Dohoda o provedení práce v roce 2012

21.11.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Práce na dohodu o provedení práce je z důvodu nižšího zdanění výhodná pro zaměstnance i zaměstnavatele. Pro příští rok dochází k několika změnám, některé jsou pozitivní jiné nikoliv. Jak se mění legislativní úprava dohod o provedení práce?

Dohoda o provedení práce přináší výhodu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Hlavní předností je, že dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění. Z odměny z dohody o provedení práce se tak neodvádí sociální a zdravotní pojištění a výše odměny není rozhodující. Toto ustanovení platí v letošním roce.

  • Úspora u zaměstnavatele není rozhodně malá. Jestliže v roce 2011 byla sjednána odměna 20 000 Kč, tak ušetří 6 800 Kč (34 % z 20 000 Kč).
  • Ušetří však i zaměstnanec. Při sjednané odměně 20 000 Kč má zaměstnanec vyšší disponibilní příjem o 2 200 Kč. Neodvede totiž na zdravotním pojištění 900 Kč (4,5 % z 20 000 Kč) a na sociálním pojištění 1 300 Kč (6,5 % z 20 000 Kč).

V roce 2012 tomu však bude jinak, v případě úspěšného legislativního procesu, což se již očekává. Jestliže bude měsíční příjem na základě dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč, tak bude v tomto měsíci daný příjem podléhat odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Když bude zaměstnanec u zaměstnavatele pracovat na základě více dohod o provedení práce, tak se budou příjmy sčítat.

Práce na dohodu se lépe plánuje

Zaměstnavatelé však rádi využívají dohodu o provedení práce v případech, kdy jim to legislativa dovoluje i z důvodu snazšího plánování pracovníků. Především u sezónních prací. V letní sezóně může totiž zaměstnavatel snadně (minimální administrativa) a bez finančního rizika v podobě odstupného a výpovědní lhůty zajistit plnění dohodnutých zakázek. Dohody o provedení práce jsou tak atraktivní kvůli nižším povinným odvodům, jednodušší administrativě a příznivější pracovně-právní úpravě.

Zvýšení hodin zaměstnavatelé přivítají

Na rozdíl od odvodů sociálního a zdravotního pojištění z dohody o provedení práce u měsíčního příjmu nad 10 000 Kč však zaměstnanci i zaměstnavatelé určitě ocení zvýšení limitu pro práci na dohodu o provedení práce. Dohodu o provední práce může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin (pro rok 2011) v kalendářním roce. Do rozsahu práce se taky započítává doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Zaměstnanec tedy může v kalendářním roce s jedním zaměstnavatelem sjednat buďto jednu dohodu o provedení práce v rozsahu 150 hodin, nebo několik dohod o provedení práce, přičemž rozsah práce v těchto několika dohodách nesmí v úhrnu přesáhnout 150 hodin. Pro rok 2012 se rozsah práce zvyšuje na 300 hodin. Zvýšením na 300 hodin tak může pomoci především zaměstnavatelům, jejichž práce je do značné míry sezónní – např. stavebnictví. Tito zaměstnavatelé by určitě přivítali ještě vyšší zvýšení (400 – 500 hodin). V tomto případě by mohli v sezóně (tj. celé čtvrtletí) dohodou o provedení práce řešit dočasnou vyšší potřebu pomocných pracovníků. Dohodu o provedení práce by mohli v letních měsících uzavřít se všemi studenty, stejně jako se studenty pracujících při studiu na pár hodin týdně. Zvýšení počtu hodin u dohody o provedení práce vede k větší pružnosti legislativní úpravy trhu práce a je to jeden z podnětů, jak snižovat nezaměstnanost v zemi.

Bude muset být sjednána doba

Od letošního roku platí, že dohoda o provedení práce musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení, rozsah práce a zpravidla i doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Při stanovení odměny za vykonanou práci dle této dohody se uplatňuje smluvní volnost, jinými slovy řečeno, výše odměny není limitována, přičemž se přihlíží především k charakteru práce. Od roku 2012 bude muset být navíc v písemném vyhotovení vyznačena i doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá.Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.