Založení akciové společnosti ve světě

01.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Po společnosti s ručením omezeným je akciová společnost ve světě nejrozšířenějším typem obchodní společnosti. Pro akciové společnosti ve světě je shodné, že kapitál společnosti je rozdělen na stejné podíly (akcie), které jsou obchodovatelné na burze. Výrazně se však liší požadavky na základní kapitál.

Základním rysem akciových společností ve světě je obchodovatelnost jejich akcií na burze, kdy nákupem akcií se může téměř každý stát podílníkem (akcionářem) akciové společnosti. Akcionář má svůj hlas na valné hromadě akciové společnost a má právo na dividendy. Vlastnictvím akcie přechází na akcionáře hlasovací práva, takže akcionáři mohou určovat směr společnosti. Ručení u akciové společnosti je omezené, každý akcionář ručí pouze svým podílem.


Kolik stojí založení akciové společnosti?

Významné rozdíly jsou v jednotlivých vyspělých zemích světa především ve výši základního kapitálu a počtu osob, které mohou akciovou společnost založit. Finanční náklady na založení akciové společnosti se v Evropě výrazně liší. V Norsku musí minimální základní jmění činit přes 123 tisíc €, na Slovensku je to pětina.

 • Česko (akciová společnost, a. s.)
 • Akciovou společnost může v Česku založit jedna právnická osob nebo dvě a více fyzických osob. Akciová společnost musí být, po splnění zákonných podmínek (např. notářem sepsané zakladatelské smlouvy, provedení první valné hromady…), zapsána v obchodním restříku. Základní kapitál musí tvořit minimální 2 milióny Kč (82 017 €). Statutárním orgánem akciové společnost je představenstvo, dalšími důležitými orgány jsou: valná hromada a dozorčí rada.

 • Dánsko (Aktieselskab, A/S)
 • Akcionáři neručí za závazky společnosti. Minimální základní kapitál zapsaný v dánské agentuře pro obchod musí být alespoň 500 000 DKK (67 046 €). Kapitál může pocházet z příspěvků peněžních prostředků nebo jiných aktiv. Představenstvo musí mít nejméně tři členy, kteří jsou voleni na valné hromadě.

 • Francie (Société anonyme, SA)
 • Minimální kapitál u akciové společnosti činí 37 000 €. K založení akciové společnost je zapotřebí nejméně sedmi fyzických osob.

 • Německo (Aktiengesellschaft, AG)
 • Akciová společnost je ve vlastnictví akcionářů a je obchodovatelná na burze. Minimální základní kapitál je 50 000 € a nejméně jedna čtvrtina základního kapitálu musí být skutečně investována. Akciovou společnost může založit nejméně 5 fyzických osob.

 • Nizozemí (Naamloze Vernuiktschap, N. V.)
 • Minimální základní kapitál u akciové společnosti činí 45 000 €. Management společnosti je v rukou ředitelů.

 • Rumunsko (Societate pe Acţiuni, SA)
 • K založení akciové společnosti je zapotřebí nejméně dvou fyzických osob nebo jedné právnické osoby. Minimální základní kapitál je 90 000 RON (21 066 €), s minimální hodnotou 0,1 RON za akcii.

 • Španělsko (Sociedad Anónima, S. A.)
 • Minimální základní kapitál je 60 000 €. Kapitál může pocházet z příspěvků peněžních prostředků nebo jiných aktiv.

 • Velká Británie (Public limited company, p. l. c.)
 • Při formování akciové společnosti musí společnost mít potvrzení o nároku pro podnikání a alespoň 50 000 liber (57 197 €) základního kapitálu, který musí být minimálně z 25 % splacen. K založení akciové společnosti jsou zapotřebí nejméně dva akcionáři.


Jak vysokou daň z příjmu odvádí akciové společnosti?

Akciové společnosti jsou právnickými osobami. Ze zisku tedy odvádí daň z příjmu právnických osob. Sazba daně se mezi jednotlivými zeměmi značně liší. V některých zemích EU je dokonce více sazeb z příjmu právnických osob. Společnosti s menším obratem, tak mohou na dani odvádět méně. Musí být však dodrženy zákonné podmínky, které většinou splňují spíše společnosti s ručením omezeným. Trendem posledních let je ve světě snižování přímých daní (daně z příjmu fyzických a právnických osob). Vytváření příznivého legislativního prostředí je jednou z priorit pro všechny vyspělé země světa. Jednou z cest je i snižování daňové zátěže pro firmy. V globálním světě není pro velké společnosti problém změnit místo podnikání (a taky placení daní). Udržení velkých společností v zemi je pro stát velmi důležité. Tyto firmy zaměstnávají tisíce zaměstnanců a na jejich existenci je závislá celá řada dodavatelů.

 • V Česku došlo od roku 1990 ke snížení sazby daně z příjmu právnických osob z 35 % na letošních 19 %.
 • Dalšími zeměmi s nízkou sazbou daně pro firmy jsou Irsko (12,5 %), Island (15 %), Chile (17 %), Polsko, Slovensko a Maďarsko (19 %).
 • Kombinovaná sazba daně z příjmu právnických osob (centrální + místní sazba daně) je naopak nejvyšší v Japonsku (39,54 %), USA (39,21 %), Francii (34,43 %), Belgii (33,99 %), Německu (30,18 %) a Španělsku, Novém Zélandu, Austrálii, Mexiku (30 %).

Tabulka: Výše základního jmění ve vybraných evropských zemích

Země Minimální kapitál
Norsko 123 361 €
Švýcarsko 74 627 €
Rakousko 70 000 €
Belgie 62 000 €
Řecko 60 000 €
Ukrajina 56 706 €
Švédsko 54 020 €
Island 25 870 €
Estonsko 25 673 €
Polsko 25 562 €
Slovensko 25 000 €

Poznámka: přepočteno aktuálním kursem

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT



Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.