Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Obsah
  Úvod   Hlavička zákona  
  Část I. § 1 - § 654 Obecná část  
  Hlava I § 1 - § 14 Předmět úpravy a její základní zásady  
  Díl 1 § 1 - § 8 Soukromé právo  
  Díl 2 § 9 - § 11 Užití předpisů občanského práva  
  Díl 3 § 12 - § 14 Ochrana soukromých práv  
  Hlava II § 15 - § 435 Osoby  
  Díl 1 § 15 - § 22 Všeobecná ustanovení  
  Díl 2 § 23 - § 117 Fyzické osoby  
  Oddíl 1 § 23 - § 37 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 38 - § 65 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat  
  Oddíl 3 § 66 - § 70 Nezvěstnost  
  Oddíl 4 § 71 - § 76 Domněnka smrti  
  Oddíl 5 § 77 - § 80 Jméno a bydliště člověka  
  Oddíl 6 § 81 - § 117 Osobnost člověka  
  Díl 3 § 118 - § 418 Právnické osoby  
  Oddíl 1 § 118 - § 209 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 210 - § 302 Korporace  
  Oddíl 3 § 303 - § 401 Fundace  
  Oddíl 4 § 402 - § 418 Ústav  
  Díl 4 § 419 Spotřebitel  
  Díl 5 § 420 - § 435 Podnikatel  
  Hlava III § 436 - § 488 Zastoupení  
  Díl 1 § 436 - § 440 Všeobecná ustanovení  
  Díl 2 § 441 - § 456 Smluvní zastoupení  
  Oddíl 1 § 441 - § 449 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 450 - § 456 Prokura  
  Díl 3 § 457 - § 488 Zákonné zastoupení a opatrovnictví  
  Oddíl 1 § 457 - § 464 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 465 - § 485 Opatrovnictví člověka  
  Oddíl 3 § 486 - § 488 Opatrovnictví právnické osoby  
  Hlava IV § 489 - § 544 Věci a jejich rozdělení  
  Díl 1 § 489 - § 495 Všeobecná ustanovení  
  Díl 2 § 496 - § 504 Rozdělení věcí  
  Díl 3 § 505 - § 513 Součást věci a příslušenství věci  
  Díl 4 § 514 - § 544 Cenný papír  
  Oddíl 1 § 514 - § 524 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 525 - § 528 Zaknihované cenné papíry  
  Oddíl 3 § 529 - § 544 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír  
  Hlava V § 545 - § 654 Právní skutečnosti  
  Díl 1 § 545 - § 599 Právní jednání  
  Oddíl 1 § 545 - § 554 Všeobecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 555 - § 558 Výklad právních jednání  
  Oddíl 3 § 559 - § 564 Forma právních jednání  
  Oddíl 4 § 565 - § 569 Soukromá listina a veřejná listina  
  Oddíl 5 § 570 - § 573 Právní jednání vůči nepřítomné osobě  
  Oddíl 6 § 574 - § 588 Neplatnost právních jednání  
  Oddíl 7 § 589 - § 599 Relativní neúčinnost  
  Díl 2 § 600 - § 608 Právní události  
  Díl 3 § 609 - § 654 Promlčení a prekluze  
  Oddíl 1 § 609 - § 653 Promlčení  
  Oddíl 2 § 654 Prekluze  
  Část II. § 655 - § 975 Rodinné právo  
  Hlava I § 655 - § 770 Manželství  
  Díl 1 § 655 Všeobecné ustanovení  
  Díl 2 § 656 - § 676 Vznik manželství  
  Díl 3 § 677 - § 686 Zdánlivé manželství a neplatnost manželství  
  Oddíl 1 § 677 - § 679 Zdánlivé manželství  
  Oddíl 2 § 680 - § 686 Neplatnost manželství  
  Díl 4 § 687 - § 753 Povinnosti a práva manželů  
  Oddíl 1 § 687 - § 707 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 708 - § 753 Manželské majetkové právo  
  Díl 5 § 754 - § 770 Zánik manželství  
  Oddíl 1 § 754 Obecné ustanovení  
  Oddíl 2 § 755 - § 758 Rozvod manželství  
  Oddíl 3 § 759 - § 770 Následky zániku manželství  
  Hlava II § 771 - § 927 Příbuzenství a švagrovství  
  Díl 1 § 771 - § 774 Všeobecná ustanovení  
  Díl 2 § 775 - § 927 Poměry mezi rodiči a dítětem  
  Oddíl 1 § 775 - § 793 Určování rodičovství  
  Oddíl 2 § 794 - § 854 Osvojení  
  Oddíl 3 § 855 - § 923 Rodiče a dítě  
  Oddíl 4 § 924 - § 926 Zvláštní opatření při výchově dítěte  
  Oddíl 5 § 927 Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami  
  Hlava III § 928 - § 975 Poručenství a jiné formy péče o dítě  
  Díl 1 § 928 - § 942 Poručenství  
  Díl 2 § 943 - § 952 Opatrovnictví dítěte  
  Oddíl 1 § 943 - § 947 Opatrovník  
  Oddíl 2 § 948 - § 952 Opatrovník pro správu jmění dítěte  
  Díl 3 § 953 - § 970 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství  
  Oddíl 1 § 953 - § 957 Svěření dítěte do péče jiné osoby  
  Oddíl 2 § 958 - § 970 Pěstounství  
  Díl 4 § 971 - § 975 Ústavní výchova  
  Část III. § 976 - § 1720 Absolutní majetková práva  
  Hlava I § 976 - § 978 Všeobecná ustanovení  
  Hlava II § 979 - § 1474 Věcná práva  
  Díl 1 § 979 - § 986 Obecná ustanovení  
  Díl 2 § 987 - § 1010 Držba  
  Díl 3 § 1011 - § 1114 Vlastnictví  
  Oddíl 1 § 1011 - § 1044 Povaha vlastnického práva a jeho rozsah  
  Oddíl 2 § 1045 - § 1114 Nabytí vlastnického práva  
  Díl 4 § 1115 - § 1239 Spoluvlastnictví  
  Oddíl 1 § 1115 - § 1120 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 1121 - § 1125 Spoluvlastnický podíl  
  Oddíl 3 § 1126 - § 1139 Správa společné věci  
  Oddíl 4 § 1140 - § 1157 Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví  
  Oddíl 5 § 1158 - § 1222 Bytové spoluvlastnictví  
  Oddíl 6 § 1223 - § 1235 Přídatné spoluvlastnictví  
  Oddíl 7 § 1236 - § 1239 Zvláštní ustanovení o společenství jmění  
  Díl 5 § 1240 - § 1399 Věcná práva k cizím věcem  
  Oddíl 1 § 1240 - § 1256 Právo stavby  
  Oddíl 2 § 1257 - § 1308 Věcná břemena  
  Oddíl 3 § 1309 - § 1394 Zástavní právo  
  Oddíl 4 § 1395 - § 1399 Zadržovací právo  
  Díl 6 § 1400 - § 1474 Správa cizího majetku  
  Oddíl 1 § 1400 - § 1410 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku  
  Oddíl 2 § 1411 - § 1437 Pravidla správy  
  Oddíl 3 § 1438 - § 1447 Skončení správy  
  Oddíl 4 § 1448 - § 1474 Svěřenský fond  
  Hlava III § 1475 - § 1720 Dědické právo  
  Díl 1 § 1475 - § 1490 Právo na pozůstalost  
  Díl 2 § 1491 - § 1593 Pořízení pro případ smrti  
  Oddíl 1 § 1491 - § 1493 Všeobecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 1494 - § 1581 Závěť  
  Oddíl 3 § 1582 - § 1593 Dědická smlouva  
  Díl 3 § 1594 - § 1632 Odkaz  
  Oddíl 1 § 1594 - § 1603 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 1604 - § 1619 Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů  
  Oddíl 3 § 1620 - § 1632 Nabytí odkazu  
  Díl 4 § 1633 - § 1641 Zákonná posloupnost  
  Díl 5 § 1642 - § 1664 Povinný díl  
  Oddíl 1 § 1642 - § 1645 Nepominutelný dědic  
  Oddíl 2 § 1646 - § 1649 Vydědění  
  Oddíl 3 § 1650 - § 1653 Ochrana nepominutelného dědice  
  Oddíl 4 § 1654 - § 1657 Výpočet povinného dílu  
  Oddíl 5 § 1658 - § 1664 Započtení na povinný díl a na dědický podíl  
  Díl 6 § 1665 - § 1669 Právo některých osob na zaopatření  
  Díl 7 § 1670 - § 1713 Přechod pozůstalosti na dědice  
  Oddíl 1 § 1670 - § 1676 Nabytí dědictví  
  Oddíl 2 § 1677 - § 1689 Správa pozůstalosti a její soupis  
  Oddíl 3 § 1690 - § 1693 Potvrzení dědictví  
  Oddíl 4 § 1694 - § 1700 Rozdělení pozůstalosti  
  Oddíl 5 § 1701 - § 1713 Dluhy postihující dědice  
  Díl 8 § 1714 - § 1720 Zcizení dědictví  
  Část IV. § 1721 - § 3014 Relativní majetková práva  
  Hlava I § 1721 - § 2054 Všeobecná ustanovení o závazcích  
  Díl 1 § 1721 - § 1723 Vznik závazků a jejich obsah  
  Díl 2 § 1724 - § 1788 Smlouva  
  Oddíl 1 § 1724 - § 1730 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 1731 - § 1745 Uzavření smlouvy  
  Oddíl 3 § 1746 - § 1755 Obsah smlouvy  
  Oddíl 4 § 1756 - § 1758 Forma smlouvy  
  Oddíl 5 § 1759 - § 1769 Účinky smlouvy  
  Oddíl 6 § 1770 - § 1784 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy  
  Oddíl 7 § 1785 - § 1788 Smlouva o smlouvě budoucí  
  Díl 3 § 1789 - § 1809 Obsah závazků  
  Díl 4 § 1810 - § 1867 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem  
  Oddíl 1 § 1810 - § 1819 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 1820 - § 1851 Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory  
  Oddíl 3 § 1852 - § 1867 Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby  
  Díl 5 § 1868 - § 1878 Společné dluhy a pohledávky  
  Díl 6 § 1879 - § 1907 Změny závazků  
  Oddíl 1 § 1879 - § 1900 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka  
  Oddíl 2 § 1901 - § 1907 Změny v obsahu závazků  
  Díl 7 § 1908 - § 2009 Zánik závazků  
  Oddíl 1 § 1908 - § 1980 Splnění  
  Oddíl 2 § 1981 - § 2009 Jiné způsoby zániku závazků  
  Díl 8 § 2010 - § 2054 Zajištění a utvrzení dluhů  
  Oddíl 1 § 2010 - § 2017 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 2018 - § 2047 Zajištění dluhu  
  Oddíl 3 § 2048 - § 2054 Utvrzení dluhu  
  Hlava II § 2055 - § 2893 Závazky z právních jednání  
  Díl 1 § 2055 - § 2188 Převedení věci do vlastnictví jiného  
  Oddíl 1 § 2055 - § 2078 Darování  
  Oddíl 2 § 2079 - § 2183 Koupě  
  Oddíl 3 § 2184 - § 2188 Směna  
  Díl 2 § 2189 - § 2400 Přenechání věci k užití jinému  
  Oddíl 1 § 2189 - § 2192 Výprosa  
  Oddíl 2 § 2193 - § 2200 Výpůjčka  
  Oddíl 3 § 2201 - § 2331 Nájem  
  Oddíl 4 § 2332 - § 2357 Pacht  
  Oddíl 5 § 2358 - § 2389 Licence  
  Oddíl 6 § 2390 - § 2394 Zápůjčka  
  Oddíl 7 § 2395 - § 2400 Úvěr  
  Díl 3 § 2401 Pracovní poměr  
  Díl 4 § 2402 - § 2429 Závazky ze schovacích smluv  
  Oddíl 1 § 2402 - § 2414 Úschova  
  Oddíl 2 § 2415 - § 2429 Skladování  
  Díl 5 § 2430 - § 2520 Závazky ze smluv příkazního typu  
  Oddíl 1 § 2430 - § 2444 Příkaz  
  Oddíl 2 § 2445 - § 2454 Zprostředkování  
  Oddíl 3 § 2455 - § 2470 Komise  
  Oddíl 4 § 2471 - § 2482 Zasílatelství  
  Oddíl 5 § 2483 - § 2520 Obchodní zastoupení  
  Díl 6 § 2521 - § 2549 Zájezd  
  Díl 7 § 2550 - § 2585 Závazky ze smluv o přepravě  
  Oddíl 1 § 2550 - § 2581 Přeprava osob a věcí  
  Oddíl 2 § 2582 - § 2585 Provoz dopravního prostředku  
  Díl 8 § 2586 - § 2635 Dílo  
  Oddíl 1 § 2586 - § 2619 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 2620 - § 2622 Určení ceny podle rozpočtu  
  Oddíl 3 § 2623 - § 2630 Stavba jako předmět díla  
  Oddíl 4 § 2631 - § 2635 Dílo s nehmotným výsledkem  
  Díl 9 § 2636 - § 2651 Péče o zdraví  
  Díl 10 § 2652 - § 2661 Kontrolní činnost  
  Díl 11 § 2662 - § 2700 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu  
  Oddíl 1 § 2662 - § 2679 Účet  
  Oddíl 2 § 2680 - § 2681 Jednorázový vklad  
  Oddíl 3 § 2682 - § 2693 Akreditiv  
  Oddíl 4 § 2694 - § 2700 Inkaso  
  Díl 12 § 2701 - § 2715 Závazky ze zaopatřovacích smluv  
  Oddíl 1 § 2701 - § 2706 Důchod  
  Oddíl 2 § 2707 - § 2715 Výměnek  
  Díl 13 § 2716 - § 2746 Společnost  
  Oddíl 1 § 2716 - § 2720 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 2721 - § 2729 Práva a povinnosti společníků navzájem  
  Oddíl 3 § 2730 - § 2735 Správa společnosti  
  Oddíl 4 § 2736 - § 2738 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám  
  Oddíl 5 § 2739 - § 2743 Zánik členství  
  Oddíl 6 § 2744 - § 2746 Zánik společnosti  
  Díl 14 § 2747 - § 2755 Tichá společnost  
  Díl 15 § 2756 - § 2883 Závazky z odvážných smluv  
  Oddíl 1 § 2756 - § 2757 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 2758 - § 2872 Pojištění  
  Oddíl 3 § 2873 - § 2883 Sázka, hra a los  
  Díl 16 § 2884 - § 2893 Závazky z právního jednání jedné osoby  
  Oddíl 1 § 2884 - § 2889 Veřejný příslib  
  Oddíl 2 § 2890 - § 2893 Slib odškodnění  
  Hlava III § 2894 - § 2990 Závazky z deliktů  
  Díl 1 § 2894 - § 2971 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  
  Oddíl 1 § 2894 - § 2908 Základní ustanovení  
  Oddíl 2 § 2909 - § 2950 Povinnost nahradit škodu  
  Oddíl 3 § 2951 - § 2971 Způsob a rozsah náhrady  
  Díl 2 § 2972 - § 2990 Zneužití a omezení soutěže  
  Oddíl 1 § 2972 - § 2975 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 2976 - § 2990 Nekalá soutěž  
  Hlava IV § 2991 - § 3014 Závazky z jiných právních důvodů  
  Díl 1 § 2991 - § 3005 Bezdůvodné obohacení  
  Díl 2 § 3006 - § 3014 Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného  
  Oddíl 1 § 3006 - § 3011 Nepřikázané jednatelství  
  Oddíl 2 § 3012 - § 3014 Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného  
  Část V. § 3015 - § 3079 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná  
  Hlava I § 3015 - § 3027 Ustanovení společná  
  Hlava II § 3028 - § 3079 Ustanovení přechodná a závěrečná  
  Díl 1 § 3028 - § 3079 Přechodná ustanovení  
  Oddíl 1 § 3028 - § 3035 Všeobecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 3036 - § 3037 Lhůty a doby  
  Oddíl 3 § 3038 - § 3040 Majetkové právo manželské  
  Oddíl 4 § 3041 - § 3053 Právnické osoby  
  Oddíl 5 § 3054 - § 3068 Věcná práva  
  Oddíl 6 § 3069 - § 3072 Dědické právo  
  Oddíl 7 § 3073 - § 3079 Závazková práva  
  Díl 2 § 3080 - § 3081 Závěrečná ustanovení  
  Poznámky   Poznámky pod čarou  


finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo