Nová exportní strategie pro české firmy

07.03.2006 | Vladimír Šindelka, Finance.cz
FIRMY


Exportní strategie České republiky pro období 2006 - 2010, předložená Ministerstvem průmyslu a obchodu, se zaměří především na rozvoj schopností českých podnikatelů uspět na zahraničních trzích.

Exportní strategie, nabízející českým podnikatelům systém účinných a komfortních vývozních nástrojů, je založená na vizi "Prosadit Českou republiku ve světě prostřednictvím obchodu a investic". Vychází ze závěrů Strategie hospodářského růstu České republiky v zahraničí a Strategie udržitelného rozvoje ČR, navazuje na Koncepci proexportní politiky na léta 2003-2010 a je v souladu s Koncepcí zahraniční politiky na léta 2003-2006, Koncepcí jednotné prezentace ČR v zahraničí a s Koncepcí zahraniční rozvojové pomoci České republiky. Exportní strategii předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s cílem reagovat na změny po vstupu ČR do EU, na změny potřeb klientů, nové trendy, atd. Tato nová strategie však není zaměřena jen na export zboží, ale také na investice českých firem do zahraničí a na vývoz služeb.

Pro dosažení kvalitní, profesionální a účinné pomoci při pronikání českých firem do zahraničí bude MPO při realizaci spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí (MZV), Ministerstvem financí (MF), Ministerstvem zemědělství (MZe), Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), Ministerstvem dopravy (MD), agenturou CzechTrade a dalšími českými institucemi.

V rámci Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010 byly na základě vize o prosazení ČR ve světě prostřednictvím obchodu a investic stanoveny tyto čtyři cíle:

  • Více příležitostí pro české podnikatele prostřednictvím usnadňování podmínek obchodu (MPO, MZV, MZe), působení na klíčových trzích (MPO, ZÚ, CzechTrade, Česká centra) a budováním kvalitní značky ČR ve světě (MPO, CzechTrade, ZÚ).
  • Poskytovat profesionální a účinnou podporu prostřednictvím účinné asistence pro exportéry (ZÚ, CzechTrade, EGAP, ČEB, Česká centra), zvýšení vývozu služeb (MPO, MMR, MD, CzechTrade, CzechTourism, ZÚ), zvýšení přímých investic a akvizic do zahraničí (CzechTrade, EGAP, ČEB, ZÚ) a rozvoje vývozních aliancí (CzechTrade, EGAP, ČEB).
  • Zlepšit a rozvíjet kvalitu služeb prostřednictvím nového systému služeb státu pro export (MPO, MZV, ZÚ, CzechTrade, CzechInvest, Česká centra) a zákaznického centra pro export (MPO).
  • Zvýšit kapacity pro export prostřednictvím sítě pro export (CzechTrade, ZÚ, EGAP, ČEB), rozšíření finančních služeb pro český export (MPO, EGAP, ČEB, CzechTrade, PSEF ČBA) a exportní akademie (CzechTrade, EGAP, ČEB).

Na základě obchodně-politických podmínek, obchodního potenciálu teritoria a podle požadavků podnikatelské sféry byly vybrány prioritní země. Pro bližší představu vám níže přinášíme jejich přehled.

  • Rusko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Srbsko a Černá hora, Chorvatsko
  • Čína, Indie, Vietnam
  • USA, Kanada, Argentina, Brazílie, Chile, Mexiko
  • Egypt, Saúdská Arábie, Spojené Arabské Emiráty

Mezi hlavní přínosy exportní strategie patří zvýšení schopnosti českých podnikatelů uspět při exportu na zahraničních trzích, snadnější pronikání při vývozu do zahraničí, zlepšování obrazu České republiky, budování silnější značky ČR v zahraničí, atd. Splnění výše uvedených cílů by se mělo v České republice projevit ve zvýšení hodnoty českého exportu zboží na jednoho obyvatele (v roce 2010 dosáhnout 10.400 USD/obyvatele), zvýšení hodnoty exportu služeb na jednoho obyvatele (v roce 2010 dosáhnout 10.140 USD/obyvatele), zvýšení podílu České republiky na světovém exportu zboží a služeb, zlepšení alokace zdrojů pomocí projektového řízení, vytvoření silnější značky země, zdokonalení koordinace činností a odstranění duplicit, zvýšení komfortu obsluhy klienty, zvýšení kvality a efektivnosti státních služeb.

 
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát 5 0.5

Články ze sekce: FIRMYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.