Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Jak se změní pravomoci daňového správce v roce 2011

Firemnifinance.cz

V posledním díle našeho seriálu o daňovém řádu se podíváme na pravomoci daňového správce v roce 2011.

 

Nový daňový řád je rozsáhlým zákonem a mnohá ustanovení se odlišují od dosavadní úpravy, tedy zákona o správě daní a poplatků. Náš seriál se snaží vás podrobněji seznámit s některými důležitými změnami.

Čtěte také:


Odkladný účinek odvolání


Odvoláním se rozumí podání, prostřednictvím kterého příjemce rozhodnutí žádá správce daně vyššího stupně o přezkoumání rozhodnutí správce daně nižšího stupně. Obecně je u odvolání zásada, že odvolání nemá odkladný účinek. To bude platit i nadále, ale daňový řád  přinese výjimku v této oblasti. Hlavní novinkou daňového řádu je odkladný účinek odvolání v případě, že daňovému subjektu je doměřena daň vyšší, než jakou přiznal v daňovém přiznání. Splatnost doměřené daně je stanovena 15 dní po skončení odvolacího řízení. Daňový řád tedy odsouvá splatnost daně až za právní moc rozhodnutí a finančním úřadem zvýšená daň je splatná až 15 dnů poté, co skončí odvolací řízení. Subjekt, který podá odvolání, tak nebude moci být v průběhu odvolacího řízení sankciován. Pokud však daňový subjekt v odvolacím řízení neuspěje, musí uhradit v náhradní lhůtě rozdíl na dani a následně i úrok z prodlení od původní splatnosti platebního výměru. Odkladný účinek se týká pouze rozdílu daně tvrzené daňovým a subjektem a daně uvedené na platebním výměru správce daně, a ne celé částky daně.


Podmínky pro vstup správce daně do obydlí


Téma vstupu správce daně do obydlí bylo po schválení daňového řádu hodně diskutováno. Na veřejnost se totiž dostala informace, že daňový řád umožní správci daně vstupovat nekontrolovaně do obydlí daňových subjektů. Je tomu ale právě naopak. Daňový řád přinese zvýšení práv kontrolovaných osob, neboť současná úprava umožňuje vstup správce daně bez ohledu na souhlas či nesouhlas dotčené osoby. Daňový řád však nově popisuje situaci, kdy tento souhlas není udělen, a to tak, že stanoví zpřísněné podmínky pro vstup do inkriminovaných prostor.


Pořadí platby daňových nedoplatků


Úhrada daně se na osobním daňovém účtu použije na úhradu nedoplatků postupně podle těchto skupin:


  • nedoplatky na dani,
  • nedoplatky na příslušenství daně,
  • vymáhané nedoplatky na dani,
  • vymáhané nedoplatky na příslušenství daně.

Dle současného stavu podle zákona o správě daní a poplatků nedochází nejprve a uhrazení daně, a tím se nedoplatky na dani dále úročí. Daňový řád umožňuje daňovému subjektu nejprve uhradit dlužnou daň. Nebude tak docházet k žádnému dalšímu úročení. Teprve následná platba bude započítána na případné pokuty, penále či úrok z prodlení. Tyto transakce probíhají v rámci jednoho daňového účtu.

Dalšími změnami, které nás s příchodem nového daňového řádu čekají jsou:


  • u daňové kontroly lze nově specifikovat její rozsah pouze na některou část (např. jen přijaté faktury za dané období), což usnadňuje správcům daně opakovat kontrolu stejného období, aniž by byli napadeni za opakovanou daňovou kontrolu,
  • správce daně musí odůvodňovat všechna rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak
  • nově je zaveden instrument o neplatnosti rozhodnutí je nahrazen nicotností rozhodnutí  - rozhodnutí je nicotné, pokud správce daně nebyl k jeho vydání věcné příslušný, trpí závažnými vadami, nebo je vydáno na základě jiného nicotného rozhodnutí vydaného správcem daně.

Daňový řád je výsledkem mnohaleté práce zákonodárců a měl by přinést pozitivní změnu do správy daní. Měl by snižovat administrativní náklady vůči těm, kteří své daňové povinnosti plní řádně a poctivě a naopak vytvářet účinné nástroje vůči nepoctivým poplatníkům. To, jestli tomu tak opravdu bude, ukáže až praxe.


 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo