Factoringu se v Česku loni dařilo

01.02.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Tuzemské factoringové společnosti loni financovaly odkup pohledávek za téměř 112 miliard korun, což je v meziročním srovnání o 12 procent více. Vyplývá to z údajů Asociace factoringových společností ČR, zveřejněných na internetu.

Největší obrat u odkoupených pohledávek loni vykázala dceřiná společnost České spořitelny Factoring ČS s 29,2 miliardy korun. Následuje ČSOB Factoring s 26 miliardami korun. Na třetím místě v objemu odkoupených pohledávek skončila společnost Transfinance s 15,4 miliardy korun.

Factoring je finanční služba spočívající v odkupu pohledávek, obvykle se splatností od 30 do 90 dnů, před dobou jejich splatnosti. Dodavatelé zboží nebo služeb postoupí factoringové společnosti pohledávky za svými dodavateli. Klient má okamžitě k dispozici zpravidla 60 až 90 procent fakturované částky, její výše se odvíjí od kvality pohledávky a náročnosti jejího zpracování.

Zpráva převzata z ČTK.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT