Jak na zajištění měnového rizika pomocí měnových forwardů

14.10.2016 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Externím nástrojem zajištění měnových rizik jsou měnové deriváty, mezi nimiž nejobvykleji požívaným derivátem jsou měnové forwardy. Jedná se o dohodu o nákupu či prodeji předem daného objemu cizí měny k přesně v budoucnu stanovenému datu, a to za cenu, která je dohodnuta již dnes. Forwardový kurz vychází z aktuálního spotového kurzu, k němuž jsou připočteny forwardové body (vycházejí z úrokového diferenciálu mezi dvěma měnami).

Co bude předmětem zajištění?

Předmětem zajištění měnového rizika je otevřená devizová pozice podniku. Tu tvoří zejména součet zůstatků na běžných účtech v cizí měně a saldo příjmů a výdajů kumulovaného cash flow podniku vyjádřené v cizí měně (či měnách).

U importéra půjde o krátkou devizovou pozici, kdy kumulované cash flow v cizí měně je obvkyle záporné, u exportéra o dlouhou devizovou pozici, kdy je obykle kumulované cash flow v cizí měně kladné.

Pro přesnou kvantifikaci otevřené devizové pozice často není možné spoléhat pouze na informace z účetního sotwaru, zejména na otevřené položky pohledávek a závazků v cizí měně, ale je často nutno sledovat také budoucí cash flow z uzavřených smluv.


Čtěte také:

Kdy a jak zajišťovat?

Pokud má podnikatel možnost prosadit do svých smluv kurzovou doložku, je vhodné tuto doložku maximálně využívat. Sladění měnové struktury pohledávek a závazků také eliminuje měnové riziko. Ne vždy je ale možné s obchodními patnery výše uvedené sjednat. Pokud není možné využít interních nástrojů zajištění měnového rizika, přicházejí na řadu nástroje externí.

Zajištění měnového rizika pomocí forwardu si ukažme na následujícím příkladu:

Podnikatel pan Šťastný vyváží stroje do Německa a Itálie. V září 2016 podepsal smlouvu na dodávku 20 vysokozdvižných vozíků do Německa, dodávka se uskuteční po pěti strojích k datům 30.9.2016, 30.11.2016, 28.2.2017 a 31.8.2017. Pro zjednodušení neuvažujeme, že by podnikatel obdržel zálohu. Splatnost každé faktury je 30 dní od dodání strojů. Cena jednoho stroje je 13.700,- EUR. Výdaje v EUR jsou zanedbatelné (celkem 10.000,- EUR), pan Šťastný musí ale platit výrobu a provoz svého podniku a mzdy zaměstnanců v CZK. Cena jednoho vysokozdvižného vozíku je 13.700,- EUR, cena kontraktu za 20 vozíků bude tedy 274.000,- EUR.

K datu podpisu smlouvy v září 2016 si podnikatel spočítá svou otevřenou devizovou pozici. Jeho otevřená devizová pozice bude vzhledem k absenci EUR výdajů, a naopak vzhledem ke skutečnosti, že téměř všechny výdaje budou realizovány v CZK, ve výši 20ks*cena stroje minus eurové výdaje = 264.000,- EUR.

Jeho cizoměnové cash flow může vypadat následovně.

Cash flow z kontraktu na dodávku vysokozdvižných vozíků Říjen 16 Prosinec 16 Březen 17 Září 17

EUR in

68 500,00

68 500,00

68 500,00

68 500,00

EUR out

0

-5 000,00

-5 000,00

0,00

kumulované CF (otevřená pozice)

68 500,00

132 000,00

195 500,00

264 000,00

Při zajišťování svého kurzového rizika podnikatel vychází z kumulovaného CF v jednotlivých měsících. V jednotlivých měsících může přebytek EUR buď prodávat na spotu, tj. za aktuální devizový kurz v každém jednotlivém měsíci, anebo může při podpisu kontraktu uzavřít měnový forward a fixovat tak část nebo veškeré prodeje EUR k určitému datu, např. takto:

Cash flow z kontraktu na dodávku vysokozdvižných vozíků Říjen 16 Prosinec 16 Březen 17 Září 17

EUR in

68 500,00

68 500,00

68 500,00

68 500,00

EUR out

0

-5 000,00

-5 000,00

0,00

FX forward objem (EUR)

-63 000,00

-63 000,00

-68 000,00

-68 000,00

kumulované CF (otevřená pozice)

5 500,00

6 000,00

1 500,00

2 000,00

K datu uzavření kontraktu na dodávku strojů (anebo je-li účinnost kontraktu navázána např. na úhradu zálohové platby, pak k datu úhrady této platby) podnikatel uzavírá měnové forwardy, zajišťující mu fixní cenu za prodej EUR, který se bude realizovat po inkasu měsíčních plateb za dodané stroje.

Podnikatel poptá svou banku a požádá o nabídku forwardu EUR/CZK. Je nutné uvést, že u této banky musí mít podnikatel sjednaný určitý úvěrový rámec, v rámci kterého je možné forwardy uzavírat.


10.16 12.16 3.17 9.17

FX forward objem (EUR)

-63 000,00

-63 000,00

-68 000,00

-68 000,00

Forwardová cena EUR/CZK

27,00

27,00

26,90

26,80

inkasováno v CZK

1 701 000,00

1 701 000,00

1 829 200,00

1 822 400,00

Průměrný kurz je pak váženým průměrem, kde vahami je jednotlivý objem prodávaných EUR. Podnikatel tak prodá celkem 262.000,- EUR a získá za to 7.053.600,- CZK. Průměrný kurz pro účely tohoto projektu je 26,92 EUR/CZK.
Všech šest forwardů tedy uzavírá pan Šťastný k datu 30.9.2016 za jednotlivé forwardové ceny (tj. aktuální spotový kurz plus forwardové body, které jsou pro EUR aktuálně záporné). Čím pozdější má forward sjedané datum vypořádání, tím nižší je kurz, za který k datu 30.9 podnikatel EUR prodává. Pomocí jednotlivých forwardových kurzů je však podnikatel schopen určit průměrný kurz pro tento konkrétní kontrakt a přesně kvantifikovat svůj zisk či ztrátu z kontraktu na prodej vysokozdvižných vozíků do Německa.

Forwardová operace je pro obě strany závazná a nemůže být zrušena, podnikatel by tedy měl vycházet z cash flow, které je zakontrahované a vychází z reálných obchodů. Ke dni splatnosti může sice provést opačnou transakci, ale s tou může být spojeno riziko ztráty z důvodu pohybu spotového kurzu.
Objemy forwardů a forwardové ceny v jednotlivých měsících jsou pouze ilustrativní. Podnikatel může zajistit veškeré své EUR přebytky, aby pokryl své korunové CF pomocí forwardu. Na druhé straně také může nechat svou devizovou pozici otevřenou,spoléhat na kurzový závazek ČNB a prodávat EUR na spotovém trhu.

Autor článku

Veronika Hejná  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE