Jak se liší daně a podmínky pro byznys v USA?

09.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V USA se daňové a podnikatelské podmínky mezi jednotlivými americkými státy výrazně liší. Můžeme říci, že mezi jednotlivými americkými státy probíhá daňová i ekonomická konkurence. Kde jsou nejlepší daňové a podnikatelské podmínky?

Výkonnost domácí ekonomiky je důležitá pro občany v USA i EU. Když domácí ekonomika prosperuje, tak klesá nezaměstnanost a zvyšuje se životní úroveň občanů. Nejlepší podmínky k podnikání jsou v současné době v USA v Utahu. Proč? Ekonomika roste průměrně o 3,5 % ročně v posledních pěti letech, míra zaměstnanosti v Utahu se během roku zvýšila o 1,5 % a průměrné příjmy domácnosti vzrostly během roku o 5 %. Utah současně patří mezi státy, které nejvíce snížily daňové zatížení během posledních tří let. Regulační podnikatelské podmínky jsou malé a ekonomická svoboda je v Utahu velmi vysoká. Dále se může Utah pochlubit vzdělaným obyvatelstvem, dostatkem rekreačních příležitostí či kvalitní lékařskou péčí. Utah je tak stále více atraktivním místem pro řadu amerických firem.


Jak volit sídlo pro firmu?

Časopis Forbes ve své studii „The Best States For Business And Careers“ hodnotil ve všech amerických státech šest důležitých kritérií pro výběr lokality pro sídlo firmy: náklady, nabídku práce, právní prostředí, ekonomické klima, kvalitu života a perspektivu růstu. Nejlepší podnikatelské podmínky pro rok 2010 vedle Utahu nabízí Virginia, Severní Karolína, Colorado, Washington, Oregon a Texas.


Den daňové svobody? Aljaška 26. března, Connecticut 27. dubna

Celkové daňové zatížení je v USA nižší než v Evropě. V letošním roce byl dnem daňové svobody 9. duben. Od prvního ledna do 9. dubna vydělávali Američané peníze pro stát na pokrytí státních výdajů a od 9. dubna vydělávají Američané peníze již sami na sebe. Den daňové svobody v roce 2010 je v USA o dva týdny dříve než v roce 2007. Důvodem je snížení daňové povinnosti pro rok 2010 (např. zrušení dědické daně, snížení odvodů na dani z příjmu fyzických osob…). Přestože došlo ke snížení daňové povinnosti pro letošní rok, tak Američané pracují více na stát, než kolik dní pracují pro obstarání financí na jídlo, oblečení a pokrytí výdajů na bydlení dohromady. Jednotlivé státy mají v USA značnou svobodu v daňové oblasti, a proto se den daňové svobody mezi jednotlivými státy liší. Nejméně pracují občané na stát v Aljašce, Lousianě a New Hampshire. Následuje Mississippi, Jižní Dakota a Západní Virginie. Nejdéle pracují občané na stát v Connecticutu. Poměrně pozdě mají den daňové svobody také občané v New Jersey, New Yorku, Marylandu a Washingtonu.


Skandinávci slaví daňovou svobodu až v červenci

Pracující všude na světě vítají, když pracují na stát co nejméně. Např. ve Skandinávii však nastává den daňové svobody až koncem července či začátkem srpna. Jenom pro porovnání, v Česku se den daňové svobody od roku 2000 do roku 2010 pohyboval od 6. června do 18. června. Z evropských zemí připadá den daňové svobody na konec července ještě v Německu a Francii, ale přibližně o dva týdny dříve než ve Skandinávii. Po daňové reformě v roce 2004 si velmi polepšilo Slovensko, kde občané vydělávají na stát o dva týdny méně než v Česku.


Které jsou nejdůležitější daně v USA?

Oproti členským zemím EU není v USA zavedena DPH, je však zavedena obchodní daň. Téměř všechny daně jsou současně zdrojem federálního i státního rozpočtu. Míra zdanění je v jednotlivých státech odlišná. USA se skládají z 50 států a jednoho federálního distriktu (District of Columbia), kde leží hlavní město Washington D. C. Hlavní město tak nespadá pod žádný stát. Daňovému zatížení (na federální, státní i místní úrovni) dominují tyto daně: daň z příjmu fyzických osob (Američané pracovali letos na úhradu této daně 32 dní), sociální pojištění (25 dní), prodejní a spotřební daně (15 dní), majetkové daně (12 dní) a daň z příjmu právnických osob (8 dní).


Jak je to s platbou daně z příjmu fyzických osob?

Daň z příjmu fyzických osob se odvádí na třech úrovních: federální, státní a místní. Federální daň je strhávána každému pracujícímu z jeho příjmu a sazba daně závisí na výši jeho příjmu. Manželé platí nižší daně. Oproti roku 2009 došlo pro rok 2010 k rozšíření daňových pásem, sazby daně zůstaly stejné. Při výpočtu daňové povinnosti lze uplatnit daňové odpočty (např. na poplatníka pro rok 2010 činí 3 650 dolarů (v roce 2009 to bylo 3 500 dolarů).


Tabulka: Federální sazba daně z příjmu FO v USA v roce 2010

svobodný manželský pár
daň základ daně (v USD) daň základ daně (v USD)
10% do 8 375 10% do 16 750
15% 8 376 – 34 000 15% 16 751 – 68 000
25% 34 001 – 82 400 25% 68 001 – 137 300
28% 82 401 – 171 850 28% 137 301 – 209 250
33% 171 851 – 373 650 33% 209 251 – 373 650
35% 373 651 a více 35% 373 651 a více


Státní daň je opět strhávána z celkového příjmu každého pracujícího, její výše se pohybuje od 0 % do 15 %. Její nastavení je v kompetenci strání správy. Místní daň z příjmu fyzických osob se neplatí hned v sedmi státech (Aljaška, Florida, Nevada, Jižní Dakota, Texas, Washington, Wyoming). V New Hampshire a Tennessee se platí daň z příjmu fyzických osob pouze z dividend. Nejvyšší sazba státní daně je na Havaji (až 11 %). Některé státy či města umožňují uložit daně nad rámce federální a místní sazby daně. Placení místní daně z příjmu však není rozhodně pravidlem. Místní sazba daně se odvádí především ve velkých městech (např. New York, Detroit, Seattle, Houston, Dallas či Miami) a sazba daně nepřekračuje 3 %.


Tabulka: Daňové a podnikatelské podmínky v USA (rok 2010)

Pořadí dle podmínek k podnikání v roce 2010 Stát Den daňové svobody v roce 2010
1 Utah 11. dubna
2 Virginia 13. dubna
3 Severní Karolína 7. dubna
4 Colorado 10. dubna
5 Washington 15. dubna
6 Oregon 8. dubna
7 Texas 5. dubna
8 Georgia 8. dubna
9 Nebraska 7. dubna
10 Kansas 7. dubna
11 Severní Dakota 3. dubna
12 Idaho 8. dubna
13 Iowa 4. dubna
14 Maryland 19. dubna
15 Minnesota 13. dubna
16 Massachusetts 14. dubna
17 Jižní Dakota 29. března
18 Missouri 4. dubna
19 New Hampshire 6. dubna
20 Delaware 10. dubna
21 New York 23. dubna
22 Tennessee 1. dubna
23 Arizona 4. dubna
24 Montana 5. dubna
25 Alabama 2. dubna
26 Florida 5. dubna
27 Wyoming 11. dubna
28 Nevada 2. dubna
29 Indiana 6. dubna
30 Pensylvánie 13. dubna
31 Kentucky 3. dubna
32 Arkansas 3. dubna
33 Oklahoma 6. dubna
34 Jižní Karolína 3. dubna
35 Nové Mexiko 1. dubna
36 Connecticut 27. dubna
37 Illinois 11. dubna
38 Ohio 8. dubna
39 California 14. dubna
40 New Jersey 25. dubna
41 Západní Virginie 30. března
42 Aljaška 26. března
43 Wisconsin 12. dubna
44 Louisiana 26. března
45 Vermont 13. dubna
46 Havaj 9. dubna
47 Michigan 8. dubna
48 Mississippi 28. března
49 Rhode Island 12. dubna
50 Maine 4. dubna

Prameny:
The Tax Foundation – USA Celebrates Tax Freedom Day 2010
Forbes: The Best States For Business And Careers
OECD – Tax Database

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.