Záruky pro podnikatele v severních Čechách

10.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Od 1. 11. 2010 byl zahájen příjem žádostí o záruky za bankovní úvěry pro malé a střední podnikatele k realizaci projektů na území postiženém v srpnu roku 2010 živelnou pohromou. Jedná se o celé území Libereckého kraje a území obcí s rozšířenou působností Děčín, Rumburk a Varnsdorf v Ústeckém kraji.

Českomoravská záruční a rozvojová banka bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry, které jsou určeny na rozvoj nebo obnovu jejich činností či na financování výdajů k provedení dodávek stavebních prací při opravách či výstavbě objektů nebo infrastruktury poškozené či zničené živelní pohromou.

Záruka se poskytuje ve zjednodušeném režimu ve spolupráci s vybranými bankami a její výše může činit až 70 % úvěru. Výše zaručovaného úvěru je omezena částkou 20 mil. Kč.

Zpráva převzata z ČMZRB.