Zvládněte dopravní nehodu

07.06.2012 | Zbyněk Drobiš, Finance.cz
FIRMY


Okamžik dopravní nehody vyvolává stres, zmatek a snahu se dostat co nejdříve do bezpečí domova. Avšak pro budoucí dokazování viny, uplatnění svých nároků a další postup si dnešním článkem ukážeme, jak v souladu se zákonem postupovat při dopravní nehodě.

Pokud se nám při dopravní nehodě podaří co nejvíce si zachovat chladnou hlavu a jednat dle zákonných požadavků, jsme na půli cesty k uplatnění svých budoucích práv. Pokud jsme měli na dopravní nehodě účast, naší nejzákladnější povinností stanovenou zákonem o silničním provozu je zastavení vozidla a to neprodleně po dopravní nehodě. Případný pokus o ujetí z místa dopravní nehody a jiné obdobné jednání by mohlo v konečném důsledku znamenat i trestní stíhání. Otázku trestní odpovědnosti při dopravní nehodě si uvedeme v následujících článcích.

Na stres ideální panák?

Největší chybou, kterou bychom se mohli dopustit bude požití alkoholického nápoje. Čekání na policii se může velice prodloužit a nápad vyčkat namísto u silnice v restauraci, by se nemusel vyplatit. Následné prokázání, že k požití alkoholu došlo až po dopravní nehodě by bylo velice komplikované.

V okamžiku dopravní nehody, kdy jsme zastavili vozidla, vzniká nám taktéž zákonná povinnost učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám a věcem a s tím spojená povinnost zajištění bezpečnosti provozu na pozemní komunikace, je – li ohrožen její provoz. Zákon umožňuje účastníkům nehody pro tento případ i zastavovat jiná vozidla. Pro nebezpečné situace doporučuje urychleně zavolat policii k zajištění místa nehody a bezpečnosti, ačkoliv s ohledem na výši škody její přivolání není nutné.

Spolupráce a domluva

Řidiči, kteří se účastnili dopravní nehody mají povinnost při spolupráci ke zjištění skutkového stavu. Na vzájemné požádání si mají prokázat svou totožnost a sdělit si údaje o vozidlech. Pro případ, kdy není nutné nehodu ohlásit policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Na co si konkrétně dát při sepisování záznamu o dopravní nehodě pozor, se společně podíváme v následujících článcích.


Jak zákon káže…

Zákon o silničním provozu

§ 47

 (1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

 (2) Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen

 a) neprodleně zastavit vozidlo,

 b) zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi podle odstavců 4 a 5,

 c) učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, a

 d) spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.

 (3) Účastníci dopravní nehody jsou povinni

 a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,

 b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,

 c) označit místo dopravní nehody,

 d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,

 e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo,

 f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě,

 g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.


Rada nad zlato

Ve chvílích stresových vyvolaných dopravní nehodou bude velice těžké dodržet veškerý stanovený postup. Jestliže cítíme, že nejednáme při řešení dopravní nehody správně, s řidičem druhého vozidla se nedá domluvit a situace na pozemní komunikaci vypadá obtížně zvládnutelná, zavolejme policii. Mezitím bude ideální si zajistit fotodokumentaci, čím podrobnější tím lepší a případně i svědky s jejich kontaktními údaji. V příštím článku se podíváme, kdy máme povinnost k dopravní nehodě přivolat policii.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát 5 0.5

Články ze sekce: FIRMYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.