Jak se platí dluhy u zdravotních pojišťoven?

09.05.2011 | Petr Gola, Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Když začne živnostník nebo firma splácet své pohledávky u zdravotní pojišťovny, tak musí počítat s tím, že úhrada jednotlivých dlužných částek podléhé zákonnému pořadí. Tato skutečnost má vliv především z důvodu možnosti podat si žádost o prominutí penále.

Když se firma nebo živnostník dostane do přechodných finačních problémů, např. z důvodu špatného sladění úhrady přijatých faktur a vydaných faktur, tak často v první fázi nezaplatí včas běžné pojistné na zdravotní pojištění. Když není pojistné uhrazeno řádně a včas ve stanoveném termínu, tak zdravotní pojišťovna předepíše penále (0,05 % z dlužného pojistného). Vlivem nepříznivých okolností se může dále živnostník nebo firma dostat do problémů a přestat řádně plnit své povinnosti a může mu být rovněž udělana pokuta na pojistném. Zaměstnavateli může dále zdravotní pojišťovna vyměřit přirážku k pojistnému, jestliže v uplynulém kalendářním roce došlo k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin. V jeden okamžik může mít zaměstnavatel tedy dluh na pojistném, pokutě, penále a přirážce k pojistnému.


Pořadí hrazení dluhů

Ze zákona se platby plátce zdravotního pojištění (zaměstnavatele nebo živnostníka) přiřazují v informačním systému zdravotní pojišťovny v tomto pořadí:

  • 1. pokuty
  • 2. přirážky k pojistnému
  • 3. nejstarší nedoplatky pojistného
  • 4. běžné platby pojistného
  • 5. penále

Pořadí úhrady dlužných částek je důležité i z důvodu podání žádosti o prominutí penále. Při splnění zákonných podmínek si může plátce zdravotního pojištění totiž písemně požádat o prominutí dlužného penále na veřejném zdravotním pojištění. Aby se mohla zdravotní pojišťovna žádostí o prominutí penále zabývat, tak musí být splněny dvě podmínky: žádost musí být podána včas v zákonné lhůtě a plátce nesmí mít dluh na pojistném.

  • U výkazu nedoplatů je možné podat žádost o prominutí penále do 8 dní od doručení výkazu nedoplatků
  • U platebního výměru je možné podat žádost o prominutí penále do 15 dní od doručení platebního výměru.

Někteří plátci pojistného by tedy chtěli uhradit dlužné pojistné a požádat si o prominutí penále. Jestliže mají dluh na pokutě nebo přirážky k pojistnému, tak není tento postup jednoduchý.

  • V případě, že plátce pojistného neuvedene u své platby správně variabilní symbol, tak bude uhrazená částka automaticky v informačním systému zdravotní pojišťovny přiřazena dle zákonného pořadí. I když má plátce dluh na pokutě a chtěl uhradit dlužné pojistné, tak bude tato platba přiřazena k pokutě nebo přirážce k pojistnému.
  • V případě, že uvedena u platby správně variabilní symbol dlužné částky (např. číslo platebního výměru), tak bude sice tato platby přiřazena k úhradě dluhu, ale naděje plátce na prominutí penále budou malé, protože nemá vyřešen dluh na pokutě. Navíc jakákoliv neidentifikovatelná platba v budoucnosti se vždy přiřadí dle zákonného pořadí.


Jak postupovat?

Jestliže má zaměstnavatel nebo živnostník více dluhů u své zdravotní pojišťovny, tak je vhodné svoji zdravotní pojišťovnu kontaktovat a domluvit se na postupu řešení dluhu. Zkusit navrhnout, že se nejdříve uhradí veškeré dlužné pojistné, aby mohla být napsána a podána v řádném termínu žádost o prominutí penále. Na dlužnou pokutu může být sepsána dohoda o splátkách. V tomto případě by bylo možné žádost o prominití podat a přístup zdravotní pojišťovny k žádosti o prominutí penále by byl vstřícnější než při projednávání bez předchozí domluvy.Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.