Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Lichva v českém právu

Finance.cz

Otázka lichvy a jejího vymezení bývá častým diskutovaným tématem v médiích, především vlivem emocí vyvolaných rozličnými lidskými příběhy. Nejenom v době krize a to nejen ekonomické, ale taktéž mravní se můžeme s lichvou setkávat častěji a s větším důrazem. Tímto článkem se objektivně zaměříme na základní vymezení lichvy v českém právu.

 

Státy a domácnosti jsou zadlužené v západní společnosti, do které se snažíme taktéž zařadit. Spirála dluhů fyzických osob, každodenní příběhy zadlužených lidí v médiích a neustále upozorňování na „predátorské“ půjčky ve sdělovacích prostředcích, často nazývané lichvářským jednáním. Otevřeme si tedy společně trestní zákoník a listujeme k § 218, nalézáme pojem „Lichva“.

Zneužití tísně, slabosti…

K naplnění skutkové podstaty trestného činu lichvy je nutné jednání pachatele, který dá především sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, které k hodnotě vzájemného plnění bude v hrubém nepoměru. Zákon přímo nestanovuje výši tohoto hrubého nepoměru. Ke stíhání pachatele nepostačí pouze naplnění této podmínky, jednání pachatele musí obsahovat taktéž situaci, kdy tento hrubý nepoměr jest spojen se zneužitím něčí rozumové slabosti, tísně, rozrušení, lehkomyslnosti a nezkušenosti. Následně takovouto pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit na sebe převede.

Hrubý nepoměr

Hrubý nepoměr vzájemného plnění. Pod tímto pojmem si můžeme pro zjednodušení představit především sjednanou výši úroku, ačkoliv se hrubý nepoměr může týkat i celkově navrácené částky apod. Zákon přímo nestanovuje jeho maximální přípustnou výši a pro tuto specifikaci budeme nuceni nahlédnout do judikatury. V rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v trestněprávní kauze bylo rozhodnuto, že sazba úroku 70 % a více ročně bude takovým hrubým nepoměrem. V jiném rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v civilněprávní věci se hovoří, že ujednání přesahující téměř čtyřnásobně horní hranici obvyklé úrokové sazby bude v rozporu s dobrými mravy.

V tísni a slabosti, mám velké starosti

Jak ale vyhodnotit situace, zda došlo ke zneužití něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení? Takovéto posuzování bývá složité a zkoumají se komplexně aspekty daného případu. Na první pohled podobné kauzy s velmi vysokými sjednanými úroky mohou vzbuzovat rychlé soudy, avšak k naplnění skutkové podstaty trestného činu lichvy bude nutné naplnit znak jak hrubého nepoměru k vzájemnému plnění, tak zneužití tísně aj. s ohledem na dané okolnosti. Společně s uplatnění této pohledávky, či jejím převedením s úmyslem ji uplatnit. Můžeme usuzovat, že orgány činné v trestním řízení nebudou mít situaci v dokazování a zajišťování podkladů jednoduchou.

Jak zákon káže…

Trestní zákoník

§ 218

 Lichva

 (1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo

 kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede,

 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Nejvyšší soud České republiky sp. zn.: 5 Tdo 1282/2004
Citace části právní věty

Při poskytování úvěrů a půjček existuje z hlediska požadovaných úroků určitá hranice, která odděluje standardní podnikatelskou činnost provozovanou v souladu s právním řádem a lichvu. Uvedenou hranicí je podle trestního zákona to, co lze pokládat již za hrubý nepoměr mezi vzájemnými plněními pachatele a poškozeného ve smyslu § 253 odst. 1 tr. zák. Poskytnutí půjčky peněz s úrokem dosahujícím 70 % a více za rok pak takový hrubý nepoměr zakládá. Slib nebo poskytnutí lichvářského (hrubě nepoměrného) plnění samy o sobě nejsou trestněprávně relevantním jednáním, neboť k naplnění skutkové podstaty trestného činu lichvy se dále vyžaduje, aby pachatel současně zneužil něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení.

Nejvyšší soud České republiky sp. zn.: 21 Cdo 1484/2004
Citace některých pasáží v textu rozhodnutí

Rozhodnutí o tom, zda jsou splněny podmínky pro použití ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. nebo § 39 obč. zák., je vždy třeba učinit vždy po pečlivé úvaze, v jejímž rámci musí být zváženy všechny rozhodné okolnosti případu.

V projednávané věci soudy zjistily, že úroková míra u úvěrů poskytovaných bankami činila v době uzavření smluv o půjčce 9 až 15,5% ročně. Vzhledem k tomu, že dohodnutá výše úroků (ve výši 60% ročně) podstatně (téměř čtyřnásobně) přesahovala horní hranici této obvyklé úrokové míry, je za tohoto stavu věci odůvodněn právní závěr, že šlo o ujednání, které je v rozporu s dobrými mravy, a tedy ve smyslu ustanovení § 39 obč. zák. neplatné.

 

V naší dobře známé tabulce „jak zákon káže“ uvádíme citace některých pasáží velmi podstatných soudních rozhodnutí ve věci lichvy, které v případě zájmu v plném znění nalezneme na webových stránkách Nejvyššího soudu České republiky. Teorie bývá jednou věcí, ale praxe druhou. Judikatura může vždy překvapit a v rámci společenského vývoje a dalších událostí může kdykoliv přijít zajímavé rozhodnutí, které limity lichvy změní. No, nejlépe prostřednictvím našeho portálu.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo