Nezapomeňte na daňové povinnosti v květnu

03.05.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Opět Vám přinášíme přehled daňových povinností na květen. Nezapomeťe hlavně v kritický den, v pátek třináctého!

Pondělí 2. května

 • daň z příjmů
  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2011
  • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2010
 • zdravotní pojištění - podání Přehledu OSVČ za rok 2010
 • sociální pojištění - podání Přehledu OSVČ za rok 2010

Pondělí 9. května

 • zdravotní pojištění
  • splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2011
  • řádná záloha za květen vypočítaná z posledního podaného přehledu
  • minimálně se jedná o částku 1 670 Kč
  • maximální částka je 20 040 Kč

Úterý 10. května

 • spotřební daň - splatnost daně za březen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
 • sociální pojištění - úhrada doplatku sociálního pojištění OSVČ za rok 2010
  • Pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, tj. úhrada do 8 dnů od podání Přehledu OSVČ

Pátek 13. května

 • daň z přidané hodnoty - podání výkazu intrastat za duben 2011 (papírovou formou)
  • určeno jen pro jednorázové výkazy a pouze v případě, že zpravodajská jednotka nemá povinnost vykazovat opačný směr pohybu zboží
  • více v průvodci Daň z přidané hodnoty

Úterý 17. května

 • daň z přidané hodnoty - podání výkazu intrastat za duben 2011 (elektronicky)

Pátek 20. května

 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
  • odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v říjnu, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti
  • vyjde-li záporná částka, vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost
 • zdravotní pojištění - splatnost pojistného zaměstnavatele za duben 2011
  • jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v prosinci
  • odvádí zaměstnavatel ve výši 9% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 4,5% z hrubé mzdy - obě tyto částky odesílá zaměstnavatel
  • Více v průvodci Zdravotní pojištění zaměstnanců
 • sociální pojištění - splatnost zálohy na sociální pojištění OSVČ za duben 2011
  • řádná záloha za listopad vypočítaná z posledního podaného přehledu
  • částka podle přehledu, nebo minimálně 1 807 Kč
  • maximální částka je 43 345 Kč
  • Více v průvodci Sociální pojištění zaměstnanců
 • sociální pojištění - splatnost pojistného zaměstnavatele za duben 2011
  • jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v říjnu
  • odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy - obě tyto částky odesílá zaměstnavatel

Středa 25. května

 • spotřební daň - splatnost daně za březen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň - daňové přiznání za duben 2011
 • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2011
  • pouze v případě, pokud vznikl nárok na vrácení, více v průvodci Spotřební daň
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben 2011 – souhrnné hlášení za duben 2011
 • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2011

Úterý 31. května

 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2011
 • daň z nemovitostí - splatnost celé daně
  • poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně
 • daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně
  • poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
  • více v průvodci Daň z nemovitosti

Autor pracuje pro společnost TaxVision.

logo_TaxVision.jpg