Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Věčná otázka: Mít či nemít vozidlo v podnikání?

Finance.cz

Mnozí začínající i zkušenější podnikatelé se alespoň jednou mohli potkat se situací, kdy si právě takovou otázku položili. Která z těchto dvou variant pro mě bude finančně výhodnější? … A má vůbec cenu se tím zabývat?

 

Odpověď se vždy může lišit v závislosti na daném případu. Tento článek však může sloužit pro mnohé jako stručný popis kladů a záporů obou variant a každý si může udělat svůj vlastní obrázek právě o své situaci a vyhodnotit si jí tak po svém.

VOZIDLO ZAŘAZENÉ V OBCHODNÍM MAJETKU

Tento případ je v praxi běžný především u velkých firem. Jak je tomu však u OSVČ? Při využívání vozidla zařazeného do obchodního majetku pro cesty spojené s podnikáním snižují výdaje spojené s provozem vozidla základ daně pro daň z příjmů. Jedná se především o následující:

 • Silniční daň
 • PHM v prokázané výši (např. doklady o nákupu PHM)
 • Výdaje na opravy a údržbu
 • Odpisy
 • Pojistné
 • Příslušenství k vozidlu (pneumatiky, voda do ostřikovačů, atd.)
 • Úroky z úvěru (leasingu) na pořízení vozu
 • U plátců DPH možnost uplatnění odpočtu daně u výdajů spojených s provozem vozidla pro podnikání
 • Možnost využít paušální výdaj na dopravu


Ne vždy se musí vést kniha jízd!

Podnikatel by měl být schopný v případě potřeby prokázat, že výdaje spojené s provozem vozidla použil v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů, tedy pro podnikání. Nejprůkaznějším způsobem je v praxi často skloňované vedení knihy jízd. Od roku 2009 však zákon o daních z příjmů umožňuje podnikateli při splnění daných podmínek využít tzv. paušální výdaj na dopravu, kdy odpadá vedení knihy jízd a postačí podnikatelovo prohlášení, že vozidlo využíval pouze pro podnikatelskou činnost. Odpadá zde tedy administrativní zátěž vedení evidence jízd, ovšem pouze pro účely zákona o daních z příjmů (u plátců DPH a prokazování nároku na odpočet DPH např. u PHM je povinen podnikatel prokázat tento nárok i v případě uplatňování paušálního výdaje na dopravu, nejlépe tedy řádně vedenou knihou jízd). Opět se tedy dostáváme k tomu, že i výhodnost a účelnost využití paušálního výdaje na dopravu se může případ od případu lišit a záleží na více faktorech.


Co když využívám vozidlo zařazené do OM i k soukromým jízdám?

V případě využívání vozidla zařazeného do obchodního majetku jsou PHM spotřebované při těchto jízdách nedaňovými výdaji. Obdobně se postupuje i při uplatňování odpisů, kdy dochází k tzv. krácení odpisů na základě knihy jízd (poměr ujetých kilometrů v souvislosti s podnikáním a soukromě), nebo na základě uplatnění paušálního výdaje na dopravu (poměr 80% daňový odpis, 20% nedaňový odpis).


Co je paušální výdaj na dopravu?

Paušální výdaj na dopravu představuje výdaj ve výši 5 000 Kč u jednoho poplatníka za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, ve kterém tento poplatník vozidlo využíval k podnikání. V případě, že podnikatel využívá vozidlo i pro soukromé účely, lze uplatnit pouze 80% této částky, tedy 4 000 Kč za každý kalendářní měsíc. Tyto částka zahrnuje výdaje na PHM a krátkodobé parkovné související s daným vozidlem. Je na každém, zda zvolí skutečné výdaje spojené s provozem vozidla, nebo paušální výdaj na dopravu. Zvolený druh výdajů však musí uplatňovat po celé zdaňovací období a nesmí je v průběhu období kombinovat.


Kdy nelze paušální výdaj na dopravu uplatnit?

Pro možnost uplatnit paušální výdaj na dopravu existují 3 základní pravidla, a to:

 • podnikatel neuplatňuje skutečné výdaje na PHM a krátkodobé parkovné
 • vozidlo nesmí být přenecháno v daném měsíci jiné osobě (např. zapůjčení vozidla formou nájmu)
 • paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejvýš pro 3 vozidla u jednoho podnikatele.

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit i u vozidel nezařazených do obchodního majetku, ale nelze v tomto případě uplatňovat i základní náhradu za opotřebení vozidla (viz níže).

VOZIDLO NEZAHRNUTÉ V OBCHODNÍM MAJETKU

I tento případ skrývá své daňové výhody. Podnikatel zde uplatňuje do daňových výdajů cestovní náhrady za využívání soukromého vozidla pro cesty spojené s podnikáním. Jedná se o následující výdaje:

 • Základní náhrada (3,70 Kč/km pro rok 2011)
 • Uplatnění spotřebovaných PHM na základě ujetých kilometrů a průměrné spotřeby dle technického průkazu
 • Cena za PHM buď dle dokladu o nákupu PHM, nebo dle vyhlášky
 • Cestovní náhrady snižují základ daně pro daň z příjmů
 • Možnost využít paušální výdaj na dopravu (bez možnosti uplatnit základní náhradu) náhrady

Základní náhradu nelze uplatnit v případě, pokud se jedná o:

 • Vozidlo vypůjčené
 • Vozidlo, které bylo dříve zařazeno v obchodním majetku poplatníka
 • Vozidlo pořízené formou finančního leasingu, jehož splátky byly uplatněny jako daňový výdaj


Jaké je tedy konečné doporučení?

U nových vozidel lze předpokládat, že výdaje spojené s jejich servisem budou minimální, nebo budou hrazeny v rámci záruky na vozidlo. Na základě těchto předpokladů se obecně jeví výhodněji varianta, kdy vozidlo nebude vloženo do obchodního majetku a dotyčná OSVČ bude z jeho provozu uplatňovat cestovní náhrady. Je ovšem nutno podotknout, že v momentě, kdy je OSVČ plátce daně z přidané hodnoty stojí za úvahu fakt, že si nemůže u výdajů spojených s provozem vozidla uplatnit odpočet DPH.

Na druhou stranu u starších motorových vozidel lze předpokládat jejich vyšší poruchovost a tím i vyšší výdaje na jejich provoz. V tomto případě se může jevit naopak výhodnější varianta a vozidlem zařazeným do obchodního majetku dotyčné OSVČ.

Obecně lze však doporučit, že pokud je pořizovací cena vozidla vyšší a podnikatel s ním najezdí méně kilometrů, jeví se výhodněji vozidlo zařadit do obchodního majetku. Naopak při velkém množství ujetých kilometrů se propočtem zvyšuje výhodnost využití vlastního vozidla nezařazeného do obchodního majetku.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo