hlava 1. § 276 - § 277 Základní ustanovení  
  Hlava 2. § 278 - § 280 Informování a projednání  
  Hlava 3. § 281 - § 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
  Hlava 4. § 286 - § 287 Působnost odborové organizace  
  Hlava 5. § 288 - § 299 Přístup k nadnárodním informacím  
  Část XIII.   Společná ustanovení  
  Hlava 1. § 300 Množství práce a pracovní tempo  
  Hlava 2. § 301 - § 304 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti  
  Hlava 3. § 305 - § 306 Vnitřní předpis  
  Hlava 4. § 307 Mzdová, platová a ostatní práva  
  Hlava 5. § 308 - § 309 Agenturní zaměstnávání  
  Hlava 6. § 310 - § 311 Konkurenční doložka  
  Hlava 7. § 312 - § 315 Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek  
  Hlava 8. § 316 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance  
  Hlava 9. § 317 - § 319 Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie  
  Hlava 10. § 320 - § 323 Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích  
  Hlava 11. § 324 zrušena  
  Hlava 12. § 325 - § 328 Smrt zaměstnance  
  Hlava 13. § 329 - § 333 Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby  
  Hlava 14. § 334 - § 337 Doručování  
  Hlava 15. § 338 - § 345 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  
  Hlava 16. § 346 Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí  
  Hlava 17. § 346a - § 350 Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů  
  Hlava 18. § 351 - § 362 Průměrný výdělek  
  Hlava 19. § 363 Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit  
  Část XIV.   Přechodná a závěrečná ustanovení  
  Hlava 1. § 364 - § 394 Přechodná ustanovení  
  Hlava 2. § 395 - § 396 Závěrečná ustanovení  
  Příloha   Charakteristiky platových tříd  
  Poznámky   Poznámky pod čarou  


finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo