Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Kdy mohou firmy zaměstnávat cizince?

Firemnifinance.cz

Pro pracovní účely nejsou za cizince považováni občané z ostatních 26 členských zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska ani Švýcarska. Tito občané mají stejné postavení jako občané České republiky. Pro zaměstnání občanů z ostatních zemí je zapotřebí splnit několik zákonných podmínek.

 
Někteří zaměstnavatelé chtějí zaměstnávat cizince, protože jsou v některých případech ochotni danou práci vykonávat levněji nebo naopak se jedná o odborníky, které zaměstnavatel marně hledá. Odborníky je možné zaměstnat jednodušeji, získáním tzv. "Modré karty". O modrou kartu se žádá na zastupitelském úřadu Česka v zemi, kde je žadatel občanem. Přílohou musí být pracovní smlouva, kde musí být sjednána mzda vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy. Platnost modré karty je na dobu zaměstnání uvedenou v pracovní smlouvě a další tři měsíce navíc, nejdéle je modrá karta vystavena na dva roky.
  • Podmínky pro zaměstnání cizinců jsou uvedeny v zákoně o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.). Vždy je potřeba spolupracovat s úřadem práce. Povolení k zaměstnání vydá úřad práce pouze v případě, že se jedná o ohlášené volné pracovní místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak.
  • Zaměstnávat cizince bez pracovního povolení je legislativou postihováno a zaměstnavateli se tento krok rozhodně nevyplatí. Kontrola v dané oblasti je poměrně pečlivá a peněžní sankce vysoké. Neoprávněné zaměstnávání cizinců je i trestným činem. Zaměstnavatel musí zaplatit vysokou pokutu (může činit až 5 mil. Kč), náklady na vyhoštění cizince a případné zdravotní náklady.

Cizince pouze na místo, které nelze obsadit jinak

Aby mohl zaměstnavatel zaměstnat cizince, tak musí spolupracovat s úřadem práce. Prvotní podmínkou je oznámení příslušnému úřadu práce volného pracovního místa. Zaměstnavatel musí dané místo správně charakterizovat (druh práce, místo výkonu práce, požadavky na dané místo, mzdové podmínky či délku zaměstnání). Zaměstnání cizinců vyžaduje tedy splnění potřebných administrativních podmínek. Zaměstnat cizince lze pouze tehdy, když cizinec získá:

  • platné povolení k zaměstnání od úřadu práce
  • platné povolení k pobytu
  • písemně uzavřenou pracovní smlouvu

Povolení k zaměstnání je vhodné vyřídit v součinnosti zaměstnavatele a úřadu práce před příjezdem cizince. Povolení vydává úřad práce nejdéle na dva roky, lze s přihlédnutím na situaci na trhu práce prodloužit, vždy nejdéle na dva roky. V některých případech není povolení k zaměstnání potřeba, tyto případy jsou uvedeny v § 98 zákona o zaměstnanosti (např. jedná se o cizince s povoleným trvalým pobytem, o cizince, který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání, výkon práce nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jedná se např. zároveň o umělce, výzkumného nebo vývojového pracovníka...) O povolení k pobytu je nejlepší si zažádat na úředním tiskopisu na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

O povolení k zaměstnání žádá cizinec na krajské pobočce Úřadu práce

Pře příchodem do Česka žádá cizinec prostřednictvím svého zaměstnavatele, u kterého má být zaměstnán, o povolení k zaměstnání. Písemná žádost musí (dle § 91 zákona o zaměstnanosti) obsahovat: identifikační údaje cizince, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání. Současně je nutné k žádosti přiložit vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná, doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, lékařské potvrzení, případně další doklady.

Z příjmů cizinců se odvádí povinné odvody

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnají cizince, jenž je následně zaměstnán pouze v Česku, musí plnit své povinnosti ohledně povinných odvodů ve stejném rozsahu jako u českých občanů.

  • Zaměstnavatel musí cizince přihlásit u OSSZ a zdravotní pojišťovny a řádně odvádět sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 25 % z hrubého příjmu na sociálním pojištění a dalších 9 % na zdravotním pojištění.
  • Daňovou povinnost k dani z příjmu fyzických osob z příjmů plynoucích z Česka i zahraničí mají občané, kteří mají v Česku bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Kdo se v Česku zdržuje alespoň 183 dní v roce (souvisle nebo v několika obdobích), ten má povinnost zdanit příjmy z území Česka i zahraničí. Lhůta 183 dní je obdobná ve většině vyspělých zemí světa. Cizinci tedy odvádí ze svého příjmu daň z příjmu fyzických osob a podepíší tedy u svého zaměstnavatele standardně "Prohlášení k dani z příjmu".
 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo