Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

I nezletilé děti si mohou prací vydělat své peníze, ale…

Finance.cz

Případ vážných finančních dopadů na sociální stav rodiny chtějí někteří rodiče řešit tak, že by poslali svoje děti do zaměstnání, aby taktéž přispívaly svou „troškou do mlýna“, tedy do rodinného rozpočtu. Jak je to vlastně s dětskou prací?

 

Výkon jakékoliv závislé pracovní činnosti, tedy práce, za kterou dostanete od svého zaměstnavatele zaplaceno, je svázán určitými pravidly.

To vše a ještě ve zvýšené míře platí i u stanovení pravidel pro pracovní činnost vykonávanou určitými skupinami zaměstnanců, jako jsou např. ženy, těhotné ženy, osoby se zdravotním postižením a zejména také mladiství zaměstnanci. I zde jsou totiž pracovní podmínky stanoveny poněkud přísněji, než v případě běžných zaměstnanců. Zejména je tak zohledňován biologická a společenská zvláštnost těchto zaměstnanců. Pokud by tedy rodiče poslali svoje děti někam vykonávat pracovní činnosti s dovětkem „bez peněz se domů nevracej“, tak by se mohli také klidně vystavovat nebezpečí trestního stíhání např. z důvodu porušení rodičovské zodpovědnosti.


Obecně rozlišujeme dvě skupiny dětí


Výkon práce nezletilými dětmi není jednoznačně ani zakázána, ani povolena. Vždy je totiž nutné brát ohled na věk dítěte, přičemž za dítě v tomto smyslu považujeme osobu ve věku do osmnácti let. Při hodnocení stavu, zda je možné konkrétní dítě nechat, aby si svou vlastní prací vydělávalo nějaké finanční prostředky, lze z pohledu pracovního práva rozlišit dvě skupiny „dětí“.

První skupinou jsou nezletilé děti ve věku do patnácti let a druhou skupinou nezletilé děti ve věku patnáct až osmnáct let, které však už pracovní právo neoznačuje za děti, ale za tzv. mladistvé zaměstnance. Pokud si tedy bude chtít na svoje koníčky, popř. na rodinnou kasu přispívat dítě s občanským průkazem (starší patnácti let včetně), tak s jeho postavením jako zaměstnanec již pracovněprávní předpisy počítají.


Mladistvý zaměstnanec


Zákoník práce totiž obecně označuje za zaměstnance, a tedy subjekt pracovněprávních vztahů, kterému je dovoleno si prostřednictvím  výkonů závislé a penězi ohodnocené práce vydělávat finanční prostředky, takovou osobu, která má pracovněprávní způsobilost. Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti obecně vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku

Za mladistvého zaměstnance pak lze dle zákoníku práce považovat zaměstnance, který ještě neoslavil svoje 18té narozeniny. Nicméně věk není jediným kritériem způsobilosti být zaměstnancem. Proto, aby dítě starší patnácti let mohlo podepisovat vlastní pracovní smlouvu, nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, musí mít ukončenou školní docházku, resp. den v smlouvě sjednaný jako den nástupu do práce nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky.

Mladistvý zaměstnanec pak není v navozování pracovněprávního vztahu, podepisování pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce prakticky nijak omezen. Na druhou stranu je ale nutné upozornit, že zaměstnavatel musí na mladistvého zaměstnance brát zvýšený ohled, neboť výkon jeho práce je stále ještě ovlivňován specifickými zákonnými pravidly (např. obecný zákaz nočních prací apod.).

Samozřejmě, že by si mohl někdo položit otázku „ Jak je ale možné, že ve filmech hrají dětští herci a berou za svou roli peníze?“.


Speciální výjimka – vydělávající děti


Zde se právě jedná o výjimku z obecného chápání zaměstnance. Ve výjimečných případech totiž mohou peníze závislou prací vydělávat i osoby mladší patnácti let - děti. Výkon takové činnosti je pak omezena na oblast umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnost. Vždy musí být taková činnost přiměřená věku dítěte, nesmí být pro dítě nebezpečná, nesmí bránit jeho vzdělání nebo docházce do školy a stejně tak nesmí narušovat a poškozovat jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský život.

Rodiče, kteří by chtěli svoje dítě nechat vydělávat peníze v některé z vyjmenovaných oblastí si pak musí vždy vyžádat povolení příslušného krajské pobočky Úřadu práce, který musí vyslovit písemný souhlas s touto činností. V zájmu zdravé vývoje dítěte pak je délka povolení omezena na 12 měsíců, po jejichž uplynutí by si rodiče museli vyžádat nové povolení.


Závěrem


Za mírně zpřísněných podmínek mohou chodit do práce a vydělávat tak peníze i vaše děti od 15 let v postavení tzv. mladistvých zaměstnanců. V určitých výjimkách, jako je např. kulturní, reklamní, umělecká či sportovní činnost je možné, aby dítě vykonávalo pracovní činnost a vydělávalo tak peníze ať již na své potřeby, nebo pro potřeby rodiny, i před patnáctým rokem věku. Podmínkou však je, že k takové činnosti si jeho zákonní zástupci (rodiče) vyžádají písemné povolení z příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo