Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Pro neplatiče pojištění: Promlčecí lhůty se prodlužují

Finance.cz

Od roku 2012 dochází k výraznému prodloužení promlčecích lhůt. Zdravotní pojišťovny budou moci při kontrole vyměřit staré nedoplatky až deset let zpětně! Jak se promlčuje sociální a zdravotní pojištění?

 

Platit řádně a včas zdravotní a sociální pojištění je nutností, jinak hrozí penále a pokuty. Na nedostatky se přitom zpravidla přijde při kontrole. Spoléhat na promlčení od roku 2012 nejde. Promlčecí lhůta činí 10 let pro sociální a zdravotní pojištění. A to zvlášť pro vyměření pojistného a jeho vymáhání. V roce 2011 přitom činila promlčecí lhůta u zdravotního pojištění pět let. U sociálního pojištění byla deset let.

Na co si dát pozor?

Problémy při odvodu zdravotního a sociálního pojištění mohou někdy přitom vzniknout i nezaviněným jednáním zaměstnavatele. Podívejme se na některé případy:

  • Někteří zaměstnanci zapomenou na svoji zákonnou povinnost a při změně zdravotní pojišťovny nenahlásí tuto změnu svému zaměstnavateli. Zdravotní pojištění potom není odvedeno příslušné zdravotní pojišťovně ve správné výši.
  • Někdy dojde vlivem špatného cash-flow pouze k částečné úhradě sociálního a zdravotního pojištění. Zbylou část se přitom nepodaří již uhradit.
  • Dalšími případy vedoucímu k špatnému vyčíslení zdravotního a sociálního pojištění je špatné stanovení vyměřovacího základu za zaměstannce (např. z důvodu nemoci…). Nebo nepřihlášení nového zaměstnance ke zdravotní pojišťovně. Na nedostatky se většinou přijde při kontrole.

Promlčení musí namítnout plátce

Institut promlčení hraje klíčovou roli při vymáhání dlužného pojistného. Když dojde k promlčení zdravotního nebo sociálního pojištění a dlužník písemně namítne jeho promlčení, není již povinen dlužné pojistné uhradit. Promlčené právo však ze zákona nezaniká, ale při vznešení námitky promlčení se ho nejde domáhat soudní cestou. Je však nutné, aby promlčení namítl plátce pojistného. Když při kontrole uplatňují zdravotní pojišťovny nebo OSSZ staré pohledávky, tak je nutné namítnout promlčení. Promlčené pojistné není potřeba uhradit.

Promlčecí lhůty

Promlčecí lhůty pro sociální i zdravotní pojištění jsou od roku 2012 stejné. Desetiletá lhůta běží zvlášť pro předepsání pojistného (např. vypočtené na základě provedené kontroly) a zvlášť pro následné vymáhání dlužného pojistného a penále. Zdravotní pojišťovny i OSSZ vyměřují dlužné pojistné platebními výměry nebo výkazy nedoplatků.

1) Zdravotní pojištění
Promlčecí lhůta je upravena v § 16 zákona o pojistném o pojistném na všeobecné pojištění (č. 592/1992 Sb.)

  • Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za deset let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.
  • Právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě deseti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

2) Sociální pojištění
Promlčecí lhůta je upravena v § 18 zákona o pojistném na sociální zabezpečení (č. 589/1992 Sb.). Text je identický jako u zdravotního pojištění

Praktický příklad: Na základě provedené kontroly v lednu 2012 předepíše OSSZ zaměstnavateli dlužné pojistné za období leden 2004 až červenec 2004. Pojistné není promlčeno, protože neuběhlo deset let od splatnosti.

  • Z dlužného pojistného vypočítá OSSZ i dlužné penále. Protože zaměstnavatel dobrovolně dlužné pojistné ani penále neuhradí, tak OSSZ na dlužné pojistné i dlužné penále platební výměr.
  • Platební výměry nabydou právní moci a vykonatelnosti v květnu 2012 a od této doby běží další desetiletá lhůta pro vymáhání dlužného pojistného i penále.

Jak vidíme na praktickém příkladu, tak s promlčením sociálního pojištění se příliš počítat nedá. Stejná situace je od roku 2012 i u zdravotního pojištněí. Proto je lepší vždy dlužné pojistné uhradit (nebo požádat o splátkový kalendář) a v zákonné lhůtě si požádat o prominutí (či snížení) dlužného penále na sociálním nebo zdravotním pojištění.  

Během roku může přijít více kontrol

V současné době působí na trhu osm zdravotních pojišťoven. Teoreticky tedy během roku může přijít na zaměstnavatele (i OSVČ zaměstnavatele) devět kontrol. Devátou je kontrola ze strany OSSZ. Provést kontrolu může totiž každá zdravotní pojišťovna, jestliže zaměstnavatel má povinnost odvést za některého zaměstnance této pojišťovně zdravotní pojištění. Pověřené instituce však musí kontrolní činnost dobře plánovat, protože jejich kontrolní kapacity jsou omezené. V praxi tak musí s častější kontrolou počítat větší společnosti, problémoví plátci pojistného nebo zaměstnavatelé v menších městech.

Článek vyšel původně na webu Firemnífinance.cz

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo