Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.
Seznam služeb podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
  Kategorie Předmět Referenční číslo CPC1) Referenční čísla CPV  
  1 Údržbářské a opravářské služby 6112, 6122, 633, 886 Od 50100000-6 do 50884000-5 (kromě 50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-  
  2 Pozemní přeprava2) včetně přepravy peněz a kurýrních služeb s výjimkou přepravy pošty 712 (kromě 71235), 7512, 87304 Od 60100000-9 do 60183000-4 (kromě 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), a od 64120000-3 do 64121200-2  
  3 Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty 73 (kromě 7321) Od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě 60411000-2, 60421000-5), a 60500000-3 od 60440000-4 do 60445000-9  
  4 Pozemní přeprava pošty2) a letecká přeprava pošty 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5  
  5 Telekomunikační služby 752 Od 64200000-8 do 64228200-2 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3  
  6 Finanční služby a) pojišťovací služby b) bankovnictví a investiční služby3) ex 81, 812, 814 Od 66100000-1 do 66720000-33)  
  7 Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby 84 Od 50310000-1 do 50324200-4 Od 72000000-5 do 72920000-5 (kromě72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4  
  8 Služby ve výzkumu a vývoji4) 85 Od 73000000-2 do 73436000-7 (kromě 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)  
  9 Účetnictví a audit 862 Od 79210000-9 do 79223000-3  
  10 Průzkum trhu a veřejného mínění 864 Od 79300000-7 do 79330000-6 a 79342310-9, 79342311-6  
  11 Poradenství5) a s tím spojené služby 865, 866 Od 73200000-4 do 73220000-0 Od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8  
  12 Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz 867 Od 71000000-8 do 71900000-7 (kromě 71550000-8) a 79994000-8  
  13 Reklamní služby 871 Od 79341000-6 do 79342200-5 (kromě 79342000-3 a 79342100-4) 114  
  14 Úklidové služby a domovní správa 874, 82201 do 82206 Od 70300000-4 do 70340000-6, a Od 90900000-6 do 90924000-0  
  15 Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě 88442 Od 79800000-2 do 79824000-6 Od 79970000-6 do 79980000-7  
  16 Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby 94 Od 90400000-1 do 90743200-9 (kromě 90712200-3 Od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6 50243000-0)  
1)
Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.
2)
S výjimkou železniční dopravy v kategorii 18.
3)
S výjimkou smluv o finančních službách týkajících se vydání, nákupu a prodeje nebo převodu cenných papírů a jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Rovněž s výjimkou smluv o nabytí, nájmu nebo pachtu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitých věcí nebo práv s nimi spojených financovaných různými způsoby; avšak smlouvy o finančních službách uzavřené jakoukoliv formou současně, dříve nebo později, než je uzavřena kupní či nájemní smlouva, se touto směrnicí řídí.
4)
S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.
5)
S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení.
Seznam služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti podléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
  Kategorie Předmět Referenční čísla CPV  
  1 Údržbářské a opravářské služby 50000000–5, od 50100000–6 do 50884000–5 (kromě 50310000–1 až 50324200–4 a 50116510–9, 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0) a od 51000000–9 do 51900000–1  
  2 Služby související se zahraniční vojenskou pomocí 75211300–1  
  3 Služby v oblasti obrany, vojenská obrana a civilní obrana 75220000–4, 75221000–1, 75222000–8  
  4 Pátrací a bezpečnostní služby Od 79700000–1 do 79720000–7  
  5 Pozemní přeprava 60000000–8, od 60100000–9 do 60183000–4 (kromě 60160000–7, 60161000–4) a od 64120000–3 do 64121200–2  
  6 Letecká přeprava cestujících i nákladu s výjimkou pošty 60400000–2, od 60410000–5 do 60424120–3 (kromě 60411000–2, 60421000–5), od 60440000–4 do 60445000–9 a 60500000–3  
  7 Pozemní přeprava pošty a letecká přeprava pošty 60160000–7, 60161000–4, 60411000–2, 60421000–5  
  8 Služby železniční dopravy Od 60200000–0 do 60220000–6  
  9 Služby vodní dopravy Od 60600000–4 do 60653000–0 a od 63727000–1 do 63727200–3  
  10 Doprovodné a vedlejší dopravní služby Od 63100000–0 do 63111000–0, od 63120000–6 do 63121100–4, 63122000–0, 63512000–1 a od 63520000–0 do 6370000–6  
  11 Telekomunikační služby Od 64200000–8 do 64228200–2, 72318000–7 a od 72700000–7 do 72720000–3  
  12 Finanční služby: pojišťovací služby Od 66500000–5 do 66720000–3  
  13 Počítačové a související služby Od 50310000–1 do 50324200–4, od 72000000–5 do 72920000–5 (kromě 72318000–7 a od 72700000–7 do 72720000–3), 79342410–4, 9342410–4  
  14 Služby ve výzkumu a vývoji1) a testy hodnocení Od 73000000–2 do 73436000–7  
  15 Účetnictví a audit Od 79210000–9 do 79212500–8  
  16 Poradenství2) a s tím spojené služby Od 73200000–4 do 73220000–0, od 79400000–8 do 79421200–3 a 79342000–3, 79342100–4, 79342300–6, 79342320–2, 79342321–9, 79910000–6, 79991000–7, 98362000–8  
  17 Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědeckotechnické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz Od 71000000–8 do 71900000–7 (kromě 71550000–8) a 79994000–8  
  18 Úklidové služby a domovní správa Od 70300000–4 do 70340000–6 a od 90900000–6 do 90924000–0  
  19 Služby týkající se kanalizací a likvidace odpadu, sanitární a podobné služby Od 90400000–1 do 90743200–9 (kromě 90712200–3), od 90910000–9 do 90920000–2 a 50190000–3, 50229000–6, 116 50243000–0  
  20 Školení a simulace v oblasti obrany a bezpečnosti 80330000–6, 80600000–0, 80610000–3, 80620000–6, 80630000–9, 80640000–2, 80650000–5, 80660000–  
1)
S výjimkou smluv o službách ve výzkumu a vývoji jiných než těch, z nichž výsledky připadnou výlučně zadavateli nebo sektorovému zadavateli při výkonu jeho vlastní činnosti, pod podmínkou, že poskytovaná služba je plně uhrazena zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem.
2)
S výjimkou rozhodčích a smírčích řízení


finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo