Posílení spolupráce vysokých škol a praxe

20.04.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V pondělí 18.4.2011 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost novou výzvu, zaměřenou na oblast podpory 2.4 - Partnerství a sítě.

Cílem výzvy v této oblasti podpory je posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Kromě této oblasti jsou tyto peníze určeny i na přípravu lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem či na vznik a podporu kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a vědecko-výzkumných institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor.

Oblast podpory 2.4 je zaměřena na individuální projekty, jenž mají dopad na cílové skupiny osob ve všech regionech ČR, kromě území hlavního města Prahy. Návrh projektu pak mohou zájemci předkládat samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Důležité ale je, aby hlavní část řízení i klíčových aktivit projektu realizoval příjemce podpory.

Žadateli mohou být vysoké školy, vyšší odborné školy, veřejné výzkumné instituce, výzkumné organizace nebo nestátní neziskové organizace, jejichž hlavní nebo vedlejší činností je terciární vzdělávání a vědecká a výzkumná činnost.

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 1,48 miliardy korun. Minimální výše finanční podpory na jeden individuální projekt je stanovena na 20 milionů korun, maximální pak na 60 milionů. Úspěšní žadatelé mohou získat finanční podporu až do výše 100 % výdajů projektu.

V rámci této výzvy je umožněno využívat také křížového financování, a to do maximální výše 5 % celkových způsobilých výdajů individuálního projektu ostatního.

Doba trvání realizace projektu může být maximálně 24 měsíců, přičemž ukončen musí být nejpozději do 30.6.2015. Projektové žádosti mohou být předkládány v termínech od 16. do 20. května 2011 a od 21. do 25. listopadu 2011, vždy do 13.00 hodin.

Zpráva převzata z www.subvence.cz.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT