České firmy příliš nemění svou strategii v pořizování nových vozů. Ty velké dobu užívání aut spíše prodlužují

02.09.2016 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE


České firmy v průměru příliš nemění svou strategii v pořizování nových vozů. Zatímco u velkých firem mírně převládá počet těch, u kterých se doba užívání aut v posledním roce prodloužila, u společností do 100 zaměstnanců je tomu naopak. Změny v chování společností ale nejsou v meziročním srovnání nijak výrazné. Vyplývá to z výzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO), který si nechala zpracovat jedna z největších tuzemských leasingových společností Arval CZ.

„Vnímaný vývoj průměrné doby užívání vozu je podobný ve všech sledovaných skupinách s výjimkou firem do 100 zaměstnanců. U velkých společností shodně v ČR i v EU převládá počet těch, u nichž se doba užívání vozidel prodloužila, a to zhruba o 10 % až 15 %, nad těmi, kde se doba užívání zkrátila. Pouze u společností do 100 zaměstnanců v ČR byl zjištěn opačný vývoj. Jedná se o dočasný trend spojený s boomem nabídky krátkodobých leasingů, kterým si český trh prošel v loňském roce a nyní se postupně vrací k delším leasingům,“ uvedl generální ředitel společnosti Arval CZ Gregor Bilik.

Corporate Vehicle Observatory (CVO) se v České republice provádí od roku 2007. V rámci zemí Evropské unie proběhl výzkum začátkem letošního roku, v České republice se do něj zapojilo 200 společností. Z výsledků vyplývá, že změna průměrné doby užívání osobních a lehkých užitkových automobilů se nijak výrazně neliší. Obě kategorie jsou manažery společností vnímány stejně.

Například České Radiokomunikace, společnost o 340 zaměstnancích, mají v současnosti ve své flotile 190 vozů. „Až na opravdu velmi speciální vozy máme všechna vozidla pořízená formou operativního leasingu a obnovujeme je po třech letech. Tříletý operativní leasing využíváme již poměrně dlouho. Tato doba nám připadá nejen s ohledem na způsob využití vozů, ale i z obchodního hlediska jako optimální,“ uvedl Tomáš Sova z vedení společnosti. Změnu doby pronájmu neplánuje ani firma JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. Podle svého technického ředitele Jakuba Belfína společnost v posledních deseti letech využívá operativní leasing na čtyři roky. Aktuálně má firma 45 takových vozidel.

Podle Arvalu má český trh s operativním leasingem stále značný potenciál růstu. Podle průzkumu, který si nechal nedávno zpracovat, je podíl operativního leasingu stále nižší než v západní Evropě (16 % vs. 55 %), kde má tento produkt delší historii. Průzkum ale ukazuje, že české firmy o operativním leasingu více uvažují a mnohé se jej chystají zavést jako formu správy svého vozového parku. Zároveň je pravda, že střední a velké společnosti dnes již operativní leasing využívají poměrně hojně a to ve 27 % respektive ve 37 % případů, jak ukázal průzkum. Hlavní potenciál pro tento druh pořízení vozového parku leží v středně malých nebo malých společnostech.

V predikci budoucího vývoje velikosti autoparku jsou čeští manažeři opatrnější než jejich kolegové z ostatních evropských zemí. Růst očekává zhruba čtvrtina z nich. Naproti tomu v ostatních zemích EU budoucí růst předpokládá 30 % manažerů.


O výzkumu

Takzvaný barometr vozových parků Corporate Vehicle Observatory (CVO) pro Arval zpracovala agentura CSA. Podle barometru, který je založený na telefonickém dotazování manažerů ve firmách, lze sledovat a předvídat vývoj firemních automobilových flotil. V rámci EU se při poslední vlně výzkumu, která proběhla letos na přelomu ledna a února, uskutečnilo 2 369 rozhovorů, z toho 200 v ČR. Dotazováni byli manažeři vozového parku ve společnostech s alespoň 10 zaměstnanci využívajících alespoň 10 služebních vozidel. Co se týká oboru podnikání, výzkum zahrnul širokou škálu společností od stavebnictví přes průmysl a služby až po obchodní činnosti. Velikostně byly zkoumané subjekty rozděleny na firmy s 10 až 99 zaměstnanci, firmy se 100 až 499 zaměstnanci a firmy s 500 a více zaměstnanci.

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE