SOLVIT pomáhá českým firmám

08.07.2005 | Vladimír Šindelka, Finance.cz
FIRMY


Chtěli jste začít podnikat v jiné členské zemi EU a místní veřejné orgány vám to nepovolily? Pokud si myslíte, že úřady jednaly v rozporu s pravidly EU, požádejte o pomoc SOLVIT!

Co je to Solvit?
Při nesprávném používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu se může stát, že orgány veřejné moci chybně rozhodnou a neumožní vám například provádět podnikatelskou činnost. Právě k tomuto účelu byla v každém členském státě EU (a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu) vytvořena Solvit centra, která mohou pomoci se stížnostmi občanů i podniků. Solvit centra jsou součástí státní správy jednotlivých zemí a snaží se bezplatně poskytovat reálná řešení problémů v krátké lhůtě deseti týdnů. Minulý rok pomohl český Solvit vyřešit více než 40 případů.


Jak Solvit pomáhá?
Konkrétně se Solvit zabývá jakýmkoli přeshraničním problémem mezi firmou nebo občanem na straně jedné a vnitrostátním orgánem na straně druhé, který se týká případného nesprávného použití právních předpisů EU. Mezi problémy, kterými se Solvit doposud zabýval, především patří tyto oblasti: uznávání odborné kvalifikace a diplomů, přístup ke vzdělávání, povolení k pobytu, volební práva, sociální zabezpečení, zaměstnanecká práva, řidičská oprávnění, registrace motorových vozidel, hraniční kontroly, přístup výrobků na trh, přístup služeb na trh, usazení jako osoba samostatně výdělečně činná, zadávání veřejných zakázek, daně, volný pohyb kapitálu nebo plateb.


Přiklady pomoci
 
V těchto dvou případových studiích vám ukážeme, jak Solvit pomáhá českým podnikatelům nebo firmám při obtížích kvůli špatnému uplatňování pravidel EU ze strany místních veřejných orgánů.

Český tesař si chtěl v Německu založit svoji firmu jako osoba samostatně výdělečně činná, avšak do cesty se mu postavili úředníci z místní radnice. Chtěl vyrábět okenní rámy, žaluziové lamely a jiné malé výrobky. Místní orgány mu ale sdělily, že pro zahájení samostatně výdělečné činnosti potřebuje pracovní povolení. Tesař si byl jist, že úředníci rozhodly nesprávně a požádal Solvit o pomoc. Síť Solvit zastávala názor, že požadavek pracovního povolení se neslučuje se svobodou usazování podle Smlouvy o ES, podle níž mohou občané EU zřizovat podniky či zahajovat samostatně výdělečnou činnost v kterékoli zemi Unie. Kdyby nemohli, bylo by to proti základním zásadám vnitřního trhu. Solvit proto oslovil příslušní německé úřady a vysvětlil jim, proč jsou jejich kroky neoprávněné. Úřady bylo nutné žádat dvakrát, aby své rozhodnutí přezkoumaly, ale celý případ byl nakonec úspěšně zakončen do jednoho měsíce. Český tesař nakonec získal své oprávnění k podnikání a může dnes působit v Německu jako osoba samostatně výdělečně činná.

Český výrobce hasicích přístrojů musel při vývozu svých výrobků na Slovensko na základě slovenských protipožárních předpisů zaměstnávat slovenskou firmu, která zaškolovala techniky v používání prodávaného vybavení. To však znamenalo vyšší náklady a ve srovnání se slovenskými konkurenty i vyšší cenu výrobků. Česká společnost se domnívala, že tento slovenský protipožární předpis je proti pravidlům EU a požádala o pomoc Solvit. Síť Solvit dospěla k závěru, že povinnost, aby český výrobce zaměstnával slovenskou školící firmu, představuje omezení volného pohybu zboží v Evropské unii. Je sice důležité, aby technici zabývající se hasicími přístroji věděli, jak s nimi zacházet, ale nutnost zaškolování nesmí být obchodní překážkou mezi členy EU. Solvit navázal na podobný případ od Evropského soudního dvora, kde bylo rozhodnuto, že členský stát EU nemůže omezovat právo požádat o schválení pesticidů osobám usazeným na svém území. Tyto závěry Solvit předložil slovenskému ministerstvu vnitra, které okamžitě souhlasilo s tím, že česká firma může své výrobky na slovensko dovážet bez využití služeb místní školící společnosti. Slovenské ministerstvo následně oznámilo, že své předpisy o protipožární ochraně sladí s pravidly Evropské unie. Vyřešení problému trvalo pouze tři měsíce.


Rychlost na prvním místě
Tyto případy dokazují, že společnost Solvit svým jednáním a snahou o dohodu nalézá řešení problémů mnohem rychleji a levněji, než by to bylo možné soudní cestou. Pokud se tedy domníváte, že jste byli v jiném členském státu EU díky špatnému uplatňování pravidel EU při prodeji vašich výrobků nebo služeb omezeni, neváhejte a obraťte se na nejbližší Solvit centrum.


Kontakt na český Solvit
Thomas Müller
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Politických vězňů 20,
CZ - 11249 Praha 1
Tel: +420 224 221 701
Fax: +420 224 063 079
E-mail: solvit@mpo.cz

 

Zdroj: SOLVITPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát 5 0.5

Články ze sekce: FIRMYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.