Kreditní linka od GE Money Bank nabízí firmám zjednodušené čerpání úvěrových produktů

04.01.2011 | , GE Money Bank
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


4.1.2011 Kreditní linka od GE Money Bank nabízí klientům z řad podnikatelů a firem předschválení maximálního rámce finančních prostředků provozního financování a možnost zrychleného čerpání dílčích úvěrů. Klienti tak mohou v rámci platnosti smlouvy Kreditní linky rychle navýšit svůj aktuální limit provozního financování a čerpat úvěr kdykoliv podle svých potřeb, a to za zjednodušených podmínek. Kreditní linka umožňuje zjednodušené dílčí čerpání úvěrů ve formě provozních splátkových a kontokorentních úvěrů, bankovních záruk, akreditivů a měnových obchodů. Výše maximálního limitu je předem schválena s platností 12 měsíců.

„K největším výhodám Kreditní linky patří snížení administrativní zátěže se žádostí o úvěr, zkrácení času čerpání úvěrů a v neposlední řadě i informace o maximálním limitu klienta. Podnikatelé a firmy si tak mohou velmi jednoduše a rychle navýšit svůj aktuální limit provozního financování,“ říká Jiří Patera, ředitel oddělení úvěrových produktů pro firemní klienty GE Money Bank a dodává: „S Kreditní linkou mohou naši klienti čerpat úvěry kdykoliv v rámci platnosti smlouvy, a to mnohem rychleji oproti standardním procesům tedy prakticky na počkání.“

Kreditní linka od GE Money Bank je určena pro klienty z řad středních a větších podniků s komplexní potřebou financování provozních aktivit. GE Money Bank umožňuje klientům čerpání finančních prostředků až do výše celkového limitu Kreditní linky v CZK, EUR a USD, a to kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Klient tak v průběhu platnosti Kreditní linky nemusí čekat na schválení obchodů/transakcí a může čerpat schválený úvěrový rámec podle svých aktuálních potřeb a sám si řídit výši jednotlivých úvěrů.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT