Registr smluv je pro podnikatele důležitým informačním zdrojem

17.10.2016 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Od 1. července letošního roku musejí být v registru smluv zveřejňovány všechny soukromoprávní smlouvy nad 50 000 Kč bez DPH, jejichž jednou smluvní stranou je například obec. Podnikatelé tak mohou snadno a zdarma na internetu sledovat, jaké služby nebo zboží nakupují veřejné instituce v jejich okolí a za jakou cenu. Tomu pak mohou přizpůsobit svoji obchodní politiku a usilovat o uzavření nových obchodů.

Podnikatelé mohou díky novému zákonu ve veřejně dostupném registru zjišťovat, jaké smlouvy a s kterými firmami nebo podnikateli uzavírají jednotlivé veřejné instituce a za jaké částky. Nový zákon o registru smluv tedy přispívá k vyšší transparentnosti nakládání s veřejnoprávními financemi. „Povinné zveřejňování smluv nad 50 tisíc korun bez DPH je tedy pro podnikatele důležitým informačním zdrojem, díky němuž se mohou ucházet o nové zakázky nebo přizpůsobit svoji cenovou politiku,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdy je nutné smlouvu v registru zveřejnit?

V registru smluv se musejí zveřejňovat soukromoprávní smlouvy i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, u nichž figuruje jako jedna smluvní strana Česká republika, územní samosprávní celek, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávního celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik či národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, dále pak též právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám či s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Kromě padesáti tisícové hranice zákon stanoví další výjimky pro smlouvy, na něž se povinnost uveřejnění v registru smluv nevztahuje, jako např. smlouvy, jejichž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky nebo adhezní smlouvy. „Smlouvu v registru může prostřednictvím datové schránky zveřejnit každá ze smluvních stran, tedy povinný subjekt dle zákona nebo i druhá smluvní strana. Vhodné je splnění této povinnosti smluvně ošetřit,“ dodává Gabriela Ivanco.

Písemné uzavření smlouvy

Smlouvy podléhající povinnosti zveřejnění v registru smluv musejí být uzavřeny písemně. Především drobní podnikatelé musejí této povinnosti přizpůsobit způsob objednávání jejich služeb nebo zboží (kupříkladu telefonická komunikace totiž není dostačující) a pro každý případ vyhotovit řádnou písemnou objednávku i akceptaci. „Smlouva podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti až po uveřejnění v registru. U každé povinně uveřejňované smlouvy je možné přistoupit k plnění ze smlouvy teprve po jejím uveřejnění v registru,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Termíny pro zveřejnění smlouvy

Vložit smlouvu do registru smluv (https://smlouvy.gov.cz) spravovaného Ministerstvem vnitra je nutné bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy. Technické pokyny týkající se zveřejňování smluv je možné dohledat přímo na webových stránkách registru. Povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv (340/2015 Sb.) je třeba dodržet bez ohledu na právo, které je podle mezinárodního práva soukromého pro příslušnou smlouvu právem rozhodným. Sankce za nesplnění povinnosti uveřejnění smlouvy bude účinná až od 1. července 2017; od tohoto dne pokud povinně uveřejňovaná smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, bude zrušena od počátku. Proto je potřeba si zveřejnění příslušných smluv v registru smluv pečlivě ohlídat.


Zdroj: Mazars

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE